Zima bez problemów. Ochrona dachów, rynien i rur przed zamarzaniem

Zima, jest piękną, często niedocenianą porą roku. Dla jednych to czas wypoczynku na świeżym powietrzu i sezon narciarski, dla drugich to same kłopoty związane z częstymi awariami instalacji w domach, budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej. Brak ogrzewania, awaria wodociągów, oblodzone chodniki, parkingi i schody to typowe utrudnienia, z którymi musimy się zmierzyć zimą.

zima-bez-problemow-ochrona-dachow-rynien-i-rur

Czy ten koszmar musi powtarzać się co roku? Nie, wręcz przeciwnie – że za pomocą specjalnie zaprojektowanych elektrycznych systemów grzewczych można pozbyć się wszystkich kłopotów raz na zawsze. Wystarczy założyć ogrzewanie w newralgicznych punktach instalacji i zadbać o systematyczne odprowadzanie wody z roztopionego śniegu – i gotowe!

Ochrona dachów i rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu

Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników. Zalegający śnieg, podczas naprzemiennego zamarzania i rozmarzania, nie tylko niszczy poszycie dachu ale również stanowi ogromne obciążenie dla konstrukcji budynku. Systematyczne usuwanie nadmiaru białego puchu jest więc koniecznością i obowiązkiem właścicieli nieruchomości. Dodatkowo sople zwisające z rynien i poszycia dachu stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów. Inny poważny problem mogą stanowić zamarznięte rynny, które, przy braku drożności nie zapewniają stałego odprowadzania wody z topniejącego śniegu. Woda szukając innego ujścia spływa po elewacji niszcząc ściany i stropy.

REKLAMA


zima-bez-problemow-ochrona-dachow-rynien-i-rur_1

Elektryczny system grzewczy stanowi skuteczne rozwiązanie powyższych problemów

Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black o mocy 28 W/m w śniegu/lodzie, 16 W/m w powietrzu przy 5°C, stanowi niezawodną ochronę przed uszkodzeniami w warunkach zimowych. Utrzymuje drożność odpływu topniejącego śniegu i lodu, jednocześnie eliminując zagrożenie spowodowane soplami i nawisami lodowymi. Zabezpiecza poszycie dachu, rynien i rur odpływowych przed działaniem zamarzającej wody nagromadzonej pod zalegającym śniegiem. Przewody grzejne układa się prostoliniowo wzdłuż rynien i wewnątrz rur. W rynnach skrzynkowych lub korytach, może zaistnieć potrzeba ułożenia przewodu w kilku liniach. Do mocowania przewodu, wykonywania rozgałęzień, podłączenia zasilania i zakończenia służą akcesoria stanowiące element danego systemu. Istnieje możliwość pełnej automatyzacji pracy – sterownik EMDR-10 z czujnikiem temperatury i wilgotności włącza system samoczynnie tylko pod warunkiem jednoczesnego wystąpienia określonych warunków atmosferycznych.

zima-bez-problemow-ochrona-dachow-rynien-i-rur_2

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem

Zamarznięte rury mogą być również kosz townym problemem – gdy są nara żone na działanie ujemnych temperatur, pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Samoregulujący przewód grzejny FroStop w połączeniu z odpowied nią izolacją termiczną skutecznie zabezpieczy przed zamarzaniem rury z wodą, systemy hydrantowe i tryskaczowe. Zadaniem elektrycznych systemów grzewczych jest ochrona przed zamarzaniem rur wodociągowych i kanalizacyjnych, zabezpieczenie instalacji doprowadzających olej opałowy lub inne ciecze zmieniające swoje właściwości fizyko- chemiczne pod działaniem niskich temperatur oraz utrzymanie właściwej temperatury rurociągu. Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne. Elektryczne samoregulujące przewody grzejne dostosowane są do wielu zastosowań:
• Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane na rurach: FroStop Green (10 W/m przy 5°C), FroStop Black (18 W/m przy 5°C)
• Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane wewnątrz rur: ETL-10 (10 W/ m przy 5°C w powietrzu, 20W/m przy 5°C w wodzie)
• Utrzymanie temperatury rur kanalizacyjnych zawierających substancje tłuszczowe: FS-C-2X (31W/m przy 5°C, 22W/m przy 40°C).

zima-bez-problemow-ochrona-dachow-rynien-i-rur_3

Przewody mogą być stosowane zarówno do rur metalowych, jak i rur z tworzyw sztucznych. Układa się je wzdłuż rurociągu pod warstwą izolacji. Moc grzejna, jaką należy doprowadzić w celu skompensowania strat ciepła, a więc jaki przewód należy zastosować i jaką izolację cieplną – obliczamy lub dobieramy na podstawie gotowych tabel strat ciepła. Do każdego systemu można dobrać kompletny zestaw komponentów oraz sterowników. W celu sterowania pracą takich obwodów stosuje się termostaty. Podstawowe sterowanie polega na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu w najzimniejszym jego punkcie i załączaniu obwodów grzejnych, gdy temperatura osiągnie nastawioną wartość. Do większych instalacji uzasadnione jest stosowanie termostatów z funkcją oszczędzania energii np. RAYSTAT-ECO-10. Wyznaczają one cykl pracy obwodów w oparciu o pomiar temperatury otoczenia zgodnie z opracowanym w tym celu specjalnym algorytmem PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia).

Rozwiązania „last minute”

Gdy zima już nadeszła, a rury w budynku już zamarzły, jest za późno na pełen proces montażu systemu grzewczego. Nie jesteśmy zupełnie bezradni – to jest odpowiedni moment, żeby zastosować FrostGuard – samoregulujący, zakończony fabrycznie przewód grzewczy, który wystarczy jedynie zamocować wzdłuż rury (metalowej lub PCV), zaizolować i podłączyć do zasilania.

Elektryczne, systemy grzewcze zapewnią nam bezawaryjne funkcjonowanie budynku i posesji w zimie. Dodatkowo dzięki technologii samoregulacji oraz zastosowaniu termostatów, systemy te są energooszczędne, niedrogie w eksploatacji (załączają się tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne) oraz nie wymagają konserwacji.

zima-bez-problemow-ochrona-dachow-rynien-i-rur_4

Monika Michońska

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Najnowsze