Przepisy antysmogowe powoli stają się rzeczywistością

Uchwały antysmogowe przyjęło już 14 z 16 polskich województw. Niestety wprowadzanie kolejnych, restrykcyjnych przepisów nie idzie w parze z odpowiednią kampanią informacyjną. Mieszkańcy często nie wiedzą co i kiedy mają wymienić, a także jakiej klasy jest ich dotychczasowe źródło ciepła. Ten fakt idealnie oddaje liczba deklaracji złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przepisy antysmogowe powoli stają się rzeczywistością

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 r. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza w teorii ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji i umożliwia zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. CEEB uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Według najnowszych danych z dnia 11 października 2021 roku do bazy wpłynęło 340 270 wniosków.
Zdecydowana większość deklaracji tj. 317 798 dotyczyła źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, natomiast pozostała część 22 481 – przed 1 lipca 2021 roku. Skąd taka dysproporcja? Otóż właściciele budynków, którzy uruchomili źródło ciepła w lipcu lub później mają tylko 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB. Pozostali, czyli osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca mają 12 miesięcy na złożenie stosownych informacji.

Czym więc ogrzewają Polacy?

Najwięcej osób zadeklarowało korzystanie ze źródeł gazowych (143 568). Na kolejnym miejscu uplasowały się kotły na paliwa stałe z opcją ręcznego podawania paliwa (94 258), kotły na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem (67 650), kominki i kozy (62 872), ogrzewanie elektryczne i bojlery (43 822). Właściciele nieruchomości zadeklarowali także korzystanie z kolektorów słonecznych do ciepłej wody lub z funkcją ogrzewania (20 630) oraz pomp ciepła (16 361).
Niestety w naszych domach najwięcej jest kotłów poniżej 3 klasy (78 144) czyli takich, które muszą być wymienione jako pierwsze. Termin ich wymiany zależny jest od zapisów poszczególnych uchwał antysmogowych dla danego województwa.
Do 01.01.2022 r. w województwie podkarpackim i śląskim należy wymienić kotły użytkowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub te nieposiadające tabliczki znamionowej. Do 1 stycznia 2023 roku mieszkańcy Małopolski, świętokrzyskiego, opolskiego i Mazowsza będą musieli wymienić wszystkie pozaklasowe kotły, a do użytku będą dopuszczone tylko te trzeciej, czwartej i piątej klasy. Rok później taki sam zapis wejdzie w życie w Wielkopolsce, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. W województwie lubuskim termin wymiany urządzeń pozaklasowych to koniec roku 2026.
Województwami, które nie opracowały jeszcze swoich uchwał są warmińsko- mazurskie oraz podlaskie. Z kolei obowiązująca od 2017 r. opolska uchwała antysmogowa wprowadziła jedynie zapisy dotyczące tego, czym nie można palić w kotle, ale nie określiła terminów funkcjonowania starych kotłów grzewczych. Teraz ma się to zmienić – trwają prace nad nowelizacją uchwały. Należy pamiętać, że wymiana urządzeń pozaklasowych to nie koniec. Następnie likwidowane mają być urządzenia klasy 3 i 4, aż pozostaną tylko te spełniające klasę 5 oraz wymogi ekoprojektu.

REKLAMA

Jakiej klasy jest mój kocioł?

Takie pytanie zadaje sobie każdy, kto próbuje zgłosić urządzenie do CEEB. Pierwsza polska norma wprowadzająca klasy kotłów (klasy 1-3) istnieje od 2002 r., ale nie była obowiązkowa. Aktualizacja tej normy z 2012 r. (PN-EN 303-5:2012) usunęła klasy 1. i 2., a dodała klasy 4. i 5. Należy zaznaczyć, że kotły z tzw. „certyfikatami ekologicznymi” nie spełniają wymagań żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 i w kontekście uchwał antysmogowych podlegają wymianie – jako „pozaklasowe”. Nasze pierwsze kotły 5 klasy wprowadziliśmy na rynek w 2015 r. jako jedna z pierwszych firm w kraju i były to modele BIO SOLID oraz SOLID. Jeśli użytkowany kocioł jest starszy to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest on klasy 4 lub niższej bądź też pozaklasowy (jak np. kotły zasypowe) i wkrótce będzie on do wymiany. Informacje o klasie kotła znajdują się na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji techniczno-rozruchowej. Również producent zobowiązany jest do udzielenia informacji o klasie danego urządzenia.

Na co wymienić stare źródło ciepła?

Wymieniając dotychczasowe urządzenie grzewcze inwestor może skorzystać z programów dofinansowań m.in. Programu Czyste Powietrze.
Od 1 lipca 2021 roku w Programie Czyste Powietrze możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na zakup oraz montaż kotła peletowego o podwyższonym standardzie. Wymieniając stary, nieekologiczny kocioł na taki o podwyższonym standardzie można uzyskać max. 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. do 9000 zł. Będąc w tzw. 2 Grupie beneficjentów wyższe dofinansowanie to 60% kosztów kwalifikowanych (do 12 000 zł). 2 Grupa beneficjentów to osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) i 2189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). W ofercie firmy SAS znajdują się urządzenia kwalifikujące się do podwyższonego poziomu dofinansowania z Programu Czyste Powietrze. Na nowe modele kotłów peletowych o podwyższonym standardzie – BIO COMPACT PLUS i BIO EFEKT PLUS inwestor może uzyskać wspomniane 12 000 zł dopłaty. To wszystko dzięki obniżonej emisji pyłów – PM≤20 mg/m3.
Z kolei powietrzne pompy ciepła VESTA o klasie efektywności A++ kwalifikują się do uzyskania aż 18 000 zł dofinansowania. Dodatkowo pracują na ekologicznym czynniku roboczym propanie R290, a ich montaż nie wymaga uprawnień F-gaz, co jest ułatwieniem dla instalatora.

Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na stronie: www.sas.busko.pl

Anna Pawłowska – Kawa
ZMK SAS SP. Z O.O.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *