Posezonowe ciepło w łazience

Grzejnik rurkowy jest niemalże standardowym wyposażeniem polskiej łazienki. Ogrzewa pomieszczenie, służy jako suszarka oraz pełni funkcję dekoracyjną. Niestety, gdy jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z końcem sezonu grzewczego również przestaje grzać. Dla wielu z nas – tak lubiących ciepłą łazienkę i suchy, podgrzany ręcznik – nie jest to miłe. Jest na to jednak rada – dziś można korzystać z wielu zalet ciepłego grzejnika przez cały rok. Wystarczy zamontować w nim specjalną grzałkę.

Rys. 1. Nieprawidłowe podłączenie grzałki - równoległe do rurek.Rys. 1. Nieprawidłowe podłączenie grzałki – równoległe do rurek.

Jak to działa?

Budowa elektrycznej grzałki do grzejników jest bardzo prosta. Zasadę działania ma taką, jak najprostsza grzałka do wody – energia elektryczna zamieniana jest na energię cieplną. Grzałka do grzejników jest jednak nieco bardziej skomplikowana – umożliwia m.in. regulację temperatury grzania. Jej podstawowymi elementami są:
– rurkowy element grzejny,
– czujnik temperatury czynnika grzewczego,
– głowica z podebraniem pod klucz lub innym systemem wkręcania grzałki do grzejnika,
– obudowa z układem sterowania temperatury, wraz z bezpiecznikiem termicznym odcinającym dopływ prądu w przypadku przegrzania,
– kabel zasilający.

Jak dobrać grzałkę?

O tym, że używać będziemy grzałki można pomyśleć już na etapie zakupu grzejników. Nie jest to jednak konieczne – warto jednak mieć to na uwadze i dobrze zaplanować podłączenie grzejnika do instalacji a planowany otwór na grzałkę zaślepić korkiem ½”.

REKLAMA


Aby grzałka dobrze spełniała swe zadanie należy właściwie dobrać ją do grzejnika. Moc grzałki powinna wynosić 70 – 80% mocy grzejnika przy parametrach 90/70/20 [°C] (odpowiednio są to: temperatura wody zasilającej grzejnik/temperatura wody wypływającej z grzejnika/temperatura powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu).

Rys. 2. Nieprawidłowe podłączenie grzałki - obudową do góry.Rys. 2. Nieprawidłowe podłączenie grzałki – obudową do góry.

Producenci grzejników oferują grzałki dopasowane do danego modelu grzejnika. Można również kupić urządzenia niezależnych producentów. Przy zakupie warto kierować się jednak nie tylko renomą firmy czy zasadą „produkty tej samej firmy pasują do siebie najlepiej”. Urządzenia te różnią się bowiem nie tylko jakością czy estetyką wykonania, mogą być również wyposażone w różne funkcje dodatkowe. Oczywiście podstawową funkcją jest termostat – pozwala określić jak bardzo podgrzejemy wodę w grzejniku. Dodatkowym wyposażeniem może być timer, który wyłączy grzałkę na czas, gdy grzanie łazienki byłoby prostym marnotrawieniem energii (czyli np. gdy jesteśmy w pracy). Bardziej skomplikowane urządzenia mają także sygnalizatory informujące użytkownika o awarii grzałki czy braku wody w kaloryferze. Są również grzałki wyposażone w funkcję służącą do zapobiegania zamarzania wody w grzejnikach.

Każda grzałka powinna zapewniać stopień ochrony właściwy dla urządzeń elektrycznych przewidzianych do użytkowania w środowisku wilgotnym, czyli co najmniej IP 44. Zanim zdecydujemy się kupić urządzenie, warto jednak sprawdzić, czy spełnia ono ten warunek. Pamiętajmy – to urządzenie elektryczne stale podłączone do prądu!

Jak zamontować grzałkę?

Grzałkę możemy zamontować we wszystkich drabinkach łazienkowych, których króćce przyłączeniowe są wyposażone w standardowy na polskim rynku gwint wewnętrzny ½”. Możemy ją podłączać na wiele sposobów. Należy jednak bezwzględnie trzymać się jednej zasady – element grzejny grzałki musi być ustawiony prostopadle do rurek grzejnika. Niedopuszczalne są podłączenia równoległe, szczególnie w układzie poziomym.

Rys. 3. Prawidłowe podłączenie grzałki - trójnik na powrocie.Rys. 3. Prawidłowe podłączenie grzałki – trójnik na powrocie.

Montując grzałkę w układzie poziomym równolegle do rurek grzejnika ryzykujemy uszkodzenie powłoki grzejnika, będące wynikiem braku wystarczającej cyrkulacji czynnika grzewczego. Warunkowo dopuszcza się montaż w układzie równoległym w przypadku pionowego ustawienia grzałki i rurek grzejnika, ale dotyczy to wyłącznie grzejników o małych gabarytach. Niedozwolone jest także podłączanie grzałki do górnego króćca grzejnika. Grzałki do grzejników najlepiej montować do jednego z dolnych króćców przyłączeniowych. Można to zrobić na kilka sposobów.

Tradycyjną metodą często stosowaną jest podłączenie grzałki przez trójnik na powrocie wody z grzejnika. W tym przypadku do jednego z króćców grzejnika wkręcamy trójnik, do którego podłączamy grzałkę oraz zawór odcinający natomiast do drugiego króćca grzejnika podłączamy zawór termostatyczny (jest to zawór sterujący temperaturą grzejnika zasilanego ciepłą wodą z instalacji grzewczej, a nie sterujący pracą grzałki).

Kolejną metodą jest podłączenie grzałki bezpośrednio do króćca grzejnika po jednej stronie z zastosowaniem zaworu z tzw. rurką zanurzeniową do przyłączenia gałązek instalacji c.o. po drugiej. Wspomniany zawór dzięki swej budowie umożliwia obsługę zasilania i powrotu wody grzewczej wykorzystując jedno przyłącze grzejnika.

Rys. 4. Prawidłowe podłączenie grzałki - bezpośrednio do króćca.Rys. 4. Prawidłowe podłączenie grzałki – bezpośrednio do króćca.

Często zdarza się (szczególnie podczas zamiany grzejnika starego typu np. żeliwnego żeberkowego na nowy, rurkowy łazienkowy) że nowy grzejnik musi być podłączamy z boku. W takim przypadku, jeśli chcemy stosować grzałkę, musimy kupić grzejnik posiadający boczne podłączenia dla gałązek instalacji i dodatkowe, dolne przyłącze dla grzałki. W przypadku grzejnika o poziomych rurkach grzałkę montujemy pionowo. W przypadku rurek pionowych grzałka powinna być zamontowana poziomo.

Zachowanie zasady montażu grzałki prostopadle do rurek grzejnika nie tylko zmniejsza znacznie ryzyko awarii, ale również zapewnia najlepszą cyrkulację czynnika grzewczego czyli najlepszą wydajność.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (a dokładnie z normą PN-HD 60364-7- 701:2010. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk), grzejniki z grzałką elektryczną nie mogą znajdować się bliżej niż 60 cm od obrysu wanny, natrysku czy umywalki.

Rys. 5. Podłączenie grzałki - bezpośrednio do króćca - grzejnik 50 po osi.Rys. 5. Podłączenie grzałki – bezpośrednio do króćca – grzejnik 50 po osi.

Uruchamiając grzałkę poza sezonem grzewczym musimy również zadbać o jej efektywność oraz bezpieczeństwo instalacji. Aby zapobiec krążeniu wody w instalacji, a co za tym idzie – „uciekaniu” ciepła, należy zamknąć zawór na zasileniu instalacji. W przypadku podłączenia gałązek instalacji i grzałki od dołu jest to przeważenie zawór termostatyczny. W przypadku podłączenia gałązek instalacji krzyżowo lub z boku przed uruchomieniem grzałki należy zamknąć zawór najniżej położony, w tym przypadku odcinający na powrocie. Drugi z zaworów zawsze musi pozostać otwarty, ponieważ czynnik grzewczy ze względu na podwyższanie się jego temperatury zwiększa swoją objętość. Nadwyżka ta musi zostać przejęta przez instalację c.o., inaczej może dojść do wzrostu ciśnienia w grzejniku, który może spowodować rozszczelnienie instalacji.

Na podstawie materiałów firmy Terma

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *