Automatyczne i energooszczędne pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem

Pompy z serii AUTOIBO oraz HOME 1  wyposażone w przetwornice częstotliwości tworzą zestrojony system, pozwalający utrzymać na stałym poziomie wartość ciśnienia instalacji niezależnie od zapotrzebowania na wodę.

W porównaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrzenia w wodę, system zaopatrzenia w wodę o stałym ciśnieniu z przetwornicą częstotliwości oszczędza energię do 60%. Do różnych warunków działania instalacji dostosowana jest prędkość obrotowa silnika pompy.

IBO Pompy - HOME1
IBO Pompy – HOME1
Automatyczne i energooszczędne pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem

Zalety pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem

 1. Cicha praca
 2. Prosta obsługa: łatwa obsługa, wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku.
 3. Niezawodność na długie lata: Ze względu na wbudowaną funkcję soft startu i zatrzymania urządzenie pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne.
 4. Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronną technologię zabezpieczeń nadprądowych, przepięciowych, podnapięciowych, zwarciowych, zablokowania wirników, możliwość zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem bez konieczności instalacji sond/czujników w studni.
IBO Pompy - AUTOIBO
IBO Pompy – AUTOIBO
Automatyczne i energooszczędne pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem

Zastosowania

Modele AUTOIBO oraz HOME1 przydatne są we wszystkich przypadkach, kiedy istnieje potrzebna utrzymania stałego ciśnienia wody w instalacji oraz kontrola i ochrona pompy. Obie konstrukcje zarządzają automatycznym włączaniem i wyłączaniem, oraz adaptują obroty silnika do wymagań instalacji.

REKLAMA

Przewidywane typowe użycie:

 • domy
 • mieszkania
 • domki wakacyjne
 • gospodarstwa rolne
 • zaopatrywanie w wodę ze studni
 • nawadnianie szklarni, ogrodów, pól
 • urządzenia przemysłowe

Dane techniczne

TYPMOCCIŚNIENIEWYDAJNOŚĆZASILANIEPRĘDKOŚĆ OBROTOWA
AUTOIBO800 W30 m50 l/min230 V0-3000 RPM
HOME 1750 W50 m100 l/min230 V0-3000 RPM

Instalacja

 1. Załóż zawór zwrotny pionowo, nie niżej niż 50 cm od dna w celu uniknięcia zatykania osadem.
 2. Gdy poziom wody spada, należy upewnić się, że zawór zwrotny nadal pozostaje w wodzie.
 3. Jeśli rurociąg wlotowy ma długość większą niż 10 metrów lub wysokość ponad 4 metry, średnica rurociągu musi być szersza niż średnica wlotu pompy.
 4. Wysokość montażu rury wlotowej nie może  przekraczać 9 m przy zasysaniu wody ze studni lub wody rzecznej.
 5. Należy upewnić się, że podczas montażu pompy nie ma ciśnienia w rurociągu.
 6. W szczególnych okolicznościach dopuszcza się używanie pompy bez zaworu zwrotnego, ale w celu uniknięcia przedostawania się małych cząstek do pompy, rura wlotowa powinna być wyposażona w filtry.
Automatyczne i energooszczędne pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem

Ustawienia i regulacja ciśnienia

AUTOIBO
Należy ustawić ciśnienie pompy zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Pompa nie zatrzyma się, jeśli ciśnienie będzie ustawione wyżej niż maksymalne podnoszenie pompy.

Automatyczne i energooszczędne pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem
 1. Nacisnąć przycisk strzałki w górę lub strzałki w dół, ekran wyświetlacza przełączy się w tryb ustawiania ciśnienia, a cyfry zaczną migać.
 2. Przytrzymaj przycisk strzałki w górę lub strzałki w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienie o 1 metr (0,1 bar). Dłuższe przyciśnięcie przycisków pozwala na szybszą regulację.
 3. Po ustawieniu wymaganego ciśnienia zwolnić przycisk na 5 sekund,  panel kontrolny samoczynnie zamknie tryb ustawiania ciśnienia. Ciśnienie początkowe AUTOIBO wynosi 32m (3,2bar).
 4. Użytkownik może dokonać prawidłowej regulacji w zależności od wymagań instalacji.
 5. Zalewanie korpusu pompy: Odkręcić korek zalewowy i nalej czystą wodę do korpusu pompy. Upewnij się, że w korpusie pompy nie ma powietrza, a następnie z powrotem zakręcić korek zalewowy.  Ostrzeżenie: Nie należy uruchamiać pompy przed napełnieniem pompy wodą.

HOME 1
Należy ustawić ciśnienie pompy zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Pompa nie zatrzyma się, jeśli ciśnienie będzie ustawione wyżej niż maksymalne podnoszenie pompy.

Automatyczne i energooszczędne pompy do podnoszenia ciśnienia z falownikiem
 1. Po podłączeniu pompy do zasilania, naciśnij przycisk „ON / OFF”, aby uruchomić pompę. Pompa wejdzie w normalne warunki pracy.
 2. Po uruchomieniu pompa wejdzie w tryb pracy automatycznego stałego ciśnienia. Stała wartość ciśnienia w ustawieniach fabrycznych wynosi 1,5 bar (1,5 atm). Użytkownik może dokonać regulacji zgodnie z własnymi potrzebami w zakresie 1-2,5 bara.
 3. Aby zmienić ciśnienie naciśnij przycisk strzałki znajdujący się po prawej stronie. Strzałka w górę zwiększa, strzałka w dół zmniejsza ciśnienie. Po ustaleniu żądanego ciśnienia naciśnij przycisk „SAVE” aby pompa zapamiętała wybór.
 4. Aby pompa pracowała w trybie manualnym tzn. jak tradycyjna pompa bez regulacji prędkości obrotowej silnika należy przyciskać przycisk „MODE” do momentu aż zacznie świecić lampka „Manual”. Przyciśnięcie przycisku „SAVE” spowoduje, że pompa zapamięta ten wybór. Włączenie i wyłączenie pompy w tym trybie następuje tylko za pomocą przycisku „ON/OFF” lub poprzez odcięcie zasilania elektrycznego.
 5. Użytkownik może sprawdzić w czasie pracy parametry robocze urządzenia, np. obroty silnika, stałą wartość ciśnienia, napięcie zasilania, moc pobieraną. Powyższe można uzyskać poprzez naciskanie przycisku „MODE”. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę wyświetlanego parametru. Aktualnie wybrany parametr sygnalizuje jedna z diod „Pressure”-ciśnienie, „Manual”-tryb manualny, „Power” – moc pobierana, „Voltage”-napięcie zasilania, „RPM”-obroty silnika.
 6. W przypadku gdy pompa zacznie pracować wadliwie zaświeci się dioda „Fault”, a pompa przestanie działać. W takiej sytuacji na panelu powinien wyświetlić się kod błędu.
  Użytkownik może powtórnie uruchomić pompę przyciskiem „ON/OFF” po usunięciu przyczyny awarii.
 7. Gdy pompa ustawiona jest w trybie automatycznym, jeżeli w czasie przeglądania parametrów pracy żadne ustawienia nie zostaną zmienione w czasie 5 sekund pompa automatycznie wróci do ustawień fabrycznych tzn.do wyświetlania ciśnienia pracy.
 8. Aby zablokować możliwość przypadkowej zmiany nastawionego ciśnienia należy przez 3s naciskać jednocześnie strzałki zwiększające i zmniejszające ciśnienie. Odblokowanie możliwości zmian ustawiania ciśnienia następuje po ponownym wciśnięciu obu strzałek przez 3 s.
 9. Zakres regulacji ciśnienia dla pompy HOME wynosi 1-2,5 bara (atm)
 10. Zakres napięcia prądu przy którym pompa będzie pracować prawidłowo wynosi 175-260V, przy czym wahania napięcia nie powinny przekraczać 5%.

Uruchamianie pompy

Po napełnieniu pompy wodą i ustawieniu ciśnienia, naciśnij włącznik aby uruchomić pompę. Po napełnieniu pompy wodą przez minimum 6 minut nie należy jej uruchamiać. W przypadku braku wody zatrzymaj pracę pompy i uzupełnij brak. Sprawdz czy nie ma żadnego wycieku lub zatoru w rurze (szczególnie w przypadku rur PVC, wysoka temperatura powoduje częste zatory). Unikaj pracy pompy bez wody, co skróci żywotność urządzenia.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *