Które pomieszczenia wymagają wentylacji?

Wentylacją w budynku nazywa się cyrkulację powietrza, która następuje pomiędzy jego wnętrzem a przestrzenią na zewnątrz. Może ona odbywać się w sposób naturalny, grawitacyjny z użyciem kanałów wentylacyjnych lub mechaniczny, czyli wspomagany przez urządzenia wentylacyjne. Dlaczego należy korzystać z wentylacji? W jakich pomieszczeniach konieczne jest jej zastosowanie?

Które pomieszczenia wymagają wentylacji?

Dlaczego wentylacja pomieszczeń jest tak ważna?

Dzięki wentylacji w pomieszczeniach dochodzi do prawidłowej wymiany powietrza zużytego, z parami, dymami i innymi zanieczyszczeniami na powietrze świeże, pochodzące z zewnątrz.

Brak wentylacji pomieszczeń prowadzi do niekorzystnych konsekwencji, między innymi:

REKLAMA

 • podwyższonego poziomu wilgotności powietrza,
 • widocznej na oknach skroplonej pary wodnej,
 • ciągu wstecznego przez kratki wentylacyjne,
 • tworzenia się pleśni,
 • niszczenia ścian budynku, w tym odpadania tynków,
 • pogorszenia samopoczucia ludzi, między innymi przemęczenia, chorób dróg oddechowych, alergii, bólów głowy.

Ponadto brak wentylacji może prowadzić do powstania poważnego zagrożenia w budynkach przemysłowych, produkcyjnych, gdzie konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza ze względu na czynniki szkodliwe.

Więcej informacji na temat wentylacji w budynkach można znaleźć na stronie firmy Frapol – producenta systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W jakich pomieszczeniach powinna być zastosowana wentylacja?

Wentylacja jest niezbędna w tych pomieszczeniach, w których przebywają ludzie i zwierzęta. Również stosowana jest ona w innych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest dla utrzymania prawidłowych parametrów powietrza.

Wymóg ten określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie mają także szczegółowe normy, w tym PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania oraz inne wymogi szczegółowe i normy branżowe. Określają one dokładnie, jakie pomieszczenia potrzebują wentylacji i ile powinien wynosić strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych z nich.

Wentylacja konieczna jest przede wszystkim w poniższych pomieszczeniach w domach jednorodzinnych i mieszkaniach:

 • kuchnie wyposażone w okno zewnętrzne i bez okna zewnętrznego,
 • łazienki z WC i bez niego, także z wydzielonym WC,
 • pomieszczenia pomocnicze bez okien, na przykład kotłownia, spiżarnia, garderoba, składzik,
 • pomieszczenia mieszkalne oddzielne od powyższych pomieszczeń więcej niż 2 drzwiami,
 • pomieszczenia na poziomie wyższym w domu lub mieszkaniu wielopoziomowym.

Wobec tego wentylacja powinna być dostępna nie tylko w łazience i kuchni, lecz też w innych pomieszczeniach. Pojawiają się również szczegółowe wymogi dotyczące wykonania wentylacji, między innymi w pomieszczeniach, w których znajdują się kotły grzewcze.

W przypadku innych pomieszczeń, na przykład w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej, konieczny jest montaż wentylacji wtedy, gdy:

 • przeznaczone są one na pobyt ludzi,
 • nie są wyposażone w otwierane okna,
 • wymagają tego względy zdrowotne, technologiczne lub bezpieczeństwa.

Jak wykonać wentylację w pomieszczeniach?

Aby zapewnić odpowiedni poziom wentylacji w pomieszczeniach, kluczowe znaczenie ma wybór jej rodzaju. Rodzaj wentylacji dobiera się w zależności od wielu czynników jak wielkość pomieszczenia, jego przeznaczenie, temperatura i wilgotność powietrza, rodzaj zagrożeń.

Wyróżnia się 3 główne typy wentylacji:

 • Wentylacja naturalna – można ją prowadzić przez drzwi, okna,
 • Wentylacja grawitacyjna – realizowana jest przez kanały wentylacyjne i pozwala na wymianę powietrza przez różnicę ciśnień między wnętrzem a otoczeniem budynku,
 • Wentylacja mechaniczna – prowadzona z użyciem urządzeń jak wentylatory, rekuperatory, klimatyzatory.

Optymalnym rozwiązaniem w pomieszczeniach mieszkalnych jest wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach jak kuchnie, łazienki zaleca się montaż wentylacji mechanicznej, która jest efektywniejsza i pozwala na szybszą wymianę powietrza. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się też rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która pozwala na redukcję rachunków za ogrzewanie.

W takim sektorze jak wentylacje Kraków jest miastem, w którym działa wiele firm specjalizujących się w ich realizacji. Specjaliści mogą wtedy doradzić, jaki rodzaj wentylacji konieczny jest w danym pomieszczeniu, a także zaprojektować instalację, która pozwoli na sprawną wymianę powietrza.

Nie należy zatem lekceważyć kwestii wentylacji pomieszczeń. Jej brak prowadzi do poważnych problemów, których naprawa może pociągać za sobą spore koszty. Warto więc zadbać o to, by wentylacja działała efektywnie we wszystkich wymagających jej pomieszczeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia ich użytkowników.

Artykuł Partnera

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *