Nawiewniki higrosterowane czy ciśnieniowe?

  Właściwa wentylacja budynków ma zasadniczy wpływ na samopoczucie i zdrowie przebywających w nich osób. Jest to szczególnie ważne, gdy zamontowano w nich całkowicie szczelne drzwi i okna. Dlatego też, oprócz zastosowania tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, warto zapewnić dopływ świeżego powietrza, montując nawiewniki. Pojawia się jednak tutaj pewien dylemat — wybrać higrosterowane czy ciśnieniowe? W niniejszym tekście omówimy różnice między nimi.

  nawiewniki higrosterowane czy cisnieniowe - Nawiewniki higrosterowane czy ciśnieniowe?

  Nawiewnik higrosterowany — zasady działania i budowa

  Nawiewniki higrosterowane działają w sposób automatyczny, dzięki wykorzystaniu sterownika reagującego na zmiany względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Ich wydajność jest zatem do niej wprost proporcjonalna — im wyższy poziom wilgotności, tym więcej powietrza jest dostarczane przez nawiewnik, aż do osiągnięcia pełnego otwarcia. Urządzenia te posiadają także ręczne sterowanie, pozwalające zablokować rozwarcie szczeliny. Nawiewniki tego typu działają w przedziale wartości wilgotności wynoszącym 35-70%.

  Również budowa tych urządzeń nie jest skomplikowana — składają się zasadniczo z dwóch części, zewnętrznej czerpni i wewnętrznego regulatora, połączonych szczeliną w profilu lub ramie okna.

  Regulacja położenia przepustnicy odbywa się dzięki wbudowanemu higrometrowi. Jego elementem pomiarowym i jednocześnie czujnikiem jest taśma poliamidowa. Reaguje ona na wilgotność opływającego ją powietrza, zmieniając swoją długość. Zakres tej zmiany to 2-5 mm/m przy 10% wzroście wilgotności względnej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że czujnik nie styka się bezpośrednio z powietrzem zewnętrznym. Budowa czerpni zaś zabezpiecza szczelinę przed opadami i dostaniem się doń owadów.

  Nawiewnik ciśnieniowy — zasady działania i budowa 

  W przypadku nawiewników ciśnieniowych mamy do czynienia z automatycznym sterownikiem reagującym na różnice ciśnienia między pomieszczeniem a powietrzem za oknem. Przepływ powietrza nie jest zależny od warunków atmosferycznych jak wiatr czy zimno. Poza tym dają także możliwość ręcznej regulacji dzięki uchylnej klapce. Montuje się je najczęściej w profilach okien.

  Pod względem budowy są bardzo zbliżone do nawiewników higrosterowanych — również składają się z połączonych szczeliną regulatora i czerpni. Różnią się natomiast elementem sterującym.

  W nawiewnikach ciśnieniowych regulacja automatyczna odbywa się dzięki umieszczonemu w czerpni płatowi z aluminium. Ma on aerodynamiczny kształt i unosi się bezpośrednio w strumieniu powietrza. Gdy prędkość owego strumienia zwiększa się, płat wędruje ku górze i obraca się wokół górnej krawędzi. Sprawia to, że przekrój przelotu ulega przymknięciu. Natomiast w przypadku spadku prędkości strumienia płat opada, otwierając szczelinę szerzej. Czerpnia również w ich przypadku chroni przed opadami i owadami.

  Który typ sprawdza się lepiej w polskich warunkach klimatycznych?

  Choć oba rodzaje nawiewników spełniają normy zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ich wydajność w naszym klimacie wyraźnie się różni.

  Który więc sprawdzi się lepiej? Zdecydowanie typ ciśnieniowy. Jak już wspomnieliśmy, jego wydajność nie zależy od warunków atmosferycznych. Jest to szczególnie ważne w okresie grzewczym, który trwa u nas długo. Nawiewniki ciśnieniowe nie powodują bowiem nadmiernej wentylacji, a co za tym idzie, chronią przed wychłodzeniem pomieszczenia i nadmiernym zużyciem energii grzewczej. Poza tym dostosowują się do siły ciągu wentylacji i zapobiegają tzw. złej wentylacji, zamiast tylko usuwać jej skutki. Ponadto pracują efektywnie na różnych wysokościach, przez co sprawdzają się świetnie w blokach i innych wysokich budynkach, zapewniając zbliżony poziom wentylacji w obrębie całej budowli.

  Natomiast nawiewniki higrosterowane sprawdzają się dobrze w klimatach wilgotnych z małymi rocznymi amplitudami temperatur. Są zatem częstym widokiem m.in. w krajach wyspiarskich.

  Więcej na temat nawiewników higrosterowanych dowiesz się tutaj: https://brevis.com.pl/nawiewniki-okienne-higrosterowane-cisnieniowe/.

  Podsumowanie

  Zgodnie z przepisami, nawiewniki powinno się instalować w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną o współczynniku infiltracji mniejszym niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3). Choć zarówno modele higrosterowane, jak i ciśnieniowe spełniają wszystkie normy prawne, nie są one jednakowo wydajne w polskim klimacie. W naszym kraju praktyczniejsze okazują się nawiewniki ciśnieniowe. Zachowują bowiem swoją skuteczność niezależnie od warunków atmosferycznych i zapewniają korzystny mikroklimat bez względu na porę roku.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here