Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV

Bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Niestety, często rentowność inwestycji próbuje się poprawić poprzez obniżenie jakości, a co za tym idzie – spadek poziomu bezpieczeństwa samej instalacji fotowoltaicznej. Z tego względu bardzo istotnym jest, aby po montażu instalacja spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a jej wykonanie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV

Podstawą prawną jest tutaj przede wszystkim wieloarkuszowa norma PN-EN 62446, definiująca sposób i zakres kontroli bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. Pomiary pozwalają na określenie nie tylko bezpieczeństwa, ale również efektywności danej instalacji.

Norma dzieli badania na testy kategorii 1 i 2 oraz testy dodatkowe. Aby jednak móc przystąpić do badań, trzeba dysponować odpowiednimi przyrządami pomiarowymi. MPI-540-PV firmy SONEL to wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Przyrząd zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania norm PN-EN 61557 oraz PN-EN 61010, gwarantując tym samym odpowiednią dokładność i bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. Miernik daje potężne możliwości w badaniach ochrony przeciwporażeniowej, przy analizie jakości energii, a także z powodzeniem użyjemy go do testów kategorii 1 zdefiniowanych przez normę PN-EN 62446, na które składają się:

REKLAMA

  • ciągłość połączeń ochronnych,
  • rezystancja uziemienia,
  • rezystancja izolacji po stronie DC,
  • napięcie otwartego obwodu UOC,
  • prąd zwarcia ISC,
  • prądy pracy i moce po stronie DC i AC inwertera,
  • sprawność inwertera.

Norma nakazuje, aby przed przystąpieniem do pomiarów kategorii 1 wykonać wszystkie badania instalacji odbiorczej po stronie AC. Ich zakres z kolei określa norma PN-HD 60364. Miernik MPI-540-PV sprawdzi się również w tym przypadku.

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV

Mierząc parametry instalacji PV takie jak prąd zwarcia ISC czy napięcie otwartego obwodu UOC, można w szybki sposób zweryfikować poprawność połączeń modułów w stringu, ich właściwą polaryzację i pracę. Pomiary mogą być wykonywane dla całego łańcucha paneli lub dla pojedynczego modułu.

Producent zwykle podaje parametry poszczególnych elementów instalacji PV zmierzone w warunkach STC (Standard Test Conditions). W celach porównawczych miernik może automatycznie przeliczyć wyniki do warunków STC. W tym przypadku należy ponadto zapisać parametry katalogowe paneli fotowoltaicznych w umieszczonej w przyrządzie bazie modułów. Jest to niezbędne do przeliczeń oraz do oceny wyniku pomiaru.

Ciągłość połączeń ochronnych i rezystancję uziemienia po stronie DC zmierzymy w ten sam sposób, jak w instalacjach odbiorczych AC. W przypadku badań rezystancji izolacji mamy taką różnicę, że pomiary odbywają się pod napięciem, należy zatem zachować szczególna ostrożność. Sprawdzenie wartości prądów roboczych i mocy po stronie DC oraz AC musimy wykonać podczas pracy obydwu instalacji. Na podstawie tych pomiarów zweryfikujemy sprawność inwertera i porównamy ją ze sprawnością deklarowaną przez producenta. Wyniki zapisane do pamięci miernika można w dalszej kolejności wykorzystać w raporcie. Użyteczny będzie tutaj dedykowany do tego celu program: Sonel Pomiary Elektryczne 6.

Wraz z całą gamą wyposażenia i możliwościami pomiarowymi, miernik stanowi wartościowe narzędzie pracy. Docenią go zwłaszcza elektroinstalatorzy wykonujący pomiary odbiorcze w instalacjach elektrycznych oraz fotowoltaicznych.

Tomasz Gorzelańczyk
SONEL S.A.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *