Montaż instalacji w systemie Kisan – złączki zaciskowe skręcane

Z rur KISAN wykonuje się instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania wodnego, wodnych ogrzewań powierzchniowych oraz instalacji chłodniczych w budynkach mieszkalnych, jedno– i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Aby instalacja była szczelna i służyła przez wiele lat konieczne jest jej odpowiednie połączenie. Poniżej kilka praktycznych wskazówek.

Montaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcane

Trasowanie rury

Trasowanie czyli oznaczenie miejsca cięcia rur wykonuje się stosując składany przymiar liniowy („metrówkę”). Znakowanie na rurze wykonywać ołówkiem lub markerem (fot. 1). Niedopuszczalne jest znakowanie przez wykonywanie rys lub nacięć na powierzchni rury.

Cięcie rury

Cięcie rury wykonujemy specjalnymi nożycami prostopadle do osi rury. Aby uniknąć zgniecenia rury wykonuje się płytkie nacięcie po obwodzie rury, a następnie obcina rurę do końca (fot. 2, 3). Operowanie nożycami wymaga pewnej wprawy. Dla średnic powyżej 25 mm zaleca się stosowanie obcinaka krążkowego.

Montaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcaneMontaż instalacji w systemie Kisan - złączki zaciskowe skręcane

Gięcie rury

Minimalny promień gięcia rury wynosi 5×D (D – średnica zewnętrzna). Na przykład, wykonanie zawrotu o 180° rury 16×2 wymaga wykonania łuku o średnicy 16 cm. Rurę wygina się „na zimno”. Dla uniknięcia załamania rury lub zwężenia przekroju zaleca się użycie specjalnych sprężyn do gięcia rur. Dla średnic powyżej 25 mm zaleca się stosowanie specjalnych giętarek (fot. 4, 5).

Przygotowanie końcówki rury

Do przygotowania końcówki rury stosuje się kalibratory. Przy pomocy tych narzędzi kalibruje się wewnętrzną średnicę rury.

Użycie kalibratora

Aby przygotować koniec rury wielowarstwowej do zamontowania złącza należy wykonać operację kalibrowania wewnętrznej średnicy rury i fazowanie. Kalibrator ma specjalnie ukształtowaną baryłkowo walcową część roboczą. Część ta zakończona jest frezem do wykonania fazki i wyrównania czoła rury. Obracając kalibrator zgodnie z ruchem wskazówek zegara wsuwamy go do rury i fazujemy jej wewnętrzną ścianę na głębokość 1 mm. W tak przygotowanej końcówce rury możemy osadzić złączkę. Kalibratory stosuje się do rur o średnicy od 16 mm wzwyż (fot. 6).

Montaż złączek zaciskowych – skręcanych

Na przygotowanym końcu rury oznacza się głębokość wprowadzenia złączki Vestol, ma to na celu kontrolę głębokości osadzenia korpusu złączki w rurze. Na rurę nakłada się nakrętkę, a następnie osadza się korpus złączki. Należy zwrócić uwagę na wsunięcie korpusu złączki na pełną głębokość, co można kontrolować przez obserwację położenia złączki względem znaku na rurze. Istotne jest również dobre wprowadzenie uszczelek typu O-ring. Pierwszą z uszczelek można kontrolować wizualnie, natomiast złe ułożenie drugiej uszczelki można poznać po objawach takich jak zwiększony opór w trakcie osadzania złączki, lub niemożność dosunięcia korpusu złączki do znaku na rurze. Przy montażu złączek zaciskowych z pierścieniem przeciętym typu Vestol ZBK i przygrzejnikowych Eurokonus G, pierścień przecięty należy dosunąć do korpusu złączki. Po ustawieniu współosiowo rury i kształtki nakręca się nakrętkę „do oporu” z pewną siłą tak, aby spowodować zagniecenie tulei złączki na zewnętrznej warstwie polietylenu rury. Takie połączenie nie wymaga uszczelnienia w postaci taśmy teflonowej czy włókna konopnego i można je wielokrotnie odkręcać i zakręcać, z tym, że rura wraz z korpusem złączki tworzy trwałe połączenie. W przypadku stwierdzenia przecieku w miejscu połączenia rury z korpusem złączki, należy korpus wyciąć i zastąpić innym, gdyż po zagnieceniu jest on nierozbieralny. Przy montażu instalacji należy zwrócić uwagę na odpowiednią kompensację wydłużeń termicznych, aby ewentualne przemieszczenia nie powodowały powstawania nadmiernych sił wyrywających rurę ze złącza (fot. 7 – 10).

Na podstawie Instrukcji projektowania i montażu instalacji sanitarnych z rur wielowarstwowych (PE-AL-PE) systemu Kisan opracowanej przez: mgr inż. Włodzimierz Mroczek, mgr inż. Marcin Ciuchnowicz, mgr inż. Maciej Dybowski

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *