O czym należy pamiętać montując i demontując rusztowania?

Rusztowania to konstrukcje widoczne na niemal każdym placu budowy. Za ich sprawą można swobodnie i bezpiecznie wykonywać prace na wysokości oraz utrzymywać tam niezbędny sprzęt, usprawniając przebieg wykonywania poszczególnych działań. W niniejszym artykule przybliżymy kwestie tego, o czym powinniśmy pamiętać w trakcie ich montowania i demontowania.

o czym nalezy pamietac montujac i demontujac rusztowania - O czym należy pamiętać montując i demontując rusztowania?

Montaż

Osoby przydzielone do dokonania montażu muszą, po wcześniejszym 80-godzinnym szkoleniu pomyślnie zaliczyć egzamin Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Wówczas otrzymają one świadectwo będące dokumentem służącym do potwierdzenia kwalifikacji. Warto nadmienić, że takie uprawnienia są obowiązkowe niezależnie od rodzaju montowanych rusztowań i ich wysokości. Wyjątek stanowią te wykonane z drewna, który z kolei regulują polskie normy z zakresu „Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania”.

Optymalny montaż zakłada ustawienie rusztowania na ustabilizowanym podłożu (którego nośność gruntowa to przynajmniej 0,1 Mpa) z właściwym wyprofilowaniem. Pozwoli to na stworzenie warunków dla odpływu wód opadowych. Z kolei droga, na której poruszać się będą konstrukcje przejezdne, musi charakteryzować się pochyleniem nieprzekraczającym 1%. Odradza się umieszczania stojaków na podkładach z zauważalnymi popękaniami i tymi ceglanymi.

Jeśli rusztowanie ma zostać umieszczone na gruncie pochyłym, niezbędne będzie wyrównanie terenu pod każdą podstawką, co będzie możliwe dzięki tarasom (optymalna ich szerokość to 0,8 m). Gdy niedaleko znajdują się skarpy lub wykopy, trzeba będzie zachować odpowiednią odległość wobec miejsca, w którym występuje krawędź uskoku.

Demontaż

Zapewnienie bezpiecznych warunków dla pracowników nie tyczy się jedynie prac związanych z montażem – nie inaczej jest z demontażem, ponieważ w obydwu przypadkach istnieje ryzyko upadku.

W tej kwestii nie istnieje wiele możliwości  pozwalających na ochronę pracownika, ale najlepszą zdaje się taka organizacja prac budowlanych, która ograniczy ilość osób oddelegowanych do czynności demontażowych.  Wymaga się tego, aby sami pracownicy działali zgodnie ze środkami ochrony indywidualnej, czyli wszelkich urządzeniach i elementach wyposażenia niwelujących zagrożenie utraty zdrowia.

Podsumowanie

Zarówno czynności  montażowe, jak i demontażowe muszą przebiegać w sposób bezpieczny i z udziałem wyszkolonej kadry. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na placu budowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here