Prawidłowy wybór komina

Komin to wyrób budowlany, który jest nierozłącznie związany z systemem grzewczym i nie można go projektować w oderwaniu od podstawowych informacji związanych z rodzajem kotła czy też zastosowanym paliwem.

Fot. 1. a) Komin Schiedel Avant, b) komin Schiedel Rondo PlusFot. 1. a) Komin Schiedel Avant,
b) komin Schiedel Rondo Plus

Właściwy wybór komina jest uzależniony od wielu czynników, ale zasadniczym jest rodzaj zastosowanego urządzenia grzewczego oraz jego parametry.

Najmniej problemów związanych z kominem przysparzają kotły, w których mamy do czynienia z wysoką temperaturą spalin, dzięki czemu ciąg termiczny bardzo szybko usuwa spaliny na zewnątrz (mamy wówczas tzw. suchy tryb pracy komina). W przypadku zastosowania kotłów niskotemperaturowych należy zwrócić uwagę, aby zastosowane kominy dopuszczały tzw. mokry tryb pracy, czyli były odporne na działanie kondensatu.

REKLAMA


Biorąc pod uwagę stosunkowo długi cykl budowlany oraz zmieniające się koszty paliw, największym problemem dla projektanta jest określenie rodzaju komina, który mógłby sprostać w przyszłości wszystkim tym wyzwaniom. Jednym z kominów, który spełnia takie wymagania jest solidny, sprawdzony, wielowarstwowy, systemowy komin ceramiczny Schiedel Rondo Plus. Uniwersalny komin dla paliw stałych, płynnych jak i gazowych, odporny na pożar sadzy, wilgoć oraz kondensat. Przy zastosowaniu odpowiedniej średnicy może służyć dla kotła na paliwo stałe, natomiast w przyszłości bez żadnych modernizacji, współpracować z kotłami na paliwa ekologiczne, typu gaz, olej czy granulat drzewny lub węglowy – pellety. Mając niewielkie gabaryty jest on bardzo atrakcyjny ze względu na oszczędność powierzchni użytkowej oraz prostotę budowania.

Fot. 2. )Trójwarstwowa budowa komina Rondo PlusFot. 2. )Trójwarstwowa budowa komina Rondo Plus

Najnowszym osiągnięciem w technice kominowej spełniającej wymagania wszystkich kotłów niskotemperaturowych, a w szczególności kondensacyjnych, jest komin typu Schiedel Avant. Zastosowana w nim cienkościenna profilowana rura ceramiczna pozwala na spełnienie najwyższych wymagań stawianych przez gazowe i olejowe kotły grzewcze. Dodatkowym atutem jest fakt, że może on być eksploatowany w trybie nadciśnienia lub podciśnienia oraz współpracować z kotłami z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Te cechy komina pozwalają „opóźnić” inwestorowi ostateczną decyzję co do wyboru konkretnego modelu kotła. Jednak maksymalna temperatura spalin wynikająca z klasyfikacji komina Schiedel Avant to 200°C, co wyklucza możliwość zastosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Ostatnim ważnym elementem na który powinien zwracać uwagę inwestor przy wyborze komina są dokumenty pozwalające na wprowadzenie wyrobu do obrotu (deklaracja zgodności), które potwierdzają spełnienie wymaganych właściwości zgodnie z normą zharmonizowaną.

O tym, jaki ostatecznie komin zostanie wybrany decyduje projektant wspólnie z inwestorem. Decyzja dotycząca wyboru systemu grzewczego oraz rodzaju komina powinna być podjęta na początku inwestycji. Pamiętajmy, aby przy wyborze komina, skorzystać z porady kominiarza lub firm profesjonalnie zajmujących się techniką kominową, gdyż „w technice kominowej nie może być mowy o kompromisie”!

inż. Roman Nowak
Kierownik Techniczny Schiedel Sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *