Niewidzialne drzwi powietrzne

W pomieszczeniach, gdzie występuje wzmożony ruch osób czy też pojazdów, straty ciepła lub zimnego powietrza są nieuniknione. Konieczne jest więc poniesienie dodatkowych kosztów fi nansowych, które przeznaczone są na ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia. Czy jest na to jakiś sposób? Owszem, jednym z nich może być zastosowanie kurtyn powietrznych.

niewidzialne-drzwi-powietrzneBramowe kurtyny powietrzne czeskiej firmy Stavoklima model AXI zamontowane poziomo.

Z lekcji fizyki

„Proszę zamykać drzwi to nie Afryka” – tabliczkę z takim napisem spotkać można w niejednym budynku. Pomieszczenia, gdzie drzwi czy też bramy są często otwierane, mogą być zabezpieczone przed utratą ciepła lub chłodu za pomocą kurtyn powietrznych. Skąd bierze się zatem różnica temperatur, a w konsekwencji wychłodzenie pomieszczenia? Powietrze, które charakteryzuje się niższą temperaturą, zawsze będzie dążyło do wyparcia cieplejszej masy powietrza. Stąd też ciepło jest wypierane przez otwory. W pomieszczeniu trwa zatem proces ciągłego wyrównywania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Konieczne jest więc stałe uzupełnianie ciepła, które jest utracone. W przeciwnym razie napór powietrza powoduje wpychanie zimna do obiektu. Mało tego. Jeśli w budynku są inne otwory to dojdzie do szybkiego, a zarazem intensywnego przewietrzania i szybkiego wychłodzenia pomieszczenia.

niewidzialne-drzwi-powietrzne_1Kurtyna Elis T, mająca kształt prostopadłościanu. Urządzenie cechuje się prostą i lekką konstrukcją, stąd też często znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie kurtyna ma być niezauważalna. Kurtynę nabyć można w dwóch wersjach: wodnym wymiennikiem ciepła oraz „zimną” bez wymiennika.

Zalet jest wiele

oszczędności. Dotyczą one kosztów ogrzewania lub chłodzenia. Pamiętajmy jednak, że straty zależne są również od wielu innych czynników takich jak wielkość otworu drzwiowego lub bramowego, różnica ciśnień i temperatur oraz częstotliwość otwierania drzwi lub bramy. Kurtyna powietrzna działa jak niewidzialne drzwi. Jej zadaniem jest nie wpuszczanie chłodnego powietrza do pomieszczenia. Obniżane są więc koszty ogrzewania. Kiedy temperatura na zewnątrz jest wysoka, a w pomieszczeniu przewidziano klimatyzację, kurtyna powietrzna chroni przed napływem do wnętrza ogrzanego powietrza. W tym przypadku mówimy natomiast o oszczędności na chłodzeniu budynku. Kurtyny powietrzne mają jeszcze kilka innych zadań. Otóż, poprawiają one czystość powietrza w pomieszczeniu, ograniczają przeciągi, chronią przed przedostawaniem się gazów spalinowych, pyłów oraz owadów.

REKLAMA


niewidzialne-drzwi-powietrzne_2Kurtyna DUO, zapewnia barierę otworu drzwiowego, przy jednoczesnym ogrzewaniu pomieszczenia. Urządzenie zostało wyposażone w specjalny system automatyki, gwarantujący pełną kontrolę nad dwoma strumieniami powietrza. Kurtyna może być podłączona do inteligentnego systemu zarządzania budynkiem BMS.

Jakie rodzaje

W zasadzie wszystkie rodzaje kurtyn powietrznych dostępne są jako kurtyny tzw. zimne oraz z nagrzewnicą, która w zależności od modelu, może być elektryczna lub wodna. Dużą popularnością cieszą się kurtyny montowane nad drzwiami. Jeżeli stoimy przed koniecznością zapewnienia ochrony bram to uwzględnijmy kurtyny bramowe. Są one instalowane wewnątrz pomieszczeń, ponad bramami lub obok nich. Urządzenia tego typu przewiduje się najczęściej w obiektach, gdzie występuje zwiększony ruch ludzi i środków transportu. Bramowe kurtyny powietrzne instaluje się więc w punktach przeładunkowych, garażach, czy też w warsztatach samochodowych. Na rynku dostępne są również kurtyny powietrzne, przeznaczone do montażu sufitowego. Można powiedzieć, że istnieje jeszcze jeden rodzaj kurtyn. Strumień powietrza jest w nich wypychany przez szczeliny, które umieszczone są przy drzwiach wewnątrz pomieszczenia w kanale wylotowym. W kanale podłogowym uwzględniono szczeliny wylotowe, umiejscowione na poziomie podłogi. Kurtyny tego typu najczęściej znajdują zastosowanie w warunkach przemysłowych. Podkreśla się, że utworzona w ten sposób zasłona powietrzna, zapewnia możliwie najlepszą ochronę przed zimnym a zarazem cięższym powietrzem zewnętrznym. Typowy zestaw składa się z filaru z kapturem wlotowym, a także z dwóch tłumików wentylatora. Filar instalowany jest w pomieszczeniu w pobliżu otwierających się drzwi. Może być on umiejscowiony po dowolnej ich stronie. Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp zimnego powietrza z zewnątrz, przez bramę o dużej szerokości, można zastosować dwa filary

niewidzialne-drzwi-powietrzne_3Znaczenie prawidłowo dobranej kurtyny powietrznej wysokiej jakości i skuteczności obrazuje przeprowadzony przez firmę FRICO test laboratoryjny..

Szukając kurtyny do naszego pomieszczenia pamiętajmy, że oferta w tym zakresie jest bardzo obszerna. Nabyć możemy zatem kurtyny powietrzne do zabezpieczania nietypowych otworów, na przykład do kiosków czy też do okienek magazynowych. Dostępne są także tzw. kurtyny korynckie. Ich podstawową cechą jest możliwość montowania zarówno z boku drzwi, jak i nad otworem drzwiowym. Urządzenia tego typu najczęściej znajdują zastosowanie w obiektach, gdzie zwraca się szczególną uwagę na estetykę. Kurtyny korynckie są więc wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Nabyć można również wersje szlifowane z połyskiem lustrzanym.

Szczelina rzecz ważna

Wydaje się, że najważniejszym elementem w kurtynach w powietrznych jest wentylator nawiewny, nagrzewnica czy też filtr. Może i tak, ale o końcowym efekcie kurtyny decyduje kształt szczeliny nawiewnej. Przede wszystkim ma ona za zadanie formowanie strugi powietrza, która powinna przybrać kształt wąskiej zasłony. Nie bez znaczenia pozostaje zarówno jej stabilność, jak i moc, zapewniająca pokrycie całego otworu drzwiowego lub bramowego. Szczelina wpływa na poziom hałasu szumu powietrza kurtyny. Kształt szczeliny nie jest przypadkowy. W urządzeniach niektórych producentów, etap jej projektowania jest poprzedzony badaniami aerodynamicznymi i akustycznymi. Ważne jest, aby szczelina nawiewna miała regulowany kąt nadmuchu. Tym sposobem zyskuje się dostosowanie parametrów urządzenia do warunków zewnętrznych. Podaje się, że im większy opór powietrza z zewnątrz, tym bardziej zasłona powietrzna powinna być ku niemu skierowana. Kształt i kąt szczeliny nawiewnej ma również wpływ na prędkość nawiewanego powietrza na wylocie, szerokość i rozproszenie strumienia oraz na zasięg zasłony. Szczelina decyduje także o szerokości i rozproszeniu zasłony oraz jej zdolności do stawiania oporu powietrza z zewnątrz.

niewidzialne-drzwi-powietrzne_4Bramowa kurtyna powietrzna czeskiej firmy Stavoklima model AXI. Kurtyna może być wyposażona w jednostkę sterującą, która umożliwia włączanie i wyłączania kurtyny, stopniową regulację pracy wentylatora oraz zabezpieczenie i ochronę wentylatora przeciw przeciążeniu.

A kto tym wszystkim steruje

W przypadku kurtyn bramowych, sterowanie odbywa się za pomocą zewnętrznych urządzeń, zaś kurtyny drzwiowe, mogą być obsługiwane zarówno z panelu frontowego, jak i przy użyciu dodatkowego sterownika. Typowe funkcje, które są realizowane przez sterownik, to włączanie i wyłączenie kurtyny, ustawianie jej prędkości, uruchamianie wentylatora oraz stopniowanie mocy grzewczej. Można również przełączać pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym. Najprostsze sterowniki stanowią przekaźniki ochronne. Zabezpieczają one kurtyny bez nagrzewnicy. Co zyskuje się dzięki urządzeniom tego typu? Otóż, chronią one silnik wentylatora przed przegrzaniem i przeciążeniem. Dostępne są również urządzenia odpowiedzialne za sterowanie nagrzewnicą wodną. Przydatne rozwiązanie w niektórych modelach, stanowi możliwość podłączenia wyłącznika krańcowego. Tym sposobem kurtyna jest uruchamiana wraz z otwarciem bramy. Można powiedzieć, że funkcje sterownika mają przede wszystkim charakter ochronny w stosunku do kurtyny. Jeżeli na przykład dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia, konieczne jest rozłączenie obwodu ochronnego. Gdy temperatura się obniży należy sprawdzić stan obwodów i urządzenia, a następnie ręcznie uruchomić kurtynę.

No to wybieramy

Dobierając kurtynę powietrzną na początku powinniśmy uwzględnić sposób ogrzewania powietrza. Jeżeli chcemy zainstalować kurtynę ogrzewającą, a w pobliżu miejsca montażu mamy do dyspozycji instalację centralnego ogrzewania, to lepiej zastosować urządzenie z nagrzewnicą wodną. W przeciwnym przypadku powinniśmy zastosować kurtynę z nagrzewnicą elektryczną. Kolejne pytanie: jak dobrać odpowiednią moc grzewczą? Jeżeli nasza kurtyna będzie wyposażona w nagrzewnicę elektryczną, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach. Otóż, moc kurtyny powinna być tym większa, im większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia przeciągu. Odgrywa to szczególne znaczenie w przypadku miejsc, takich jak chociażby wysokie klatki schodowe czy też pomieszczenia, które cechują się nieograniczoną przestrzenią przed budynkiem lub brakiem wiatrołapów. Jeśli zdecydujemy się na kurtynę powietrzną, współpracującą z instalacją centralnego ogrzewania, powinniśmy zapewnić, aby woda dochodząca do kurtyny miała temperaturę przynajmniej 70ºC. Pamiętajmy także, o ilości wody dostarczanej do nagrzewnicy, nie mniejszej od katalogowej. Podaje się, że moce grzewcze nagrzewnic wodnych są wyższe od uzyskiwanych przez nagrzewnice elektryczne. Tym sposobem mamy do dyspozycji wyższy stopień podgrzania powietrza, które jest dostarczane przez kurtynę. Kluczową rolę odgrywa określenie zasięgu kurtyny oraz długości szczeliny. Zwróćmy uwagę, że kurtyny powietrzne nie zapewnią nam całkowitego zabezpieczenia przed napływem zimnego powietrza. Szacuje się, że dzięki tym urządzeniom, ograniczenie strat może wynieść od 60 do 80 % ciepła. Skuteczność działania kurtyn może zmniejszyć się, jeżeli wzrasta napór wiatru na ścianę, w której zabudowany jest otwór drzwiowy lub bramowy.

A teraz montujemy

Montując kurtynę, która instalowana jest w suficie pamiętajmy, aby zapewnić wymagane odległości od stropu właściwego oraz od ewentualnych przeszkód bocznych. Ważny jest także dopływ powietrza do przestrzeni sufitu podwieszanego. Można to zrobić na przykład poprzez zastąpienie jednego, czy też dwóch modułów sufitowych kratkami, przez które powietrze może swobodnie być zasysane przez kurtynę. Jeżeli sufit jest wykonany na przykład z płyt gipsowo- kartonowych, można wyciąć otwór o średnicy co najmniej 600 mm. Jak już wspomniano wcześniej, kurtyna może współpracować z systemem otwierania i zamykania drzwi. Warunkiem jest jednak zastosowanie stycznika drzwiowego magnetycznego lub mechanicznego. Zwróćmy uwagę czy kurtyna jest wyposażona w funkcję przedłużania pracy wentylatorów, celem wychłodzenia rozgrzanych grzałek elektrycznych. Istotna jest również możliwość stopniowego obniżania mocy nawiewu i grzania, w momencie dłuższych przerw w otwarciu drzwi. Może to być realizowane na przykład przez pracę kurtyny przy otwartych drzwiach z pełną mocą, działanie kurtyny przez określony czas po zamknięciu drzwi czy też przejście systemu po kilku minutach na połowę mocy nawiewu i grzania lub uruchomienie najwyższych parametrów zapewniających ogrzewanie. Co zrobić jeżeli kurtyna ma za słaby nawiew? W takim przypadku zwróćmy uwagę czy nie doszło do zasłonięcia kratki zasysającej oraz czy nie została dobrana kurtyna o zbyt małym zasięgu. Sprawdźmy, czy zachowane są odpowiednie zalecenia odnośnie montażu. Chodzi przede wszystkim o odległości kurtyny od sufitu czy też ścian bocznych. Może dojść bowiem do ograniczenia przestrzenia, z której zasysane jest powietrze. Konieczne jest wtedy odsunięcie kurtyny na odpowiednią odległość. Jeżeli kurtyna wyposażona jest filtr oraz zastosowanie znajduje nagrzewnica wodna, warto sprawdzić czy nie jest on zapchany kurzem lub pyłem. Zdarzyć się może, że nasza kurtyna grzeje za słabo. W takim przypadku sprawdźmy czy odpowiednio dobrano moc grzewczą.

Damian Żabicki

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *