skażenie wody pitnej


  • Nowość od FERRO w armaturze przepływowej

    Nowość od FERRO w armaturze przepływowej

    Firma FERRO wprowadza na rynek funkcjonalne zawory antyskażeniowe. Urządzenia te zabezpieczają instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniami, powstałymi na skutek tzw. przepływu zwrotnego czyli cofnięcia się zanieczyszczonej wody do instalacji. Proces ten prowadzi do wtórnego skażenia wody pitnej.


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 3/2024