Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja – pytania czytelników

Sezon letni to nie tylko wakacje i leżakowanie na rozgrzanym piasku. Większość z nas musi niestety w tym czasie pracować. By zapewnić optymalny klimat dla wysiłku umysłowego i fizycznego oraz zagwarantować właściwy wypoczynek konieczne jest zastosowanie urządzeń optymalizujących temperaturę powietrza. Mimo że lato nie trwa u nas zbyt długo, to systemy klimatyzacyjne cieszą się coraz większą popularnością również wśród odbiorców indywidualnych. Komfort i wygoda jakie dają instalacje typu split i multisplit są nieocenione w lipcowe południe. Warunek jest tylko jeden – instalacja musi być prawidłowo wykonana. Poniżej pomagamy instalatorom odpowiadając na pytania naszych czytelników.


goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 1024x717 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja – pytania czytelników. Fot. Mitsubishi

1. Na jakiej podstawie należy dobierać moc klimatyzatora?

Najprościej można powiedzieć, że klimatyzator dobieramy na podstawie wielkości pomieszczenia i jego przeznaczenia oraz nasłonecznienia.
Damian Wójcicki z REFSYSTEM – HAIER uzupełnia: Wydajność urządzenia klimatyzacyjnego określa się na podstawie wielkości powierzchni. Na każdy metr kwadratowy powierzchni klimatyzator musi mieć wydajność mocy rzędu 100 W czyli na 1 m2 przypada 100 W.

Przykład obliczenia wydajności klimatyzacji
Pokój = 35 m2
Moc klimatyzatora = ?
1 m2 przypada 100 W
35 x 100 W = 3500 W /100 = 3,5 kW

W przypadku nieregularnych kształtów pomieszczenia takich jak np. skosy, można przyjąć 40 W na 1 m3.

Drugą metodą jest skalkulowanie wszystkich zysków ciepła w pomieszczeniu, takich jak: zyski ciepła przez ściany, sufity, okna z uwzględnieniem kierunków (północ, południe, wschód, zachód). zyski ciepła od ludzi, urządzeń, oświetlenia i wentylacji. Podsumowując te wszystkie parametry jesteśmy w stanie wyznaczyć końcową moc klimatyzatora.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 1 1024x565 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 1. Dzięki uniwersalnej technologii protokołu komunikacyjnego oraz ujednoliconym agregatom – zarówno w systemach split, jak i i multisplit – do wybranej jednostki zewnętrznej możemy zastosować dowolny rodzaj jednostki wewnętrznej. Fot. Zymetric

2. Czy długość przewodów dostępnych w zestawie można dowolnie wydłużać zwiększając samodzielnie ilość czynnika chłodniczego?

W przypadku klimatyzatorów typu split jednostki zewnętrzne fabrycznie napełnione są czynnikiem w ilości odpowiedniej dla określonej przez producenta długości rurociągu cieczowego.
Marcin Markowski z firmy Zymetric przestrzega: Aby urządzenie pracowało efektywnie i nie ulegało awariom długość przewodów musi być w granicach wyznaczonych przez producenta, a ilość czynnika chłodniczego jest ściśle powiązana z długością instalacji, czyli samodzielne dopuszczanie lub upuszczanie czynnika chłodniczego może zakończyć się uszkodzeniem urządzenia lub wzrostem rachunków za energię elektryczną.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 2 1024x532 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 2. Regularne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych przez wykwalifikowanych fachowców jest niezbędne ze względów zdrowotnych użytkowników, prawidłowej pracy układu i dla zachowania gwarancji na urządzenie. Fot. Mitsubishi

3. Czy do wybranej jednostki zewnętrznej możemy zastosować dowolny rodzaj jednostki wewnętrznej (ścienno-przysufitowe, przypodłogowe, przysufitowe, kasetonowe, kanałowe)?

Tak, jest taka możliwość. Niektórzy producenci oferują uniwersalną technologię protokołu komunikacyjnego oraz ujednolicone agregaty zarówno w systemach split, jak i i multisplit.

4. Jakie jest optymalne miejsce montażu naściennej jednostki wewnętrznej. Czy rodzaj ściany i wysokość montażu mają znaczenie?

Zanim skupimy się na parametrach montażowych należy podkreślić, że tylko właściwe umiejscowienie zarówno jednostki zewnętrznej, jak i wewnętrznej gwarantuje poprawną i bezawaryjną pracę całego układu. Optymalne miejscu montażu jednostki klimatyzacyjnej to takie, które niweluje bezpośredni nadmuch na użytkowników i gwarantuje równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 3 1024x683 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 3. Przykład montażu jednostki zewnętrznej na konstrukcji wsporczej typu L przytwierdzonej do ściany zewnętrznej budynku. Fot. Refsystem

5. Czy do istniejącej już instalacji możemy przyłączyć kolejną jednostkę wewnętrzną?

Tak, w przypadku układu Multi Split posiadając już agregat na kilka jednostek lub w przypadku Systemu Maxi Split posiadając agregat z odpowiednim zapasem mocy i rozdzielaczem na kilka jednostek. Ważne jest by przy tej rozbudowie nie przekroczyć maksymalnej ilości jednostek wewnętrznych zdefiniowanych przez producenta.

6. Na co zwrócić uwagę wybierając miejsce montażu jednostki zewnętrznej?

Ekspert Zymetric tłumaczy: Lokalizacja jednostki zewnętrznej ma kluczowe znaczenie dla ekonomicznej pracy klimatyzacji – długa instalacja generuje straty w przesyle chłodu lub ciepła, natomiast zabudowanie urządzenia w niewentylowanej niszy skutkować będzie wysokimi rachunkami za energię elektryczną.
Specjalista REFSYSTEM – HAIER uzupełnia aspekty techniczne: „Jednostkę zewnętrzną montujemy na konstrukcji wsporczej typu L przytwierdzonej do ściany zewnętrznej budynku, możemy ją posadowić na konstrukcji nośnej na dachu obiektu lub na wylewce betonowej na specjalnych podporach. W przypadku klimatyzatorów z pompą ciepła bezwzględnie należy montować jednostkę zewnętrzną około 10 cm nad gruntem tak aby umożliwić odpływ i gromadzenie kondensatu powstałego w trakcie odszraniania agregatu zewnętrznego.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 4 1024x614 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 4. Przykład montażu klimatyzatorów z pompą ciepła na konstrukcji podnoszącej urządzenia około 10 cm powyżej gruntu. Fot. Refsystem

7. Czy skropliny można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji?

Tak, pod warunkiem zamontowania syfonu, który odseparuje klimatyzację od kanalizacji.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 5 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 5. Szczelność instalacji sprawdzamy gazem obojętnym – azotem przy ciśnieniu 4,15 MPa, a następnie wykonujemy próżniowanie celem eliminacji resztek gazu i wilgoci. Fot. Refsystem

8. W jakim celu wykonuje się próżniowanie instalacji po jej montażu? Tylko dla sprawdzenia szczelności instalacji?

Szczelność instalacji sprawdzamy gazem obojętnym – azotem przy ciśnieniu 4,15 MPa, a próżniowanie instalacji wykonujemy celem usunięcia powietrza i innych gazów z instalacji oraz wilgoci. Przy obniżonym ciśnieniu wilgoć zawarta w powietrzu odparowuje i instalacja zostaje osuszona.
W trakcie próżniowania układu istotne znaczenie ma czas jej trwania oraz temperatura zewnętrzna. Im niższa temperatura na zewnątrz tym niższe ciśnienie należy osiągnąć w instalacji i czas próżni się wydłuża. W przypadku układów o długości instalacji nie przekraczającej 10 mb czas trwania próżni nie powinien być krótszy niż 60 minut.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 6 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 6. Regularne serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych przez wykwalifikowanych fachowców jest niezbędne ze względów zdrowotnych użytkowników, prawidłowej pracy układu i dla zachowania gwarancji na urządzenie. Fot. Refsystem

9. Jak często, podczas użytkowania, system klimatyzacyjny wymaga dopełniania czynnikiem chłodniczym?

Jeżeli instalacja klimatyzacyjna została wykonana poprawnie i przetestowana pod względem szczelności nie wymaga „dopełniania” czynnikiem chłodniczym. Czynnik chłodniczy w swoim życiu w klimatyzatorze nie ulega destrukcji chemicznej.
Jeśli podczas czynności serwisowych, które powinny mieć miejsce dwa razy w roku – przed i po sezonie – zaobserwujemy ubytek czynnika, to powodem tego jest najprawdopodobniej jego wyciek spowodowany nieszczelnością instalacji. Wpływ na to może mieć również użycie materiałów instalacyjnych niezgodnych z zaleceniami producenta. Niestety, zdarzają się też wady fabryczne samych urządzeń, które mogą występować częściej lub rzadziej w zależności od marki czy kraju produkcji itp.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 7 1024x584 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 7. W polskich warunkach klimatycznych urządzenia klimatyzacyjne można wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń zimą. Fot. Zymetric

10. Czym skutkuje niedobór czynnika chłodniczego w instalacji?

Niedobór czynnika chłodniczego w instalacji może spowodować uszkodzenie sprężarki (np.: spalenie uzwojeń silnika spowodowane niedostatecznym chłodzeniem sprężarki) oraz wysokimi rachunkami za energię elektryczną, w wyniku spadku sprawności klimatyzatora.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 8 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 8. Klimatyzacja w pokoju dziecka zapewnia optymalne warunki dla wypoczynku i zabawy. Fot. Daikin

11. Czy warto zainwestować w droższy klimatyzator inwerterowy?

Klimatyzatory z wykorzystaniem przemiennika prądu stałego działają stabilniej przy niskich częstotliwościach, zapewniają wyższą oszczędność energii i wyższą moc dla wyższych częstotliwości. Szybciej uzyskują optymalną temperaturę w pomieszczeniu. Ponadto dzięki dokładnemu sterowaniu napięciem sprężarka działa w sposób stabilniejszy, co zapewnia dłuższy okres użytkowania urządzenia oraz obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez system. Należy też pamiętać, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej o ErP do 12 kW mocy chłodniczej/grzewczej nie można sprzedawać urządzeń innych jak tylko inwerterowe.

goraco ale nie u nas klimatyzacja pytania czytelnikow 9 - Gorąco? Ale nie u nas! Klimatyzacja - pytania czytelników
Fot. 9. Przeglądy serwisowe zaleca się przeprowadzać dwa razy w roku – przed i po sezonie letnim. Fot. Daikin

12. Czy w polskich warunkach klimatycznych można wykorzystać klimatyzację do ogrzewania pomieszczeń?

Ekonomiczność tego rozwiązania uzależniona jest od źródła ciepła, jakie wykorzystywane jest w budynku. Damian Wójcicki z REFSYSTEM – HAIER przekonuje: „Zimą opłaca się ogrzewać klimatyzatorem, gdyż jest to energia tania, wykorzystująca naturalne zasoby ze środowiska – z 1 kW elektrycznej energii uzyskujemy 3,5 kW energii cieplnej. Jest to 3,5x taniej niż farelka czy grzejniki akumulacyjne itp.”

13. W jaki sposób przygotować system klimatyzacyjny do pracy przed sezonem letnim?

Częstotliwość wykonywania przeglądów uzależniona jest od lokalizacji obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska i intensywności eksploatacji urządzeń. Jest to niezbędne ze względów zdrowotnych użytkowników, prawidłowej pracy układu i dla zachowania gwarancji na urządzenie. Marcin Markowski z firmy Zymetric podsumowuje: Prawidłowo przygotowane urządzenie do sezonu to urządzenie które przeszło przegląd wykonany przez autoryzowanego pracownika serwisu.

Opracowała Małgorzata Dobień

UDOSTĘPNIJ
Poprzedni artykułGruntowe pompy ciepła pozostawiają konkurencję w tyle
Następny artykułPodgrzewacz wody idealny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here