Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS – SCALA1 kontra SCALA2

Na rynku hydroforów w ostatnich niemal kilkudziesięciu latach, nie obserwowano większych zmian. Klasyczny hydrofor był zbudowany na bazie pompy samozasysającej wyposażonej w łącznik ciśnienia, a ten zestaw spoczywał na platformie umieszczonej na zbiorniku. W ofercie wielu producentów do budowy hydroforu domowego korzystano ze sprawdzonej pompy, łącznika ciśnienia o stałym lub nastawialnym ciśnieniu załączania, a zestaw uzupełniał zbiornik o pojemności najczęściej kilkudziesięciu litrów.

Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS - SCALA1 kontra SCALA2
Fot. 1. SCALA1 hydrofor zdalnie sterowany
Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS - SCALA1 kontra SCALA2
Fot. 2. SCALA2 hydrofor utrzymujący stałe ciśnienie

W ostatnich latach ta sytuacja szybko się zmienia i obserwuje się odwrót od klasycznych rozwiązań w kierunku kompaktowych urządzeń podnoszących ciśnienie. W ofercie kilku czołowych producentów pomp pojawiają się właśnie takie nowoczesne hydrofory. Znajdują one nabywców, którzy potrafią docenić korzyści takich rozwiązań. A tych korzyści jest wiele.

Firma Grundfos już w roku 2015 wprowadziła na rynek zaawansowany hydrofor domowy SCALA2, jako kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia z przeznaczeniem do zastosowania w domu i ogrodzie. To innowacyjne urządzenie wyposażono w przetwornicę częstotliwości, i dzięki temu możliwe stało się utrzymywanie stałego ciśnienia wody wybieranego z szerokiego zakresu od 1,5 do 5,5 bara. Młodszą siostrą tego zawansowanego technologicznie urządzenia jest SCALA1, która na polskim rynku jest w ofercie Grundfos od tego roku. Chociaż ten hydrofor nie jest wyposażony w przetwornicę częstotliwości, posiada on wiele cech, które rozszerzają zakres jego stosowania.

REKLAMA

Wspólne cechy SCALA1 i SCALA2

Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS - SCALA1 kontra SCALA2
Fot. 3. SCALA1 w przekroju
Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS - SCALA1 kontra SCALA2
Fot. 4. SCALA2 w przekroju

Oba hydrofory są urządzeniami typu „wszystko w jednym”, czyli we wspólnej obudowie mieści się pompa, zbiornik, zawory zwrotne i łącznik ciśnienia. Dzięki zwartej konstrukcji do ich montażu nie potrzebujemy dużej przestrzeni, co jest szczególnie cenne nie tylko w zazwyczaj niewielkich domkach letniskowych czy altanach na działce, ale również we współczesnych domach jednorodzinnych, najczęściej pozbawionych piwnicy.

Drugą istotną zaletą kompaktowej budowy jest łatwy montaż, możliwy do samodzielnego wykonania praktycznie przez większość właścicieli domów, dla których proste podłączenia dwóch najczęściej elastycznych rur nie stanowi dużego wyzwania.

Kolejną wspólną cechą jest bezpieczeństwo pracy, które w przypadku hydroforów sprowadza się do zabezpieczeń przed niepożądanymi stanami w instalacji zaopatrzenia w wodę. Podstawowym zabezpieczeniem z tego zakresu w obu pompach jest ochrona przed suchobiegiem, rozumiana jako zabezpieczenie pracy pompy, gdy na wlocie pompy brak jest wody lub gdy pompa przed uruchomieniem nie została zalana. W przypadku pracy z samozasysaniem aktywowanie alarmu i wyłączenie pompy z powodu braku wody na stronie ssawnej pompy jest opóźnione o czas, w którym pompa powinna zassać wodę z maksymalnej głębokości 8 m. Ten czas wynosi około 5 minut. Jeżeli pompa pracuje z napływem, to w przypadku braku wody na wlocie zabezpieczenie wykryje brak ciśnienia i przepływu po około 40 sekundach i pompa zastanie wyłączona. Obie pompy mogą również wykrywać nieszczelności w instalacji lub wycieki wody z niedokręconych zaworów czerpalnych. Po 40 cyklach załączania i wyłączania pompy z tego powodu, pompa zostaje wyłączona po wyświetleniu odpowiedniego alarmu na panelu obsługowym.

Obie pompy są wyposażone w diodowy wskaźnik statusu pompy „Grundfso EYE”, który pozwala na szybką diagnozę czy podłączone jest zasilanie elektryczne, czy silnik pompy pracuje, czy został zatrzymany z powodu wystąpienia zakłócenia lub awarii.

Ze względu na konstrukcję obu urządzeń, w tym szczególnie na sposób tłumienia hałasów od pracy silnika i jego chłodzenie, urządzenia te pracują cicho, tzn. znacznie ciszej niż hydrofory z silnikami chłodzonymi powietrzem. Ta cecha będzie doceniana nie tylko przy montażu wewnątrz budynku, ale również przez sąsiadów, gdy hydrofor będziemy używać na zewnątrz.

Możliwość pracy na zewnątrz jest kolejną cenną właściwością obu pomp SCALA. Obie pompy są wykonane w stopniu ochrony IPX4D. Ta cecha będzie szczególnie przydatna przy wykorzystaniu pompy do podlewania ogrodu, gdy źródłem wody będzie np. zbiornik z deszczówką.

Podstawowe różnice pomiędzy pompami SCALA1 i SCALA2

Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS - SCALA1 kontra SCALA2
Fot. 5. SCALA2 montaż wewnątrz budynku

Główna różnica w budowie, a w konsekwencji w pracy każdej z pomp, to zastosowanie przetwornicy częstotliwości w pompie SCALA2 i jej brak w pompie SCALA1.
SCALA2 utrzymuje stałe ciśnienie po stronie tłocznej bez względu na zmiany rozbioru.
Żądane ciśnienie można nastawiać na panelu obsługowym w zakresie od 1,5 do 5,5 bara.
Przy zmianach rozbioru w instalacji wyposażonej w pompę SCALA1, ciśnienie po stronie tłocznej zmienia się. Ważna jest więc znajomość maksymalnego rozbioru, aby dobrać odpowiednią wielkość tej pompy.

Drugą zasadniczą różnicą pomiędzy SCALA1 a SCALA2 jest łączność Bluetooth. W tym przypadku górą jest SCALA1. SCALA2 nie ma możliwości sterowania tą drogą. Aktualna aplikacja Grundfos GO Remote, stosowana z powodzeniem do innych produktów Grundfos, jest wyposażona w moduł obsługujący pompę SCALA1. Oprócz możliwości załączania i wyłączania pompy na odległość, co jest przydatne przy utrudnionym lub ograniczonym dostępie do panelu operacyjnego pompy, za pomocą aplikacji możemy m.in.

  • ustawić czas pracy pompy, po którym będzie ona wyłączona,
  • zaprogramować okresy pracy pompy przy wykorzystaniu jej do nawadniania (funkcja kalendarza),
  • skonfigurować zestaw dwóch pomp do pracy w jednym z dwóch trybów,
  • uaktywnić i wybrać opcje sterowania dla zewnętrznego sygnału wejściowego,
  • odczytać dziennik ostrzeżeń i alarmów,
  • wygenerować raport z pracy pompy.

Raport z pracy pompy jest szczególnie przydatny dla zestawu dwóch pomp, gdyż zawiera on informacje o np. całkowitym czasie pracy każdej z pomp oraz liczbę załączeń i wyłączeń. Raport można przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio z aplikacji.

Kolejną różnicą jest możliwość sterowania pompy sygnałem zewnętrznym. Odpowiednie wejście posiada tylko pompa SCALA1. Dzięki temu rozszerza się zakres stosowania SCALA1. Pompę można wykorzystać również do napełniania zbiornika dachowego z zastosowaniem łącznika poziomu, w automatycznych instalacjach nawadniających współpracujących z czujnikiem wilgotności gleby, w instalacjach z zewnętrznym przetwornikiem ciśnienia.

Dla pomp SCALA oferowany jest kompletny zestaw do połączenia ze sobą dwóch takich samych pomp. W przypadku SCALA1 zestaw ten oprócz płyty podstawy, kolektorów i zaworów zawiera również przewód do połączenia obu układów sterujących pomp. Ustawienie trybów pracy i innych parametrów zestawu dwupompowego dokonuje się za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote. Możliwość łatwego zwiększenia wydajności w odpowiedzi na większe zapotrzebowania na wodę oraz zawansowane sterowanie zestawem dwóch pomp jest dużą zaletą pomp SCALA1. Dwie identyczne pompy SCALA2 można również połączyć w zestaw dwupompowy, jednak wtedy możliwe jest tylko manualne sterowanie takim zestawem.

Nowe kompaktowe hydrofory GRUNDFOS - SCALA1 kontra SCALA2
Fot. 6. SCALA2 montaż na zewnątrz budynku

Obie pompy, SCALA1 i SCALA2 są zdolne do zasysania wody, niemniej jednak tylko SCALA1 ma możliwość modyfikacji charakterystyki ssania. Jeżeli woda zawiera powietrze w nadmiernej ilości, jest możliwość wybrania trybu pracy pompy bardziej odpowiedniego do takiego przypadku. Jeżeli pompa będzie pracować z napływem, można wybrać tryb pracy odpowiedni dla takiego zastosowania. Wyboru trybu pracy dokonuje się przełącznikiem na obudowie pompy.

Dzięki odpowiednio wysokiemu stopniu ochrony IP pompy SCALA mogą pracować na zewnątrz, ale tylko SCALA2 posiada zabezpieczenie przed zamarzaniem wody. Tę unikalną cechę docenią przede wszystkim ci, którzy zignorują ostrzeżenia przed pierwszymi przymrozkami i w porę nie opróżnią pompy.

Podsumowanie

Obie pompy są nowoczesnymi hydroforami, które znakomicie nadają się do zasilania domów jedno i dwurodzinnych w wodę. Są to urządzenia kompaktowe, łatwe w montażu, pracujące cicho, zabezpieczone przed suchobiegiem i innymi niepożądanymi zjawiskami, które mogą wystąpić podczas eksploatacji przez długie lata.

Jeżeli priorytetem jest stałe ciśnienie przy zmieniającym się rozbiorze, optymalnym wyborem jest SCALA2.

Jeżeli zależy nam na możliwości zwiększenia wydajności poprzez dołączenie drugiej pompy i zdalnej obsłudze pompy i zestawu pompowego ze smartfonu lub tabletu, optymalnym wyborem jest SCALA1.

Przy ograniczonej kwocie na zakup, hydrofor SCALA1 uśmiecha się szerzej do użytkownika, nawet wtedy, gdy klient porównuje ceny tego kompaktowego i sterowanego zdalnie hydroforu z szeroką gamą klasycznych konstrukcji.

Zbigniew Waśkiewicz
Training Manager GRUNDFOS
Więcej informacji o SCALA1 i SCALA2:
www.grundfos.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *