Cieknące króćce pomiarowe? Już nie! Nowy patent Honeywell rozwiązuje problem.

Większość zaworów do regulacji pionów posiada końcówki pomiarowe służące do pomiarów ciśnienia lub przepływu. Pomimo, że końcówki są niewielkim elementem w konstrukcji zaworu to okazuje się, że mogą spowodować wiele niedogodności.

Kombi-2 Plus

W większości dostępnych na rynku zaworów regulacyjnych do c.o. stosuje się system pomiarowy wykorzystujący końcówki igłowe, które pozwalają na relatywnie szybkie podłączenie i odłączenie komputera pomiarowego, nie wymagając przy tym dodatkowych narzędzi. Niestety, dość często zdarza się, że przy usuwaniu przewodów pomiarowych z króćców urządzenia, membrana będąca elementem końcówki igłowej zawiesza się, przez co dochodzi do wycieków czynnika grzewczego z instalacji, stwarzając niebezpieczeństwo poparzenia wodą o wysokiej temperaturze.

W celu wyeliminowania tego niebezpiecznego zjawiska firma Honeywell w swoich zaworach równoważących typ Kombi-2 Plus stosowanych do regulacji hydraulicznej obiegów grzewczych i chłodniczych, wprowadziła całkowicie nowy rodzaj końcówek pomiarowych. Rozwiązanie to jest chronione patentem i występuje pod znakiem handlowym SafeConTM. W nowych zaworach Kombi-2 Plus oznaczono również końcówki różnokolorowymi osłonami, co pozwala na jednoznaczne określenie przewodów pomiarowych po stronie wlotowej i wylotowej zaworu.

Kombi-2 Plus

Nowe rozwiązania oferowane przez Honeywell pozwalają na szybsze podłączenie końcówek, co w efekcie prowadzi do skrócenia czasu regulacji obiegów grzewczych i chłodniczych. A to wszystko bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi! SafeConTM skraca czas podłączenia końcówek do 2 – 3 sekund (dla porównania czas podłączenia króćców igłowych to około 30 sekund). Nie ma to może większego znaczenia dla pojedynczego zaworu, jednak przy regulacji hydraulicznej w budynku mówimy przeważnie nie o jednym, lecz co najmniej kilkudziesięciu zaworach.

Wprowadzając na rynek zawory równoważące z nowym typem końcówek pomiarowych SafeConTM firma Honeywell wyznacza nowe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowania systemów, dając jednocześnie możliwość szybszego wykonania regulacji hydraulicznej budynku.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *