Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody

Pompa ciepła do ciepłej wody BWP 30HSD, renomowanego specjalisty w dziedzinie pomp ciepła, firmy Dimplex, wykorzystuje ciepło odpadowe zawarte w otaczającym powietrzu jako cenne źródło energii do zasilania układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej do temperatury 60°C. Jej szczególną zaletą jest to, że dzięki inteligentnemu układowi regulacji, wykorzystuje ona prąd wytwarzany przez układ fotowoltaiczny lub turbinę wiatrową. Większa część prądu niezbędnego do przygotowania ciepłej wody może być dzięki temu wytwarzana w ekologiczny sposób we własnym zakresie. Wysoka sprawność urządzenie (COP 3,65) w połączeniu z darmową energią z paneli fotowoltaicznych lub turbiny wiatrowej, umożliwia wykorzystanie w pełni energii środowiska do celów przygotowania c.w.u. i sprawia, że pompa ciepła BWP 30HSD jest prawdziwie elastycznym sposobem na jej przygotowanie.

Jako źródło ciepła, pompa ciepła ciepłej wody wykorzystuje powietrze zewnętrzne lub zużyte powietrze odprowadzane z pomieszczeń piwnicznych i gospodarczych. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w wężownicę służącą do połączenia dodatkowego źródła ciepła. Można tu zastosować np. kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy lub olejowy a także instalację solarną. Sterownik pompy ciepła posiada wbudowaną pełną automatykę umożliwiającą sterowanie instalacją solarną lub drugim źródłem ciepła w postaci kotła grzewczego.

Pompa ciepła potrzebuje jednak dodatkowej energii elektrycznej niezbędnej do eksploatacji sprężarki. Właściciele turbin wiatrowych lub instalacji fotowoltaicznej, mogą wykorzystywać do tego celu prąd wyprodukowany we własnym zakresie. Dzięki temu pompa ciepła Dimplex BWP 30HSD jest podwójnie interesującym rozwiązaniem: z jednej strony dzięki wyraźnym oszczędnościom przy przygotowywaniu ciepłej wody, a z drugiej strony dzięki zwiększonemu wykorzystaniu wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł alternatywnych.

Wraz ze wzrastającymi cenami prądu, trend do coraz większego wykorzystania energii na własne potrzeby będzie się w kolejnych latach nasilał. Szczególnie wydajne jest zużywanie możliwie największych ilości energii elektrycznej produkowanej w takich instalacjach we własnym zakresie ponieważ pozwoli to uniknąć konieczności dokonywania zakupu drogiego prądu. Jednak zużycie wyprodukowanej we własnym zakresie energii jedynie na własne potrzeby może być trudne. Przy wykorzystaniu samej tylko pralki, suszarki i innych podobnych urządzeń nie będziemy generować regularnego zapotrzebowania na moc, gdyż tego rodzaju urządzenia nie gwarantują równomiernego obciążenia podstawowego, lecz generują tylko przejściowe obciążenia szczytowe. Idealnym rozwiązaniem w takim przypadku jest pompa ciepła BWP 30HSD – może ona przez wiele godzin w równomierny i kontrolowany sposób pobierać energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej przy mocy ok. 550W. Zadba o to duży zasobnik ciepłej wody o pojemności 300 l, który znajduje się na wyposażeniu pompy ciepła BWP 30HS i może być priorytetowo ogrzewany przy wykorzystaniu energii słońca czy wiatru. W momencie generowania przez instalację energii odnawialnych mocy elektrycznej wymaganej do napędu sprężarki, zasilanie sprężarki zostaje przełączone na pracę ze źródła odnawialnego i aktualnie nastawiona temperatura ciepłej wody użytkowej jest tak długo pomijana aż woda osiągnie maksymalne parametry. Zmiana nastawy temperatury jest o tyle ważna, że pozwala na maksymalne wykorzystanie darmowej energii odnawialnej właśnie w czasie kiedy jest ona dostępna.

Do celów efektywnego energetycznie podgrzewania ciepłej wody oraz jednoczesnego osuszania powietrza, szczególnie dobrze nadaje się powietrze zużyte odprowadzane z pomieszczeń o wysokiej wilgotności. Z powyższego względu idealnym miejscem do ustawienia pompy ciepła BWP 30HS jest niezamarzające pomieszczenie w piwnicy, w którym temperatura na przestrzeni całego roku wynosi powyżej 10°C.

Jednakże pompa może pracować efektywnie również w niższych temperaturach. Dzięki zaimplementowaniu algorytmu odszraniania, pompy ciepła pracują wykorzystując powietrze o zakresie temperatur już od -8°C aż do +45°C. Umożliwia to pracę z wykorzystaniem powietrza zewnętrznego nawet w okresie zimy.

Zintegrowany układ regulacji pompy ciepła ciepłej wody użytkowej umożliwia ponadto dostosowanie sposobu przygotowywania ciepłej wody do codziennych nawyków mieszkańców. W ten sposób można przykładowo ustawiać czasy załączania i wyłączania się pompy ciepła przy zastosowaniu zintegrowanego zegara. Dzięki zwiększonemu wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej, koszty energii elektrycznej niezbędnej do przygotowywania ciepłej wody będą jeszcze niższe. Połączenie pompy ciepła ciepłej wody i instalacji fotowoltaicznej czy np. instalacji solarnej jest zatem w każdym przypadku opłacalną inwestycją.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *