Pro


  • Gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatory

    Gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatory

    Ograniczenie zużycia energii do zera – ta idea przyświeca budownictwu nisko energetycznemu. W związku z rosnącymi cenami konwencjonalnych źródeł energii lansuje się nie tylko szczelne, ciepłe konstrukcje budynków, ale również systemy grzewczo- chłodzące maksymalnie wykorzystujące naturalne zasoby energii oraz mechaniczne systemy wentylacyjne, które nie tylko optymalizują komfort życia, ale również pozwalają na oszczędne gospodarowanie ciepłym…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024