Kontrakty budowlane w zamówieniach publicznych oparte o FIDIC

  Duże roboty budowlane, zwłaszcza w obszarze budowy infrastruktury drogowej, budów w przemyśle elektroenergetycznym czy naftowym to typowe obszary, w których kontrakty opierają się o zamówienia publiczne oraz warunki kontraktowe FIDIC. Dzisiaj przybliżamy na czym polegają kontrakty zgodne z FIDIC i skąd taki wzrost ich popularności w ostatnich latach.

  kontrakty budowlane w zamowieniach publicznych oparte o fidic 1024x536 - Kontrakty budowlane w zamówieniach publicznych oparte o FIDIC

  Czym jest FIDIC?

  FIDIC, z języka angielskiego International Federation of Consulting Engineers to Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów. Skupia ona ekspertów z obszaru inżynierii, a za główny cel stawia sobie wypracowywanie i popularyzację wysokich standardów w branżach technologicznych, reprezentowanie środowiska inżynierów na rynkach światowych oraz rozwój kwalifikacji i wymiany wiedzy inżynierskiej. FIDIC znana jest między innymi z powszechnie akceptowanych na świecie tzw. Warunków Kontraktowych, czyli zbioru standardów z zakresu przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz wzorców i zapisów umownych przy podpisywaniu kontaktów na inwestycje budowlane. 

  Zamówienia publiczne a warunki kontraktowe FIDIC

  Warunki kontraktowe oparte o FIDIC zdobyły na świecie powszechne uznanie, są m.in. stosowane przy zamówieniach składanych przez Bank Światowy, ale również przy projektach unijnych, których w Polsce jest coraz więcej. To właśnie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło na firmach dostosowanie się do wysokich standardów umownych jakie propaguje FIDIC, ponieważ ich spełnianie stało się jednym z warunków otrzymania niektórych zamówień publicznych.

  Duże kontrakty budowlane są oparte o zasady FIDIC ponieważ zebrane tam klauzule i wzorce umowne mają charakter powszechny, stosowany przez wiele firm, organizacji i instytucji na świecie. Pozwala to zminimalizować ryzyka prawne i kontraktowe przy dużych przedsięwzięciach budowlanych. Warunki umowne szczegółowo opisują wzajemne obowiązki stron, w tym zamawiającego (inwestora), wykonawcy budowy, ale również obowiązki inżyniera kontraktu. Gwarantuje to lepszą komunikację pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia, obniża poziom ryzyk prawnych, jak też przyśpiesza zawarcie samego kontraktu dzięki oparciu go o powszechnie znane i akceptowane wzorce umowne. Są powszechnie stosowane m.in. w umowach zawieranych w ramach projektów unijnych oraz kontraktach zlecanych firmom przez Bank Światowy.

  Czy warto wdrażać wzorce umowne oparte o FIDIC w Polsce?

  Jeśli nasza firma ma zamiar ubiegać się o zamówienia publiczne, zwłaszcza te realizowane przy pomocy środków z Unii Europejskiej de facto nie powinniśmy się wahać ani chwili. Warto szczegółowo przeszkolić zespół z zawierania umów zgodnych z zasadami FIDIC, bo to tylko kwestia czasu, gdy spotkamy je przy przetargu. Na szczęście na rynku dostępny jest cały szereg szkoleń FIDIC czy też szkoleń z zamówień publicznych pozwalający efektywnie podnieś kompetencje załogi. Należy również zwrócić uwagę, że rozważane jest wprowadzenie FIDIC do polskiego prawa budowlanego, zwłaszcza w dziedzinie dużych inwestycji budowlanych, takich jak budownictwo drogowe, kolejnictwo, energetyka, górnictwo czy budowa lotnisk. Wiele polskich firm działających na rynku krajowym wciąż nie jest gotowa do adaptacji międzynarodowych standardów w zakresie umów budowlanych, ale należy też przyznać, że te przedsiębiorstwa, które zdecydowały się wejść na rynki zagraniczne mają już ten proces za sobą i wiele inwestycji zrealizowanych z sukcesem.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here