Płytowy wymiennik gruntowy w praktyce

W dobie budownictwa energooszczędnego coraz większe znacznie mają rozwiązania projektowe gwarantujące redukcję kosztów związanych z jego późniejszą eksploatacją.

Fot. 1. Brak powierzchni pod płytowy wymiennik gruntowy to już nie problem. Można go zamontować np. pod powierzchnią przeznaczoną na parking, jak w przypadku nowo wybudowanego obiektu Starostwa Powiatowego w Polkowicach.Fot. 1. Brak powierzchni pod płytowy wymiennik gruntowy to już nie problem. Można go zamontować np. pod powierzchnią przeznaczoną na parking, jak w przypadku nowo wybudowanego obiektu Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Zredukowanie kosztów użytkowania obiektu (koszty zużycia energii) przyjmują za cel zarówno inwestorzy indywidualni (budownictwo jednorodzinne), jak i władze gmin czy powiatów, będących użytkownikami obiektów użyteczności publicznej – placówek obsługi petenta. Konsekwencją takich działań są korzyści finansowe oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Miejsce zawsze się znajdzie

Do zredukowania zapotrzebowania energetycznego nowo wybudowanego obiektu Starostwa Powiatowego w Polkowicach, przyczynił się bezprzeponowy płytowy GWC produkcji firmy Pro-Vent Systemy Wentylacyjne, wraz z kompletną instalacją wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

REKLAMA


W roku 2011 zainstalowano pod powierzchnią parkingu przy nowej placówce Starostwa Powiatowego w Polkowicach bezprzeponowy płytowy GWC złożony z dwóch modułów na łączną wydajność 20 tys. m3/h. Zarazem jest to jedna z największych inwestycji tego typu w kraju. Zgodnie z powyższym, nie zawsze warunkiem montażu GWC musi być odpowiednio duża powierzchnia zielona. Przykład realizacji wymiennika gruntowego w Polkowicach potwierdza możliwość lokalizacji GWC pod przestrzenią przeznaczoną na miejsca parkingowe. Wykorzystano tam dwie powierzchnie o wymiarach 38 × 13,3 m co pozwoliło na zainstalowanie dwóch modułów GWC o wydajności 10 tys. m3/h każdy.

Powietrze idealne

Bezprzeponowy płytowy GWC PROVENT GEO w porównaniu z pozostałymi powietrznymi gruntowymi wymiennikami ciepła dostępnymi na rynku charakteryzuje się najwyższą sprawnością uzysku energii z gruntu. Powietrze dostarczane do central wentylacyjnych (oraz dwóch central grzewczo-wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie) w okresie zimowym ma temperaturę dodatnią. Gwarantuje zatem ciągłą pracę systemu wentylacji, bez spadku jej sprawności (nie występuje proces szronienia/zamarzania rekuperatorów w centralach).

Dodatkową zaletą wymiennika gruntowego w sezonie zimowym jest fakt, że przepływające powietrze może zostać dodatkowo dowilżone. Stopień dowilżania jest uzależniony od warunków gruntowych w miejscu montażu wymiennika. W okresie letnim powietrze przepływające przez GWC zostaje ochłodzone do temperatury 15÷17ºC. Dodatkowo bezprzeponowa konstrukcja wymiennika i bezpośredni kontakt z odpowiednio wykonanym podłożem gwarantuje uzdatnianie przepływającego przezeń powietrza. Redukcji ulega liczba zarodników grzybów oraz bakterii. Podczas schładzania powietrza w gruncie może dojść do wykraplania nadmiaru wilgoci, która bezpośrednio wsiąka do złoża GWC, nie powodując przy tym negatywnych skutków dla jego pracy.

Realizacja w dwóch etapach

Montaż wymienników gruntowych w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbył się w dwóch etapach. Instalacja pierwszego modułu została zaplanowana na okres letni, gdzie na wstępie pogoda nieco przeszkodziła w realizacji zadania. Wykop został zalany przez wody opadowe, co ostatecznie spowodowało przesunięcie prac związanych z posadowieniem wymiennika o kilka dni. Po wypompowaniu wody oraz wykonaniu opaski drenażowej (zgodnie z projektem), przystąpiono do wbudowania GWC.

Fot. 2. Wentylacja mechaniczna z bezprzeponowym płytowym GWC gwarantuje utrzymanie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach w ciągu całego roku.Fot. 2. Wentylacja mechaniczna z bezprzeponowym płytowym GWC gwarantuje utrzymanie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach w ciągu całego roku.

Montaż drugiego modułu został zaplanowany i zrealizowany bez przeszkód w okresie jesiennym 2011 roku. Zgodnie z wytycznymi producenta, realizacja montażu wymienników przeznaczonych do współpracy z centralami wentylacyjnymi o łącznej wydajności powyżej 1000 m3/h, została powierzona firmie posiadającej stosowny Certyfikat montażu bezprzeponowego GWC.

Energooszczędność bez kompromisów

Po przejściu przez GWC, odpowiednio przygotowane powietrze transportowane jest do obiektu, gdzie zainstalowano dwa wentylatory wspomagające pracę wymienników. Wentylatory sterowane specjalnie wykonaną automatyką gwarantują utrzymanie nadciśnienia w szachcie nawiewnym dostarczającym powietrze do 20 central MISTRAL GEO, obsługujących pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach, oraz dwóch central grzewczo-wentylacyjnych MISTRAL MAX. Centrale grzewczo-wentylacyjne przeznaczone są do przygotowania powietrza na potrzeby sali konferencyjnej.

Wszystkie centrale zainstalowane w obiekcie Starostwa Powiatowego w Polkowicach są urządzeniami produkcji firmy Pro-Vent Systemy Wentylacyjne. Charakteryzują się wysoką sprawnością odzysku ciepła, posiadają wbudowany wewnętrzny bypass (praca bez odzysku ciepła w sezonie letnim), oraz energooszczędne wentylatory EC. Centrale MISTRAL MAX posiadają wbudowane powietrzne pompy ciepła, które gwarantują przygotowanie taniej energii grzewczej oraz chłodniczej.

Starostwo w Polkowicach nakreśla drogę nowym strategiom inwestowania w energooszczędne źródła, które podczas użytkowania obiektu w znacznym stopniu zredukują jego koszty eksploatacji. Zaletą takiego rozwiązania jest skuteczna i w pełni kontrolowana wentylacja mechaniczna z bezprzeponowym płytowym GWC, gwarantująca utrzymanie komfortu w wentylowanych pomieszczeniach w ciągu całego roku.

mgr Paweł Malcherczyk
doradca ds.wentylacji w firmie Pro-Vent

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *