Kompleksowe usługi firmy budowlanej

Świadczenie usług budowlanych, podobnie jak wielu innych usług wiąże się z koniecznością jego dokumentowania. Przedsiębiorcy muszą zatem zapoznać się między innymi z prawem budowlanym, lecz również ustawą o podatku od towarów i usług. W ten sposób można wybrać optymalny sposób opodatkowania oraz poprawnie wystawiać dokumentację księgową.

Kompleksowe usługi firmy budowlanej

Zaawansowane usługi budowlane

Nowoczesne firmy budowlane świętokrzyskie realizują szereg usług, w zależności od potrzeb klientów. Jednak zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług występują różne stawki podatku VAT na poszczególne usługi firm budowlanych. Dlatego przykład faktury za usługi budowlane zawiera wszystkie niezbędne elementy, które powinny znaleźć się na tego typu dokumencie. Firmy budowlane zobowiązany do wystawienia faktury, stosując stawkę 8% lub 23%, w zależności od rodzaju usług. Wszystkie elementy, które musi zawierać faktura określone zostały w artykule 106e ustawy o podatku VAT. Są to między innymi data wystawienia dokumentu, numer faktury, dane nabywcy oraz sprzedawcy wraz z numerem NIP, kwota podatku VAT, wartości netto i brutto usługi. Należy pamiętać także, że ustawa traktuje usługi budowlane w szczególny sposób. Dotyczy to między innymi daty wystawienia faktury. Przedsiębiorcy mają też maksymalnie 30 dni od daty wykonania usługi na wystawienie faktury. Co więcej zgodnie z przepisami faktura ta może mieć dopisek podzielona płatność.

Faktura z podzieloną płatnością na usługi budowlane

Kujawsko-pomorskie firmy budowlane nierzadko wystawiają faktury z tak zwaną podzieloną płatnością. Dotyczy to sytuacji, kiedy przedsiębiorca branży budowlanej zleca wykonanie usług innej firmie. Należy wiedzieć jednak, że mechanizm podzielonej płatności stosowany jest w przypadku transakcji na linii firma-firma. Nie może być to zatem linia firma-osoba prywatna. W przypadku faktury za usługi budowlane na zasadzie podzielonej płatności obowiązują dwie stawki podatku, czyli 8% oraz 23%. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się przy dokonywaniu płatności za nabyte towary, ale także usługi udokumentowane fakturą. Są one wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Zalicza się do nich między innymi roboty ogólnobudowlane, dotyczące wznoszenia budynków mieszkalnych, prace tynkarskie oraz instalacyjne. Stosowanie podzielonej płatności występuje także w sytuacji kiedy wartość faktury przekracza 15 000 zł, Natomiast sprzedawcą oraz nabywcą usługi jest płatnik VAT. Inną sytuacją zastosowania podzielonej płatności jest dostarczanie materiałów budowlanych, które są niezbędne do zrealizowania usługi.

REKLAMA

Artykuł Partnera

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *