Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV

Bardzo dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Niestety, często rentowność inwestycji próbuje się poprawić poprzez obniżenie jakości, a co za tym idzie – spadek poziomu bezpieczeństwa samej instalacji fotowoltaicznej. Z tego względu bardzo istotnym jest, aby po montażu instalacja spełniała wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a jej wykonanie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV

Podstawą prawną jest tutaj przede wszystkim wieloarkuszowa norma PN-EN 62446, definiująca sposób i zakres kontroli bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. Pomiary pozwalają na określenie nie tylko bezpieczeństwa, ale również efektywności danej instalacji.

Norma dzieli badania na testy kategorii 1 i 2 oraz testy dodatkowe. Aby jednak móc przystąpić do badań, trzeba dysponować odpowiednimi przyrządami pomiarowymi. MPI-540-PV firmy SONEL to wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Przyrząd zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania norm PN-EN 61557 oraz PN-EN 61010, gwarantując tym samym odpowiednią dokładność i bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. Miernik daje potężne możliwości w badaniach ochrony przeciwporażeniowej, przy analizie jakości energii, a także z powodzeniem użyjemy go do testów kategorii 1 zdefiniowanych przez normę PN-EN 62446, na które składają się:

  • ciągłość połączeń ochronnych,
  • rezystancja uziemienia,
  • rezystancja izolacji po stronie DC,
  • napięcie otwartego obwodu UOC,
  • prąd zwarcia ISC,
  • prądy pracy i moce po stronie DC i AC inwertera,
  • sprawność inwertera.

Norma nakazuje, aby przed przystąpieniem do pomiarów kategorii 1 wykonać wszystkie badania instalacji odbiorczej po stronie AC. Ich zakres z kolei określa norma PN-HD 60364. Miernik MPI-540-PV sprawdzi się również w tym przypadku.

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – MPI-540-PV

Mierząc parametry instalacji PV takie jak prąd zwarcia ISC czy napięcie otwartego obwodu UOC, można w szybki sposób zweryfikować poprawność połączeń modułów w stringu, ich właściwą polaryzację i pracę. Pomiary mogą być wykonywane dla całego łańcucha paneli lub dla pojedynczego modułu.

Producent zwykle podaje parametry poszczególnych elementów instalacji PV zmierzone w warunkach STC (Standard Test Conditions). W celach porównawczych miernik może automatycznie przeliczyć wyniki do warunków STC. W tym przypadku należy ponadto zapisać parametry katalogowe paneli fotowoltaicznych w umieszczonej w przyrządzie bazie modułów. Jest to niezbędne do przeliczeń oraz do oceny wyniku pomiaru.

Ciągłość połączeń ochronnych i rezystancję uziemienia po stronie DC zmierzymy w ten sam sposób, jak w instalacjach odbiorczych AC. W przypadku badań rezystancji izolacji mamy taką różnicę, że pomiary odbywają się pod napięciem, należy zatem zachować szczególna ostrożność. Sprawdzenie wartości prądów roboczych i mocy po stronie DC oraz AC musimy wykonać podczas pracy obydwu instalacji. Na podstawie tych pomiarów zweryfikujemy sprawność inwertera i porównamy ją ze sprawnością deklarowaną przez producenta. Wyniki zapisane do pamięci miernika można w dalszej kolejności wykorzystać w raporcie. Użyteczny będzie tutaj dedykowany do tego celu program: Sonel Pomiary Elektryczne 6.

Wraz z całą gamą wyposażenia i możliwościami pomiarowymi, miernik stanowi wartościowe narzędzie pracy. Docenią go zwłaszcza elektroinstalatorzy wykonujący pomiary odbiorcze w instalacjach elektrycznych oraz fotowoltaicznych.

Tomasz Gorzelańczyk
SONEL S.A.

Poprzedni artykułInteligentne czujniki termiczne do kontroli przemysłowej oraz wykrywania podwyższonej temperatury ciała
Następny artykułMierniki wielofunkcyjne do kontroli parametrów technicznych instalacji wentylacyjnej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here