SFA Sanicondens Mini


  • Odprowadzenie skroplin z kotłów kondensacyjnych i klimatyzatorów

    Odprowadzenie skroplin z kotłów kondensacyjnych i klimatyzatorów

    Wszyscy wiemy jak wiele problemów mogą sprawiać skropliny powstałe w wyniku pracy kotła kondensacyjnego lub klimatyzatora, zwłaszcza jeżeli miejsce montażu urządzenia jest oddalone od pionów kanalizacyjnych. W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin do istniejącej kanalizacji pozostaje nam odprowadzenie ich poza budynek na zewnątrz. Co jednak w sytuacjach gdy i takiej możliwości nie mamy, ze względu…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024