Zmiany w dopłatach do kolektorów słonecznych

FOŚiGW ogłosił nowe zasady w programie dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych, które uwzględniają postulaty Stowarzyszenia  Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG). Niektóre z nich to szersze dopuszczenie do programu nowobudowanych obiektów, czy obiektów podłączonych do miejskiej sieci c.o.

zmiany-w-doplatach-do-kolektorow-slonecznych

W drugiej połowie stycznia 2011 roku, narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił informację o modyfikacji zasad, obowiązującego od jesieni 2010 roku programu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych zmian, które były postulowane podczas spotkania Zarządu SPIUG z Zarządem NFOSIGW w listopadzie ubiegłego roku. Jedną z nich jest szersze dopuszczenie do programu nowobudowanych obiektów. Inną zmianą jest dopuszczenie do programu instalacji solarnych, mogących także produkować ciepło, obok ciepłej wody użytkowej. Rozszerzono także krąg beneficjentów o obiekty podłączone do miejskiej sieci c.o., co prawda wciąż z wyłączeniem instalacji, gdzie sieć miejska doprowadza c.w.u.

Członkowie SPIUG oraz środowisko związane z tym tematem oceniają, że jest to duży postęp i krok w dobrym kierunku. Biorąc pod uwagę czas trwania programu oraz środki przeznaczone na jego realizację, jest szansa na dalsze jego udoskonalenie i wykorzystanie zdobytych przy tym doświadczeń do stworzenia systemów wsparcia dla innych „czystych” źródeł ciepła w technologii rozproszonej, takich jak np. pompy ciepła.

REKLAMA


Aby nie być gołosłownym, SPIUG zebrał wśród podmiotów i użytkowników zainteresowanych zastosowaniem kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej i wytwarzania ciepła, informacje zwrotne na temat wprowadzonych niedawno zmian systemu wsparcia finansowego dla tego źródła ciepła.

Zostało przygotowane  krótkie opracowanie, które nie jest oceną wprowadzonych do programu zmian, a jedynie zbiorem bezpośrednich opinii z rynku, pochodzących od zainteresowanych, którzy bądź skorzystali ze wsparcia, bądź są tym wsparciem zainteresowani. Przekazany dokument może być pomocny dla NFOŚiGW przy dalszej modyfikacji programu i  w przygotowywanych w przyszłości podobnych działaniach. Wspomniane stanowisko SPIUG jest dostępne na stronie www.spiug.pl

Źródło:  SPIUG

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *