Pomiary poziomu drgań z Fluke 805 uchronią przed kosztownymi awariami

Nadmierne drgania mogą być pierwszym symptomem występowania usterek w urządzeniach. Pojawiają się zanim jeszcze można zaobserwować inne, bardziej oczywiste oznaki nieprawidłowości – wysoką temperaturę, wyższy pobór prądu czy zanieczyszczenia w smarze. Mogą wskazywać na wewnętrzne usterki, takie jak uszkodzenie łożyska, złe wyważenie, przemieszczenie oraz luzy, które skracają żywotność urządzeń. Dzięki regularnym pomiarom możemy zdiagnozować nieprawidłowości i przeprowadzić działania naprawcze jeszcze zanim dojdzie do poważnego pogorszenia stanu urządzenia i awarii.

Regularne pomiary poziomu drgań gwarantują:

  • Przewidywalność. Wczesne ostrzeganie o nadchodzących awariach maszyn daje technikom konserwacji czas na zaplanowanie niezbędnej naprawy i zamówienie części.
  • Bezpieczeństwo. Informacje o stanie maszyn pozwalają operatorom wstrzymywać prace „podejrzanego” urządzenia przed wystąpieniem niebezpieczeństwa.
  • Zysk. W dobrze utrzymywanych maszynach występuje mniej awarii, co zapobiega przerwom w produkcji obniżającym zyski. Eksploatowanie maszyn aż do samej awarii często skutkuje kosztownymi naprawami, zbędnymi nadgodzinami i koniecznością zakupu dodatkowych części.

Badanie poziomu drgań przyniesie wymierne korzyści tylko wtedy, jeśli będzie prowadzone przy użyciu odpowiedniego przyrządu, gwarantującego powtarzalność pomiarów i umożliwiającego analizę wyników.

REKLAMA


Pomiary poziomu drgań z Fluke 805 uchronią przed kosztownymi awariami

Fluke 805

Wibrometr Fluke 805 to przyrząd diagnostyczny wyznaczający nowe standardy analizy drgań. Nie tylko mierzy drgania, ale podaje też dane o stanie łożysk, poziomie drgań całkowitych i temperaturze.

Fluke 805 mierzy poziom drgań całkowitych w zakresie niskich częstotliwości i wykrywa awarie łożysk w zakresie wysokich częstotliwości (od 10 do 1 000 Hz oraz od 4 000 do 20 000 Hz), co pozwala na badanie większości maszyn i ich elementów. Oprócz podania wartości liczbowej, wibrometr posiada czterostopniową skalę poziomu drgań całkowitych i stanu łożysk. Istnieje też możliwość eksportu danych do programu Microsoft® Excel, tworzenia wykresów i śledzenia trendów, co ułatwia monitorowanie stanu maszyn.

Do oceny stanu łożysk wykorzystywana jest funkcja Crest Factor+. Wykorzystując algorytm opracowany przez inżynierów Fluke, Crest Factor+ eliminuje niedokładności pomiarów związane z faktem, że współczynnik szczytu nie zmienia się liniowo wraz z pogarszaniem stanu łożysk.

Wyeliminowane zostały również błędy pomiarowe powodowane przez operatora. Nowatorska konstrukcja czujnika drgań zmniejsza do minimum rozbieżności pomiarów wynikające z kąta ustawienia przyrządu lub siły nacisku.

Zastosowania

Wibrometr Fluke 805 doskonale nadaje się do monitorowania następujących kategorii maszyn:

• Chłodziarki (zespoły chłodnicze)
• Wentylatory
• Napędy chłodni kominowych
• Pompy wirowe
• Pompy wyporowe
• Sprężarki powietrza
• Dmuchawy
• Standardowe skrzynie biegów (łożyska z elementami obrotowymi)
• Narzędzia maszynowe (silniki, skrzynie biegów, osie napędowe, itp.)

Pomiary poziomu drgań z Fluke 805 uchronią przed kosztownymi awariami

Zapraszamy na stronę internetową Fluke: www.fluke.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *