Montujemy klimatyzatory typu split

Każdy z szanujących się producentów klimatyzacji typu split załącza do swoich produktów szczegółowe zalecenia montażowe. Jednak sama instrukcja to za mało, by pozbawiony doświadczenia inwestor mógł prawidłowo wykonać system.


Montując poszczególne podzespoły klimatyzatora typu split należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zalecenia producentów, którzy z reguły bardzo szczegółowo opisują sposób montażu. Ważne jest przy tym sprawdzenie szczelności instalacji.

montujemy klimatyzatory typu split1 - Montujemy klimatyzatory typu split
Fot. 1. Wybierając miejsce montażu jednostki wewnętrznej klimatyzatora należy pamiętać aby nie było ono narażone na działanie wysokiej temperatury i pary. Fot. DAIKIN

Ze względu na sposób montażu oferowane na rynku klimatyzatory typu split są dostępne jako ścienne, podstropowe lub przypodłogowe (stojące), a także kasetonowe oraz kanałowe. Z kolei biorąc pod uwagę ilość jednostek wewnętrznych, które podłączono do jednostki zewnętrznej zastosowanie znajdują instalacje pojedyncze, multisplity oraz systemy VRV (VRF). W odniesieniu do trybu pracy oferowane są klimatyzatory tylko z opcją chłodzenia oraz klimatyzatory grzewczo-chłodzące, które pracują jednocześnie jako pompa ciepła lub są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną. Uwzględniając sposób sterowania i budowę podzespołów można zamontować klimatyzatory klasyczne (ze zwykłą sprężarką – stałe obroty, zawsze 100%) oraz inwerterowe z płynnie regulowanymi obrotami sprężarki.
Pod kątem sterowania można wyróżnić klimatyzatory tradycyjne i inwertorowe. W tradycyjnych rozwiązaniach klimatyzatory załączają się jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy określoną wartość. Wadą takiego rozwiązania są znaczne wahania temperatury i wyższe koszty eksploatacji, które wynikają z poboru przez sprężarkę dużego prądu. Nieco bardziej zaawansowane klimatyzatory bazują na inwerterach. Co prawda są one droższe w porównaniu do klasycznych rozwiązań ale mają mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wydajność jest regulowana płynnie co zapewnia lepsze dopasowanie temperatury w pomieszczeniu. Nie ma więc uderzeń prądowych, a co za tym idzie, zbędnych strat energii. Za pomocą inwerterów można precyzyjniej utrzymać temperaturę w pomieszczeniu.

montujemy klimatyzatory typu split2 - Montujemy klimatyzatory typu split
Fot. 2. Estetyka nowoczesnych klimatyzatorów jest dziś niemal tak samo ważna, jak rozwiązania techniczne. Fot. DAIKIN
montujemy klimatyzatory typu split3 - Montujemy klimatyzatory typu split
Fot. 3. Przed rozpoczęciem montażu klimatyzatora trzeba zapoznać się z zaleceniami producenta. Fot. DAIKIN

Montaż jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne najczęściej montuje się na sztywnej podstawie co pozwala na wyeliminowanie poziomu drgań i hałasu. Ważne jest określenie kierunku wylotu powietrza bez jakichkolwiek elementów blokujących. W miejscach montażu, które są narażone na działanie silnych podmuchów powietrza jednostkę zewnętrzną trzeba zamontować wzdłuż ściany, ewentualnie, zapewnić jej odpowiednią osłonę przeciwpyłową lub ekran. Oprócz tego miejsce montażu powinno zapobiegać przyjmowaniu wiatru przez urządzenie. Wszelkie wsporniki instalacyjne przeznaczone do podwieszenia jednostki powinny spełniać właściwe wymagania w zakresie techniki połączeń. Ściany bez odpowiedniej gęstości muszą mieć odpowiednie wzmocnienia i podparcia wytłumiające. Wszelkie połączenia znajdujące się pomiędzy wspornikiem a ścianą oraz wspornikiem a klimatyzatorem muszą być mocne, stabilne i niezawodne. Rozchodzenie powietrza nie może być blokowane przez przeszkody. Jeżeli jednostka zewnętrzna będzie montowana na dachu to należy pamiętać o dokładnym wypoziomowaniu urządzenia. Ponadto ważne jest sprawdzenie konstrukcji dachu i elementów mocujących pod względem współpracy z jednostką urządzenia. W razie potrzeby należy uwzględnić lokalne przepisy dotyczące montażu urządzeń na dachu. Pamiętać należy, że jednostki zewnętrzne pracujące na dachu lub na ścianach zewnętrznych mogą generować nadmierny hałas i drgania.
Istotną rolę odgrywa ochrona przed bezpośrednim światłem słonecznym, przy czym montując daszki i inne osłony trzeba sprawdzić czy nie ograniczają one promieniowania cieplnego ze skraplacza. Odstęp z tyłu i z lewej strony urządzenia powinien wynosić nie mniej niż 30 cm z kolei odstęp z przodu musi przekraczać 200 cm. Miejsce montażu jednostki zewnętrznej powinno uwzględniać masę klimatyzatora. Pamiętać należy, że hałas i drgania mogą być uciążliwe dla sąsiadów.

Ogólne zalecenia montażowe jednostki zewnętrznej

 • Jednostki zewnętrznej nie należy montować w miejscu narażonym na duże nasłonecznienie. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych zmniejsza sprawność klimatyzatora.
 • Osłony na jednostki zewnętrzne nie powinny być zbyt szczelne. Błędem jest umieszczanie jednostek we wnękach ściennych lub w miejscach przykrytych gęstymi krzewami. Ogranicza to skuteczną wymianę powietrza i może doprowadzić do przegrzewania klimatyzatora. Odstęp osłon z tyłu i z boku urządzenia powinien wynosić nie mniej niż 30 cm, a z przodu musi być większy niż 200 cm.
 • Konstrukcja mocująca jednostki zewnętrznej powinna być stabilna i odporna na wibracje.
 • Nie należy ustawiać klimatyzatora zbyt nisko w bezpośrednim kontakcie ze śniegiem, błotem czy liśćmi.
 • Odprowadzenia skroplin do kanalizacji należy wykonać przez istniejący przybór z syfonem.
 • Samej rurki odpływowej z klimatyzatora nie należy wyposażać w syfon, bowiem przy tak niewielkiej ilości wody nie będzie uzyskana odpowiednia separacja.

Montaż jednostki wewnętrznej

Wybierając miejsce montażu jednostki wewnętrznej klimatyzatora należy pamiętać aby nie było ono narażone na działanie wysokiej temperatury i pary. Zarówno przed jak i za urządzeniem nie mogą znajdować się jakiekolwiek przeszkody. Ważne jest zapewnienie wygodnego odprowadzania kondensatu. Jednostek wewnętrznych klimatyzatorów typu split z reguły nie montuje się w pobliżu drzwi a obszar na lewo i na prawo jednostki powinien być większy niż 12 cm. Jednostkę wewnętrzną montuje się na wysokości 2,3 m od podłogi, przy czym odstęp od sufi tu nie powinien być mniejszy niż 15 cm. Minimalny poziom drgań i hałasu uzyska się używając rur o długości do 3 m. Zmiany długości rury mogą wymagać skorygowania ilości czynnika chłodniczego. Z kolei bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować wyblaknięcie obudów wykonanych z tworzywa sztucznego. Stąd też w razie potrzeby warto zadbać o ochronę przed światłem słonecznym.
Montując jednostkę wewnętrzną w pierwszej kolejności instaluje się płytę montażową. Jest ona montowana poziomo do konstrukcji nośnej ściany przy zachowaniu odstępów wokół płyty montażowej. Odpowiednią wytrzymałość mocowania należy uwzględnić w przypadku ścian wykonanych z konstrukcji lekkich. Płytę montażową mocuje się poprzez wywiercenie otworów w ścianie wykorzystując punkty mocujące na płycie montażowej.

Ogólne zalecenia montażowe jednostki wewnętrznej

 • Miejsce montażu jednostki wewnętrznej klimatyzatora nie może być narażone na działanie wysokiej temperatury i pary.
 • Przed i za urządzeniem nie mogą znajdować się jakiekolwiek przeszkody.
 • Powinna być zachowana wolna przestrzeń bo bokach jednostki co najmniej 12 cm.
 • Nie zaleca się montażu jednostki wewnętrznej bezpośrednio przy drzwiach.
 • Jednostkę wewnętrzną montuje się na wysokości 2,3 m od podłogi, przy czym odstęp od sufitu nie powinien być mniejszy niż 15 cm.
 • Podczas montażu należy zawsze stosować rodzaje mocowań dostosowane do technologii w jakiej wybudowana jest ściana.

Instalacja elektryczna

Jeżeli instalacja elektryczna u klienta nie spełnia określonych wymagań to instalator powinien odmówić podłączenia elektrycznego urządzenia. Napięcie zasilania musi mieścić się w przedziale od 90% do 110% napięcia znamionowego. Ważne jest również zabezpieczenie nadprądowe i wyłącznik główny. Podłączenie należy wykonać zgodnie ze schematem producenta zwracając szczególną uwagę na właściwe uziemienie. Trzeba zapewnić oddzielne odgałęzienie obwodu i pojedyncze gniazdo tylko dla tego klimatyzatora.

Odpowietrzanie

Warto pamiętać, że powietrze i wilgoć znajdujące się w układzie chłodniczym mogą powodować wzrost ciśnienia w układzie oraz większą wartość prądu roboczego. Niejednokrotnie występuje przy tym spadek wydajności chłodzenia i grzania. Ponadto wilgoć w układzie czynnika chłodniczego może zamarznąć i zatkać przewody kapilarne. Oprócz tego woda jest przyczyną korozji elementów układu chłodzenia. Stąd też jednostka wewnętrzna i instalacje znajdujące się pomiędzy jednostką centralną i zewnętrzną należy poddać badaniu szczelności ale przy usuniętych resztkach wilgoci z układu.
Odpowietrzanie można wykonać za pomocą pompy próżniowej. Wcześniej trzeba sprawdzić czy każda rura znajdująca się pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną jest poprawnie podłączona. Kompletne powinno być również okablowanie wykorzystywane przy testach.

montujemy klimatyzatory typu split7 - Montujemy klimatyzatory typu split
Marcin Jaworski,
Product Manager w firmie Zymetric Sp. z o.o.

Zdaniem EKSPERTA

Czym różnią się dostępne na rynku czynniki chłodnicze? Czy rodzaj czynnika chłodniczego ma wpływ na pracę systemu klimatyzacji typu split?

Obecnie dużo uwagi w branży HVAC skupiają nowe przepisy F-gas mówiące o stopniowym wycofywaniu czynników chłodniczych o wysokim GWP. W branży klimatyzacji przepisy najbardziej dotykają najpopularniejszego obecnie czynnika R410A, który jest powszechnie wykorzystywany w klimatyzatorach typu split i systemach VRF. Zastąpić go ma czynnik R32, który od roku 2018 będzie znacznie częściej spotykany w ofertach największych producentów klimatyzacji. Czynnik R32 nie jest nowym czynnikiem, ponieważ wchodzi w skład czynnika R410A, który składa się w 50% z R32 i 50% R125. Czynniki posiadają bardzo podobne właściwości termodynamiczne, pracują na zbliżonych ciśnieniach, jednak co najważniejsze R32 posiada prawie trzykrotnie mniejszy współczynnik GWP, czyli jest znacznie bardziej ekologiczny w porównaniu do R410A. Czynnik R32 jest zaliczany do czynników umiarkowanie palnych w klasie A2L, aczkolwiek nie stanowi to zagrożenia ponieważ prędkość spalania i ciepło spalania są bardzo niskie. Rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego zasadniczo nie ma wpływu na samą pracę systemu klimatyzacji, aczkolwiek urządzenia pracujące z czynnikiem R32 charakteryzują się o około 10% wyższą efektywnością energetyczną w porównaniu do R410A. Rekomendowany zakres temperatury pracy w trybie grzania dla takich urządzeń również jest rozszerzony do -25°C. Urządzenia te zawierają mniejszą ilość czynnika chłodniczego, co jest ważne z punktu widzenia ograniczania użycia fluorowanych gazów cieplarnianych. Ważną informacją dla osób instalujących bądź serwisujących urządzenia z nowym czynnikiem chłodniczym R32 jest fakt, że nie ma potrzeby zakupu ani wymiany wszelkich narzędzi potrzebnych do tego celu. Narzędzia do urządzeń z czynnikiem R410A mogą być z powodzeniem wykorzystywane do pracy z czynnikiem R32. Jedynie cylinder do przechowywania czynnika R32 powinien mieć wytrzymałość 48 bar w stosunku do 40 bar w przypadku czynnika R410A.

montujemy klimatyzatory typu split4 - Montujemy klimatyzatory typu split
Fot. 4. Najważniejszą kwestią jest kształtowanie się nasłonecznienia i temperatury wokół jednostki zewnętrznej. Wzrost temperatury powietrza zewnętrznego powoduje zmniejszenie efektywności energetycznej urządzenia. Fot. ZYMETRIC

Błędy montażowe

W oparciu o powyższe wymagania, które należy zachować przy montażu klimatyzatorów typu split, można wymienić przynajmniej kilka typowych błędów instalacyjnych. Przede wszystkim jednostki zewnętrznej nie należy montować w miejscu narażonym na duże nasłonecznienie. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych nie tylko negatywnie wpływa na obudowę urządzenia ale również zmniejsza sprawność klimatyzatora. Miejsce montażu w miarę możliwości nie powinno być nasłonecznione a jeżeli urządzenie będzie zamontowane na ścianie to najlepiej gdyby znajdowała się ona od strony północnej.
W odniesieniu do wspomnianych już osłon na jednostki zewnętrzne należy zadbać o to aby nie były one zbyt szczelne. Błędem jest umieszczanie jednostek we wnękach ściennych lub w miejscach przykrytych gęstymi krzewami. Nie uzyska się wtedy skutecznej wymiany powietrza co może doprowadzić do przegrzewania klimatyzatora. Jeżeli konstrukcja mocująca jednostki zewnętrznej nie będzie stabilna to może dojść do przesuwania się urządzenia w efekcie działania wibracji, a w konsekwencji uszkodzenia przewodów z czynnikiem chłodniczym.
Błędem jest ustawianie klimatyzatora zbyt nisko w bezpośrednim kontakcie ze śniegiem, błotem czy liśćmi, natomiast odprowadzenia nie powinny powodować kałuż. Jeżeli rurka będzie podłączona do kanalizacji to połączenie trzeba tak wykonać aby gazy wydostające się z rur nie przepływały przez klimatyzator do wnętrza pomieszczeń. Stąd też w takich rozwiązaniach można wykorzystać podłączenie przez istniejący przybór z syfonem. Oprócz tego nie zaleca się aby rurkę odpływową z klimatyzatora wyposażać w syfon, bowiem przy tak niewielkiej ilości wody nie będzie uzyskana odpowiednia separacja.

montujemy klimatyzatory typu split5 - Montujemy klimatyzatory typu split
Fot. 5. Jednostkę wewnętrzną zaleca się montować na wysokości 2,3 m od podłogi, przy czym odstęp od sufi tu nie powinien być mniejszy niż 15 cm. Fot. LINDAB

Okresowe przeglądy klimatyzatorów

Okresowe przeglądy powinny objąć przede wszystkim kontrolę bezpieczeństwa instalacji elektrycznej oraz szczelności. W zakresie instalacji elektrycznej ważna jest odpowiednia rezystancja izolacji oraz skuteczność uziemienia. Wykonuje się przy tym pomiar rezystancji uziemienia, oględziny wzrokowe instalacji oraz sprawdzenie połączenia za pomocą odpowiednich testerów. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 4 Ω. Ważne jest sprawdzenie prądów upływowych wykonując odpowiedni pomiar. Jeżeli dojdzie do upływu prądu to należy znaleźć i usunąć jego przyczynę.
W zakresie kontroli szczelności gazu wykorzystuje się metodę wody mydlanej poprzez użycie wody z mydłem lub neutralnego detergentu w płynie. Taką substancję nakłada się na połączenia jednostki wewnętrznej lub jednostki zewnętrznej używają przy tym miękkiej szczoteczki sprawdzając szczelność punktów łączenia przewodów rurowych. Jakiekolwiek pęcherzyki powietrza świadczą o nieszczelności. Niejednokrotnie wykorzystywane są również specjalne wykrywacze nieszczelności.
Montując klimatyzator typu split instalator powinien pamiętać aby przewody łączące poszczególne urządzenia były możliwie najkrótsze oraz nie stanowiły przeszkody dla innych instalacji. Montaż powinien zapewnić szczelność, czystość oraz brak wycieków. Nie można zapomnieć o okresowych sprawdzeniach instalacji klimatyzatora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here