Gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatory

  Ograniczenie zużycia energii do zera – ta idea przyświeca budownictwu nisko energetycznemu. W związku z rosnącymi cenami konwencjonalnych źródeł energii lansuje się nie tylko szczelne, ciepłe konstrukcje budynków, ale również systemy grzewczo- chłodzące maksymalnie wykorzystujące naturalne zasoby energii oraz mechaniczne systemy wentylacyjne, które nie tylko optymalizują komfort życia, ale również pozwalają na oszczędne gospodarowanie ciepłym i chłodnym powietrzem.

  gruntowe wymienniki ciepla oraz rekuperatory - Gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatoryFOT. 1. W urządzeniu MISTRAL PRO zastosowano rekuperator przeciwprądowy, który dzięki innowacyjnej konstrukcji charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością w odzyskiwaniu ciepła na poziomie 85 – 94%.

  Już w niedalekiej przyszłości nieruchomościami o największej wartości będą budynki energooszczędne i pasywne. Dlatego coraz większe rzesze inwestorów decydują się na wznoszenie domów i obiektów użyteczności publiczne zgodnie z nowoczesnymi zasadami. Stają oni wówczas oko w oko z wyborem odpowiedniego systemu grzewczego i wentylacyjnego, który pozwala na ekstremalne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. W kwestii wyboru takiego systemu musimy mieć świadomość, że taniej a wręcz darmowej energii możemy poszukiwać w najbliższym otoczeniu naszej nieruchomości.

  Jednym z najbardziej unikatowych i jednocześnie sprawnych rozwiązań są gruntowe wymienniki ciepła umożliwiające pozyskanie naturalnego, zmagazynowanego w ziemi: ciepła – zimą i chłodu – latem. Urządzenia te, sprzężone z mechanicznymi centralami wentylacyjnymi, wyposażonymi w odzysk ciepła wywiewanego powodują znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania, zapewnienie zdrowego powietrza zimą i latem oraz zapewnienie pożądanego chłodu w okresie letnich upałów.

  Urządzenia tego typu w swojej ofercie posiada firma Pro-Vent. W zależności od konfiguracji mogą one efektownie pracować zarówno w budynkach o mniejszej, jak i większej kubaturze.

  Rekuperator i gruntowy wymiennik ciepła – oszczędność i poprawa mikroklimatu

  Rozwiązaniem proponowanym przez firmę Pro-Vent dla mieszkalnych budynków energooszczędnych i pasywnych jest GEO-SYSTEM, którego zasada działania polega na wykorzystaniu ciepła i chłodu magazynowanego w gruncie, optymalnym gospodarowaniu powietrzem wentylacyjnym oraz energią w budynku. Stosując go, użytkownicy uzyskują komfortowy mikroklimat pomieszczeń przy jednoczesnych bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych. System działa jako uzupełniające źródło ciepła, dzięki czemu inwestor może instalować główne źródła energii o mniejszej mocy.

  GEO-SYSTEM powstał w wyniku długoletnich badań prowadzonych przez producenta, firmę Pro-Vent. Składa się z wysokosprawnego, bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła PROVENT GEO oraz instalacji wentylacyjnej z centralą z rodziny urządzeń MISTRAL. GEO-SYSTEM, w każdym indywidualnym przypadku projektowany jest z uwzględnieniem konstrukcji budynku, jego bezwładności cieplnej, zapotrzebowania na chłód poszczególnych pomieszczeń, optymalnej organizacji powietrza, minimalnych potrzeb wentylacyjnych dla okresu zimowego i innych.

  gruntowe wymienniki ciepla oraz rekuperatory 1 - Gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatoryFOT. 2. Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w systemie rekuperacji poprawi efektywność energetyczną instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

  Jak działa i jak zbudowany jest gruntowy wymiennik ciepła?

  Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT GEO pozwala na obróbkę powietrza wentylacyjnego poprzez pozyskiwanie zawartego w gruncie chłodu latem i ciepła zimą. Dzięki innowacyjnej konstrukcji może efektywnie pracować na głębokości zaledwie 0,9 m, a jego modułowa budowa pozwala na instalowanie układów o wydajności od 200 do 30 tys. m3/h.

  Zasada działania wymiennika PROVENT GEO jest bardzo prosta. Polega ona na zasysaniu powietrza poprzez czerpnię gruntową, następnie przetransportowanie go do wymiennika, gdzie zależnie od jego temperatury następuje grzanie lub chłodzenie.

  Wymiennik PROVENT GEO należy do grupy urządzeń bezprzeponowych. Oznacza to, że powietrze transportowane przez wymiennik ma bezpośredni kontakt z gruntem. Cecha ta powoduje wysoką sprawność urządzenia, a powietrze obrabiane zyskuje odpowiednie właściwości: zostaje zminimalizowana zawarta w nim ilość bakterii i grzybów, zima poprawia się jego wilgotność, a latem zmniejsza.

  Bezprzeponowy przepływ powietrza w wymienniku płytowym umożliwia odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza. Takie rozwiązanie zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej flory gruntu.

  Dzięki innowacyjnej konstrukcji wymiennik zapewnia minimalizację strat ciśnienia transportowanego powietrza oraz ukształtowanie jego strugi w taki sposób, że wymiana ciepła następuje z maksymalną skutecznością.

  Gruntowny wymiennik ciepła – gdzie poszukiwać i jak wykorzystać darmową energię?

  GWC PROVENT GEO latem, w okresie upałów, jest w stanie ochłodzić czerpane powietrze z poziomu 25 – 35°C do poziomu 13 – 16°C. Uzyskanie temperatury takiego rzędu jest warunkiem niezbędnym do stworzenia korzystnego mikroklimatu w obiekcie wentylowanym w zakresie temperatury i optymalnej wilgotności powietrza. Dodatkowo w okresie upałów z powietrza przepływającego przez wymiennik wykrapla się część zawartej w nim pary wodnej i powietrze jest częściowo osuszane. Mniejsza wilgotność powietrza latem polepsza odczucie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach.

  Natomiast zimą, przy założeniu temperatury powietrza na poziomie -20°C, wymiennik będzie podgrzewał je do ok. +2°C. Dodatkowo – w odróżnieniu od okresów letnich – cechą charakterystyczną dla wymiennika PROVENT GEO jest zdolność dowilżania powietrza.

  Praktyka pokazuje, że powietrze wychodzące dowilżane bywa do wartości ponad 90% aż do końca grudnia. Jest to bardzo pożądana cecha, bowiem znacząco poprawia parametr wilgotności powietrza w budynku podczas chłodów.

  Naturalnie stała temperatura ok. 10°C, która gwarantuje stabilną pracę GWC znajduje się na ok. 7 m w głąb ziemi. Posadowienie wymiennika na takiej głębokości byłoby kłopotliwe, nie tylko ze względu na prace ziemne, ale również ze względu na występowanie wód gruntowych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji urządzenia już na głębokości 0,9 m uzyskuje się swoistą symulację warunków istniejących w rzeczywistość ponad 6,1 m niżej. Dzięki temu producent gwarantuje efektywną pracę urządzenia, a jego instalacja nie sprawia kłopotów. Wymienniki PROVENT GEO można instalować zarówno na terenie otwartym jak i pod posadzką budynku.

  Centrala wentylacyjna z rekuperatorem – efektywna gospodarka powietrzem

  Gruntowe wymienniki ciepła najlepiej sprawdzają się w przypadku pracy wraz z centralą wentylacyjną. Nie inaczej jest w przypadku Geo-System gdzie urządzenie PROVENT GEO współpracuje z centralami z rodziny MISTRAL. Dzięki tym urządzeniom powietrze po „obróbce” w wymienniku gruntowym transportowane jest do budynku i zainstalowanej tu centrali wentylacyjnej. Następnie systemem kanałów i anemostatów rozdzielane jest do poszczególnych pomieszczeń. Natomiast zużyte powietrze w budynku usuwane jest na zewnątrz. Zastosowanie w centralach rekuperatorów przeciwprądowych pozwala na odzyskiwanie ze zużytego powietrza do 94% ciepła.

  gruntowe wymienniki ciepla oraz rekuperatory 2 - Gruntowe wymienniki ciepła oraz rekuperatoryFOT. 3. Układ Geo-KLimat w szkolnej hali sportowej.

  Jedną z najbardziej efektywnych central wentylacyjnych w ofercie firmy Pro-Vent jest urządzenie MISTRAL PRO. Zastosowano w niej rekuperator przeciwprądowy, który dzięki innowacyjnej konstrukcji charakteryzuje się bardzo wysoką sprawnością w odzyskiwaniu ciepła na poziomie 85 – 94%. Jego efektywność najbardziej widoczna jest zimą, kiedy to większość tradycyjnych rekuperatorów może zamarzać. Dzieje się tak, ponieważ zimne powietrze wpływające do rekuperatora powoduje zamarzanie kondensatu z wilgotnego powietrza usuwanego z budynku. Negatywnym efektem tego zjawiska jest spadek sprawności urządzenia. Dlatego w tradycyjnych rekuperatorach stosuje się wstępne nagrzewnice powietrza, które zużywają dodatkową energię. W wypadku rekuperatorów MISTRAL PRO nagrzewnica jest urządzeniem opcjonalnym, ale gdy współpracują one z gruntowym wymiennikiem powietrza jest całkowicie zbędna. Dodatkową ochronę przeciwzamrożeniową stanowi funkcja rozmrażania recyrkulacyjnego realizowana poprzez okresowe pobieranie ciepłego powietrza z holu domu. Funkcja ta włącza się na 15 minut średnio co 80 – 100 minut.

  Centrale MISTRAL PRO sterowane są poprzez zastosowane, dedykowane oprogramowanie, które umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi. W przypadku współpracy centrali z GWC oprogramowanie staje się szczególnie przydatne, ponieważ w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych pozwala na optymalne dostosowanie wydajność wentylacji. Rozbudowana automatyka sterująca pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji.

  Oszczędny system wentylacyjno – grzewczy dla budynków wielkogabarytowych

  W ofercie firmy Pro-Vent znajduje się również rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, halach widowiskowo-sportowych, pawilonach handlowych, usługowych, halach produkcyjnych, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na ciepło a w szczególności pasywnych i energooszczędnych. System GEO-KLIMAT w odróżnieniu od GEO-SYSTEM może być stosowany jako głównie źródło ciepła i spełnia funkcje wentylacji, ogrzewania nadmuchowego lub chłodzenia w zależności od pory roku.

  W skład tego systemu wchodzą: gruntowy wymiennik ciepła, centrala klimatyzacyjna z pompą ciepła (MULTIVENT lub GEO-VENT), automatyka sterująca oraz instalacja dystrybucji powietrza. Gruntowy wymiennik ciepła służy do ogrzewania powietrza wentylacyjnego w sezonie grzewczym. Energia cieplna z powietrza zużytego bądź bezpośrednio z GWC służy do zasilania powietrznej pompy ciepła central (MULTIVENT, GEO-VENT). Zatem gruntowy wymiennik ciepła stanowi dolne źródło zasilające układ wentylacyjny i grzewczy obiektu.

  Zastosowane w systemie centrale wentylacyjne wyposażone są w pompy ciepła o zmiennej wydajności typu DC lub AC INVERTER. W systemie powodują one dodatkowe podgrzanie lub schłodzenie powietrza wstępnie „obrobionego” przez gruntowy wymiennik ciepła. W przypadku podgrzewania maksymalna wartość dla nawiewu dla pompy ciepła central GEO-VENT i MULTIVENT to 45°C. Dodatkowe dogrzanie może realizować wtórna nagrzewnica elektryczna lub wodna, która jest zainstalowana opcjonalnie. Chłodzenie realizowane jest w dwojaki sposób. Poprzez załączenie by-passu powietrze po przejściu przez GWC nawiewane jest z ominięciem rekuperatora. Wartość temperatury nawiewu z GWC to około 15–18°C. W drugim przypadku załączenie pompy ciepła w trybie chłodzenia daje możliwość ustalenia temperatury nawiewu w przedziale 6–15°C.

  Dla systemu GEO-KLIMAT charakterystyczne jest to, że pracuje on bez przerwy na jednym poziomie, z niewielkim tylko (1–2°C) obniżeniem temperatury nocnej – dla grzania. Wykorzystuje się w ten sposób maksymalnie akumulację cieplną budynku. Szczególnie w sezonie letnim wraz z odpowiednią ochroną przed bezpośrednim nasłonecznieniem GEO-KLIMAT może w pełni pokryć zapotrzebowanie na chłód. W trakcie całego roku następuje wymiana energetyczna pomiędzy otoczeniem, gruntowym wymiennikiem ciepła i obiektem. Jednocześnie system charakteryzuje radykalna minimalizacja strat wentylacyjnych układu. Za sprawą wstępnego podgrzania powietrza w GWC zimą do wartości co najmniej +3°C oraz wyjątkowo wysokiej sprawności rekuperatora przeciwprądowego (do 92%) i optymalizacji wydajności wentylacji na podstawie zawartości CO2, straty wentylacyjne wynoszą praktycznie tylko od 4% do 6% zapotrzebowania na ciepło całego obiektu.

  Oszczędność, efektywność, zdrowie i ekologia

  Gruntowe wymienniki ciepła PROVENT- GEO w połączeniu z centralami wentylacyjnymi, wyposażonymi w rekuperatory:

  • zmniejszają straty ciepła zimą poprzez maksymalny odzysk ciepła do 96%;
  • zapobiegają nadmiernej suchości poprzez dowilżanie powietrza zimą w sposób naturalny wilgocią zawartą w gruncie;
  • zapobiegają duszności poprzez dostarczanie pożądanego chłodu w porze letnich upałów;
  • działają antybakteryjnie poprzez znaczące zmniejszenie liczby drobnoustrojów w nawiewanym powietrzu;
  • w przypadku zastosowania centrali wentylacyjnych z pompą ciepła mogą być głównym źródłem energii cieplnej;
  • harakteryzują się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi.

  Ze szczegółową ofertą firmy Pro-Vent można zapoznać się odwiedzając strony: www.pro-vent.pl oraz www.wymiennikgruntowy. pl.

  red

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here