Ciśnienie dobrze wyregulowane

Regulatory i reduktory ciśnienia stosowane w instalacjach mają chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia na przyłączu wodociągowym. Zastosowanie tego typu urządzeń niesie wymierne korzyści w postaci oszczędności wody. Regulatory i reduktory różnią się od siebie sposobem działania. Pierwsze z nich utrzymują na wyjściu stałą wartość ciśnienia przy zmiennym ciśnieniu na zasilaniu, a drugie przenoszą te zmiany na instalację, a redukują ciśnienie jedynie o stałą wartość. W tym artykule przybliżone zostaną regulatory ciśnienia.

Reduktory ciśnienia ze wskaźnikiem nastawy i manometrem CA LEFFI
Fot. 5. Reduktory ciśnienia ze wskaźnikiem nastawy i manometrem CA LEFFI

Regulatory ciśnienia

Ciśnienie w sieci wodociągowej zwykle jest zdecydowanie za wysokie, a na dodatek ulega wahaniom, przez co może zaburzać pracę instalacji wewnętrznej. Problemy związane z ciśnieniem eliminuje regulator, obniżając jednocześnie hałas i zużycie wody. Urządzenie regulujące ciśnienie wody należy zamontować przede wszystkim wtedy, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza 5 barów lub gdy ciśnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczeństwa przekroczy wartość 80% jego ciśnienia otwarcia. Montaż regulatorów ciśnienia ma zastosowanie m.in. w wewnętrznych połączeniach wodociągowych, od pionów do punktów czerpalnych w mieszkaniu. Dzięki nim możliwe jest zapewnienie jednakowego ciśnienia wody na każdej z kondygnacji budynku. Przy montażu urządzeń trzeba dopilnować, by ciśnienie na wyjściu z reduktora uwzględniało parametry urządzeń, które są zainstalowane w budynku. Chodzi przede wszystkim o ciśnienie wody przed baterią czerpalną – właściwe parametry znaleźć można w Warunkach Technicznych; sumę strat ciśnienia w instalacji, a dokładniej sumę strat liniowych i miejscowych w sieci rozprowadzającej wodę oraz sumę strat miejscowych w obrębie elementów armatury i złączek, a także o geometryczną wysokość położenia baterii czerpalnej.

Reduktor ciśnienia PN25 0,5-6 bar FERRO
Fot. 2. Reduktor ciśnienia PN25 0,5-6 bar FERRO

Jak działa regulator ciśnienia?

W regulatorze ciśnienia wody przeciwdziałają na siebie siły równoważące się – nacisk sprężyny powoduje otwarcie grzybka zaworu, a nacisk membrany, przez ciśnienie na wylocie, powoduje zamknięcie grzybka zaworu. W sytuacji, gdy w instalacji nie ma przepływu ciśnienia, sprężyna się dociska, powodując większą szczelność i tym samym zapewniając właściwą wartość ciśnienia. Gdy przepływ zostanie otwarty, spada ciśnienie wyjściowe. Sprężyna się obniża, następuje poluzowanie uszczelnienia i otwarcie zaworu razem z ponownym przepływem wody. Jeśli dochodzi do nagłych i dużych przepływów ciśnienia wody, może być ono kontrolowane także dzięki dodatkowemu tłokowi, który pomaga podnieść sprężynę i membranę. W ten sposób regulowanie jest ciśnienie wyjściowe, tak by utrzymywało się na stałym poziomie.

REKLAMA

Reduktory ciśnienia D04FM HONEYWELL
Fot. 3. Reduktory ciśnienia D04FM HONEYWELL

Rodzaje regulatorów ciśnienia

Na rynku dostępnych jest szereg regulatorów ciśnienia, spośród których należy wybrać właściwy dla określonej instalacji. Mogą to być regulatory z manometrem, bez manometru bądź z możliwością podłączenia manometru. Mogą mieć możliwość zmiany nastaw przy pomocy pokrętła z widoczną nastawą, za pomocą śruby na górze pokrywy i śrubokręta lub za pomocą klucza imbusowego. Mogą być przystosowane do pracy z wodą o maksymalnej temperaturze 40 lub 80 stopni Celsjusza i maksymalnym ciśnieniu po stronie wodociągowej 16 lub 25 bar. Rozróżnienia pomiędzy urządzeniami można dokonać także na podstawie innych kryteriów. Podczas wyboru regulatora ciśnienia wody należy wziąć pod uwagę jego wielkość, materiał z jakiego został wykonany, wyposażenie w manometr i filtr a także rodzaj nastawy. Rozmiar regulatora powinien być dostosowany do średnicy rury doprowadzającej. Na rynku dostępne są regulatory na 1/2, 1/2 i 1 cal. Jeśli chodzi o materiał – najczęściej wykonane są ze stali nierdzewnej i mosiądzu. Regulatory ze stali nierdzewnej są stosunkowo tanie, ale mogą ulegać korozji. Bardziej odporne na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne są droższe regulatory mosiężne. Manometr w regulatorze ciśnienia wody pozwala na błyskawiczną diagnostykę stanu instalacji i zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowania. Natomiast filtr chroni instalację przed przenikaniem zanieczyszczeń i powstałymi z ich powodu uszkodzeniami. I w końcu rodzaj nastawy – elektryczny regulator ciśnienia wody umożliwia ręczną zmianę parametrów pracy. Dostępne są też tańsze modele, które mają stałą nastawę. W ofercie producentów napotykamy także na regulatory dedykowane do specjalnych zastosowań, w tym mikro regulator, który można zamontować np. przed ekspresami do kawy na stałe podłączonymi do wody lub poidełkami w przestrzeni publicznej. Cechami charakterystycznymi mikro regulatora są średnice 3/8”, mały przepływ i niższy zakres nastaw ciśnienia.

Reduktory ciśnienia ze wskaźnikiem nastawy D06FI HONEYWELL
Fot. 4. Reduktory ciśnienia ze wskaźnikiem nastawy D06FI HONEYWELL

Sposób montażu

Od miejsca zamontowania regulatora ciśnienia wody zależą funkcje, jakie spełnia. Jeśli zamocowany zostanie centralnie, tuż za głównym zaworem i filtrem, możliwe będzie ustalenie podstawowego ciśnienia dla całej instalacji i mniejsze zużycie wody. Montaż strefowy oznacza, że regulator ciśnienia wody montuje się w ten sam sposób jak przy bojlerze. Zapobiega to otwarciu zaworu bezpieczeństwa w razie wahań ciśnienia roboczego, a także pozwala uniknąć zbyt częstego włączania podgrzewacza.

Damian Żabicki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *