POWIETRZNE POMPY CIEPŁA – pytania o innowacje (cz. 2)

EKSPERT
Anna Pawłowska
Specjalista ds. marketingu
ZMK SAS SP. Z O.O.

Czego, oprócz podstawowej funkcji, czyli podgrzewania c.w.u. (i ogrzewania pomieszczeń), oczekują Państwa klienci od nowoczesnych pomp ciepła?

Pompa ciepła to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo ekonomiczne w eksploatacji. Oprócz podstawowej funkcji tego urządzenia potencjalni inwestorzy coraz częściej pytają o możliwość rewersyjnej pracy pompy ciepła – czyli innymi słowy możliwości chłodzenia latem. Ponadto nie bez znaczenia są walory estetyczne – urządzenie musi być wykonane z materiałów, które przez długie lata będą wyglądać dobrze, a jej praca musi być najcichsza jak to tylko możliwe. Inwestorzy doceniają też nasze systemowe podejście zarówno w aspekcie ekologiczności i energooszczędności jak i kompleksowości oferowanych rozwiązań. Dlatego nasza pompa ciepła sprzedawana jest w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza to, że oddajemy użytkownikom urządzenie w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe do montażu, co daje także oszczędności dla inwestora poprzez zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu.

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA - pytania o innowacje

Jakie innowacje ostatniej dekady wpłynęły na rozwój tych produktów? Jakie będą kolejne kroki ewolucji powietrznych pomp ciepła?

Innowacje te dotyczą przede wszystkim czynników na jakich pracują pompy ciepła. W najnowocześniejszych pompach ciepła stosuje się naturalny czynnik chłodzący niepodlegający ustawie SZWO (tzw. F-gazy). Jest to propan (R290), który jest niewątpliwie czynnikiem przyszłości. Stosowany jest m.in. w lodówkach, a z biegiem czasu będzie prawdopodobnie jedynym czynnikiem dopuszczonym dla pomp ciepła. Wyróżnia go bezpieczeństwo oraz niski współczynnik GWP wynoszący zaledwie 3. GWP (z ang. Global Warming Potential) to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Określa on w jakim stopniu dana substancja wpływa na wielkość efektu cieplarnianego – im jest niższy, tym mniejszy ma na niego wpływ. Parametr ten jest szczególnie istotny w kontekście nowych regulacji prawnych, których zadaniem jest zatrzymanie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych. Ustawa zakazuje produkcji urządzeń, w których wykorzystano czynnik chłodniczy o GWP równym lub większym niż 2500. W roku 2025, wartość ta zostanie obniżona do 750. Propan jako substancja o współczynniku GWP równym jedynie 3 wychodzi daleko poza te regulacje. Inwestorzy, decydujący się na zakup powietrznej pompy ciepła z propanem R290 nie muszą martwić się nowymi przepisami. Dla porównania – inny czynnik często stosowany w pompach ciepła – R410 ma GWP równe aż 2088! Nie można zapomnieć, że od czasu do czasu konieczne jest uzupełnienie czynnika. Jeśli inwestor zakupi urządzenie pracujące na czynniku, który zostanie zabroniony w produkcji pomp ciepła, to później może mieć duży problem z uzupełnieniem go. Decydując się na pompę ciepła z propanem R290 jako czynnikiem chłodzącym nie trzeba dokonywać płatnych obowiązkowych kontroli przewidzianych przepisami ustawy F-gazowej. Nie ma również konieczności jej rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów ani jej instalacji przez specjalistę posiadającego uprawnienia F-gaz. Pompy ciepła z R290 wpisują się w strategię Komisji Europejskiej w sprawie zeroemisyjności lub niskoemisyjności.

Czy w tym roku możemy się spodziewać jakiś nowatorskich premier w Państwa ofercie?

Cały czas pracujemy nad poszerzaniem naszej oferty odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku oraz regulacje prawne. W przygotowaniu jest linia gazowych kotłów kondensacyjnych, pojawią się również kotły peletowe o podwyższonym standardzie, kwalifikujące się do zwiększonego poziomu dofinansowania z Programu Czyste Powietrze 2.0.

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA - pytania o innowacje

Czy współpraca powietrznych pomp ciepła z systemami fotowoltaicznymi to najlepsza droga do uzyskania niezależności energetycznej gospodarstw domowych?

Jak najbardziej. Pozyskiwanie energii z OZE staje się coraz bardziej popularne ale też opłacalne. W związku z tym, na popularności zyskuje zwłaszcza integracja fotowoltaiki z pompą ciepła. Instalacja fotowoltaiczna pracuje najbardziej wydajnie w miesiącach letnich, kiedy to słońce operuje najmocniej. Największe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu pompą ciepła przypada jednak na zimę. Mimo to połączenie obu instalacji wciąż jest bardzo opłacalne dzięki znowelizowanej ustawie o Odnawialnych źródłach energii z 22.06.2016 r. Umożliwia ona przesłanie niewykorzystanej na bieżąco energii pozyskanej z domowej instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej i odebranie jej w późniejszym terminie. Co za tym idzie nadwyżkę prądu wyprodukowanego latem możemy odebrać w sezonie grzewczym. Takie rozwiązanie oznacza również maksymalne wykorzystanie zalet poszczególnych elementów systemu OZE – zarówno instalacji fotowoltaicznej, jak i pompy ciepła. Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną przyniesie wymierne korzyści nie tylko w sezonie grzewczym, ale także latem kiedy to pompa ciepła przygotowuje ciepłą wodę użytkową bądź chłodzi pomieszczenia.

Czy powietrzne pompy ciepła mają w przyszłości szansę zdominować rynek i wyprzeć inne urządzenia grzewcze?

Rok 2020 był rekordowym pod względem sprzedaży pomp ciepła. Sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła łącznie z pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Największe wzrosty sprzedaży osiągnięto w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano ponad 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost aż o +108% w stosunku do wyniku z 2019 r. Warto podkreślić, że w 2020 r. sprzedano w Polsce blisko 5-krotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 2017 r., a w stosunku do poziomu sprzedaży z 2011 roku nawet 32-krotnie więcej. Rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł o około 77% w stosunku do 2019 r., a cały rynek pomp ciepła o ok. 52%. Te liczby jasno pokazują jaki trend będzie utrzymywał się na rynku urządzeń grzewczych. Zapewne pogłębi się on w związku ze zmianami wynikającymi z wymogów Warunków Technicznych WT2021 oraz z większym poziomem finansowego wsparcia pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze 2.0”.

EKSPERT
Adam Koniszewski
Dyrektor ds. Inwestycji
STIEBE ELTRON Polska

Czego, oprócz podstawowej funkcji, czyli podgrzewania c.w.u. (i ogrzewania pomieszczeń), oczekują Państwa klienci od nowoczesnych pomp ciepła?

Dzisiejsza świadomość przyszłych inwestorów wymarzonego domu jednorodzinnego oczekuje nie tylko podstawowych ogólnych funkcji jak to miało miejsce do tej pory – ogrzewania pomieszczeń i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nowoczesne źródło ciepła dla domu jednorodzinnego powinno spełniać najwyższe wymagania komfortu cieplnego dla każdego pomieszczenia w budynku ale i również przygotowania ciepłej wody użytkowej wg potrzeb mieszkańców przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych a co za tym idzie najwyższej efektywności energetycznej. Przyszłe źródło ciepła ma być bezobsługowe, ciche, zajmować jak najmniej miejsca w pomieszczeniu technicznym i niezawodne – solidne w wykonaniu potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Pompy ciepła są wstanie spełnić najwyższe wymagania:
– ogrzewać zimą i chłodzić latem,
– utrzymywać indywidualną temperaturę w każdym pomieszczeniu,
– przygotowywać ciepłą wodę użytkową wg potrzeb mieszkańców,
– współpracować z innymi źródłami energii wykorzystujących „promieniowanie słoneczne” i dzięki tej współpracy stworzyć „domem bez rachunków”,
– dostarczać świeże powietrze do naszych pomieszczeń i odzyskiwać ciepło z powietrza wywiewanego.

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA - pytania o innowacje (cz. 2)
Fot 1. Monoblokowa, powietrzna pompa ciepła HPA 8 Plus

Jakie innowacje ostatniej dekady wpłynęły na rozwój tych produktów? Jakie będą kolejne kroki ewolucji powietrznych pomp ciepła?

Posiadamy w swojej ofercie pompę ciepła, która zajmuje 1m2 powierzchni pomieszczenia technicznego i posiada 4 funkcje, które spełniają najwyższe wymagania przyszłych inwestorów:
– grzanie zimą,
– chłodzenie latem,
– przygotowanie ciepłej wody użytkowej przez cały rok,
– wentylowanie pomieszczeń z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego przez cały rok.

Czy w tym roku możemy się spodziewać jakiś nowatorskich premier w Państwa ofercie?

Oczywiście, że TAK. Cały czas się rozwijamy, aby móc spełniać jak najwyższe wymagania naszych klientów. Miedzy innymi przedstawimy premiery:

– Gruntowych i powietrznych pompy ciepła z modulacją mocy z nowym bezpiecznym i przyjaznym środowisku czynnikiem chłodniczym R454C. Nowe pompy ciepła oparte na tym czynniku osiągają wysokie temperatury zasilania +75oC i dzięki temu mają szersze zastosowanie nie tylko w nowym budownictwie, ale i także przy modernizacji istniejących budynków, aby każdy mógł cieszyć się z technologii pomp ciepła. Osiągają one również dużo wyższe współczynniki efektywności energetycznej COP i SCOP co przekłada się na jeszcze niższe rachunki eksploatacyjne.

– Powietrznych pomp ciepła opartych na czynniku chłodniczym CO2, które dostarczają ogrzane świeże powietrze do każdego pomieszczenia w naszym domu jednorodzinnym – nie ma instalacji wodnej. Ta oferta dedykowana jest dla domów o bardzo niskim zapotrzebowaniu na moc grzewczą tzw. domy pasywne.

Fot 2. Nowość 20021, inwerterowa pompa ciepła solanka-woda HPG DS. Premium.

Jakie są obecne trendy w rozwoju tych urządzeń? Czego oczekują ich użytkownicy?

Podstawowym trendem rozwoju technologii pomp ciepła jest świadomość przyszłych inwestorów, że omawiana technologia jest konkurencyjna z innymi nośnikami energii i spełnia najwyższe ich wymagania, które omówiliśmy w punkcie pierwszym. Technologia ta nie przestaje się rozwijać. Pompy ciepła są co raz bardziej efektywne, cichsze i z każdym rokiem co raz bardziej konkurencyjne. Rynek dynamicznie rozwija się w tej technologii. Pompy ciepła spełniają najwyższe wymagania przyszłych użytkowników, ale nie każdy zna ta technologię. Użytkownicy oczekują fachowej prawdziwej literatury o pompach ciepła.

Czy współpraca powietrznych pomp ciepła z systemami fotowoltaicznymi to najlepsza droga do uzyskania niezależności energetycznej gospodarstw domowych?

Na ta chwilę energia promieniowania słonecznego jest najlepiej wykorzystana w połączeniu pomp ciepła z instalacją PV. Dzięki temu możemy mieć nasz wymarzony dom „bez rachunków”. PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) szczegółowo opisuje to w swojej broszurze – zachęcam do literatury. Odpowiedź brzmi TAK. Czy powietrzne pompy ciepła mają w przyszłości szansę zdominować rynek i wyprzeć inne urządzenia grzewcze? Powietrzne pompy ciepła bardzo dynamicznie rozwijają się na naszym rynku. Jest to technologia, która coraz częściej wybierana jest przez przyszłych inwestorów. Daje ona wymierne korzyści stosowania. To jedyna technologia, która diametralnie obniża rachunki. W budownictwie jednorodzinnym będzie ona definitywnie dominowała.

Poprzedni artykułOto główne czynniki, które wpływają na cenę okien!
Następny artykułSzybkie i bezpieczne podłączenie spłuczki podtynkowej Prevista – złączki Viega Smartpress z obrotową nakrętką

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj