Obrotowe zawory mieszające Herz

Zawory z 3 i 4 przyłączami są przydatnymi produktami wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zmiana temperatury czynnika w danej części instalacji, bądź hydrauliczne oddzielenie poszczególnych obiegów instalacji od siebie.

W praktyce zawory takie nazywa się zaworami 3-drogowymi i 4-drogowymi, w zależności od ilości przyłączy, bądź mieszającymi lub rozdzielającymi, w zależności od pełnionej funkcji. Zawory te mogą być typu obrotowego, np. kulowe, lub z grzybkiem o ruchu posuwisto-zwrotnym. Sterowane mogą być ręcznie, bądź automatycznie – poprzez dodatkowy napęd, np. elektryczny, termoelektryczny, elektroniczny, czy termostatyczny, lub poprzez wbudowany element termostatyczny.

Zestaw mieszający: zawór z siłownikiem 3-punktowym
Rys. 1. Zestaw mieszający: zawór z siłownikiem 3-punktowym

Wśród typowych zastosowań dla tych zaworów można wymienić:

  • Układy podmieszania pompowego. W przypadku, w którym w jednej instalacji pracują grzejniki wysokotemperaturowe (np. grzejniki płytowe stalowe) i niskotemperaturowe (np. grzejniki podłogowe), to temperatura zasilania jest dostosowana do grzejników wysokotemperaturowych. Temperatura ta jest zbyt wysoka dla grzejników podłogowych i należy ją zredukować. Jedną z częściej stosowanych metod jest mieszanie wody zasilającej, biegnącej z instalacji, z wodą powrotną, biegnącą z powrotu grzejnika podłogowego. Uzyskuje się wówczas wodę o pośredniej temperaturze, która podawana jest na zasilanie grzejnika podłogowego.
  • Zabezpieczenie temperatury powrotu kotła. Rozwiązanie spotykane zwłaszcza w przypadku niekondensacyjnych kotłów stałopalnych na paliwo zawierające duży udział siarki (np. węgiel), w celu uniknięcia nadmiernego wychłodzenia czynnika i tym samym wychłodzenia spalin. Wychłodzenie takie może powodować wykraplanie pary wodnej ze spalin i powstawanie kwasu siarkowego, niszczącego powierzchnie ogrzewalne wymiennika ciepła i kanały spalinowe. Zawór taki pracować może wtedy jako element rozdzielający, bądź mieszający. Przy rozruchu instalacji, gdy odbiorniki ciepła (grzejniki) są zimne, czynnik doprowadzany do nich doznaje dużego wychłodzenia, wracając do kotła z temperaturą znacznie niższą, niż założona dla prawidłowych warunków pracy. Aby temu zapobiec, część gorącego czynnika, wychodzącego z kotła, jest zawracana z użyciem zaworu bezpośrednio do przewodu powrotnego, którym wraca również wychłodzony czyn nik z instalacji. W ten sposób podnoszona jest temperatura czynnika powracającego do kotła i następuje rozruch instalacji, ze stopniowym zmniejszaniem strumienia czynnika zawracanego z zasilania kotła na jego powrót.
  • Instalacje cwu i solarne, gdzie zawory te pełnią podobne funkcje, ponadto w przypadku instalacji cwu pozwalając zabezpieczyć użytkowników przed poparzeniem.

Przykładowe schematy zastosowań z omówionych punktów pokazano na rys. 2.

REKLAMA

Przykłady praktycznych zastosowań zaworów 3-drogowych
Rys. 2. Przykłady praktycznych zastosowań zaworów 3-drogowych

W ofercie firmy Herz znaleźć można wiele modeli takich zaworów, dedykowanych do różnych zastosowań, w tym modele obrotowe z przyłączami gwintowanymi, do współpracy z siłownikami, do typowych instalacji ogrzewczych i klimatyzacyjnych. Zgrupowane są one w seriach 1 2137 0x (zawory z 3 przyłączami) i 1 2138 0x (zawory z 4 przyłączami), wraz z dedykowanymi napędami nastawczymi (siłownikami), w wersjach 24 V i 230 V. Taka kompletacja pozwala na obsłużenie różnorodnych instalacji i w dowolnych harmonogramach pracy, warunkowanych użytym systemem sterowania napędami. Firma Herz oferuje ponadto gotowe zestawy zawór+siłownik, odpowiednio sparowane ze sobą, w serii 1 2137 2x.
Produkt taki pokazano na rys. 1.

Damian Muniak Dyrektor Techniczny w fimie Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *