Radiowy system sterowania ogrzewaniem

Rosnące ceny ogrzewania mieszkań stanowią poważny wydatek z budżetu każdej rodziny. Włoska firma PERRY od 30-tu lat specjalizująca się w technice grzewczej jest producentem nowoczesnego radiowego systemu termoregulacji PDA Energy. System ten dzięki optymalizacji procesów grzania poszczególnych grzejników, jak również stref grzewczych przyczynia się do znacznego ograniczenia tych kosztów oraz zapewnia komfortową temperaturę w pomieszczeniach podczas obecności lokatorów. W okresach, kiedy w domu nikogo nie ma lub w nocy podczas snu automatycznie obniża temperaturę do wartości indywidualnie zaprogramowanej przez użytkownika, co poprawia jakość snu i przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Radiowy system sterowania ogrzewaniem

Wietrzenia przegrzanych pomieszczeń stają się zbędne, co powoduje znaczne straty energii cieplnej. Ponieważ transmisja danych między aparatami systemu odbywa się drogą radiową (868,35 MHz), montaż systemu nie wymaga przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych i elektroinstalacyjnych, a nawet może być przeprowadzony przez samego użytkownika. Zasięg transmisji radiowej w budynkach wynosi ok. 30 m. W najprostszej postaci system składa się z termostatów radiowych (typ. 1TXTETX03 rys. 1) lub chronotermostatów (1TXCRTX03 rys. 2) zasilanych bateryjnie, umieszczonych w poszczególnych strefach grzewczych i aparatów wykonawczych zainstalowanych na zaworach grzejników (typ 1TX VTRX01/3 rys. 3). W takiej konfiguracji poszczególne termostaty radiowe regulują pracą grzejników w poszczególnych pomieszczeniach, natomiast nad pracą całego systemu może dodatkowo sterować jeden lub kilka chronotermostatów radiowych pracujących w trybie „MASTER” w stosunku do poszczególnych radiowych aparatów wykonawczych zainstalowanych na grzejnikach.

REKLAMA


Radiowy system sterowania ogrzewaniem Radiowy system sterowania ogrzewaniem Radiowy system sterowania ogrzewaniem Radiowy system sterowania ogrzewaniem

Chronotermostat jest programowanym termostatem, który użytkownik swobodnie programuje ustawiając w trybie tygodniowym czasookresy ogrzewania dla temperatury komfortowej, kiedy lokatorzy są w domu, obniżonej tzw. ekonomicznej, kiedy lokatorzy są nieobecni lub śpią i przeciwzamrożeniowej (np. podczas urlopu). Praca chronotermostatu nadrzędnego w trybie „MASTER” polega na tym, że w czasookresach zaprogramowanej temperatury komfortowej steruje on ogrzewaniem własnej strefy, a ogrzewanie w pozostałych strefach jest regulowane przez termostaty strefowe. Natomiast podczas zaprogramowanych czasookresów temperatury obniżonej i przeciwzamrożeniowej przejmuje on sterowanie we wszystkich przypisanych mu strefach i odpowiednio obniża w nich temperaturę oszczędzając jednocześnie energię cieplną. Ponieważ w tej konfiguracji wszystkie urządzenia mają własne zasilanie bateryjne lub akumulatorowe do uruchomienia tego systemu nie trzeba przeprowadzać żadnych prac elektroinstalacyjnych i budowlanych. System można zainstalować na istniejącej instalacji CO wyposażonej w zawory termostatyczne. Stosując inne urządzenia odbiorcze sygnału wyposażone w wyjścia będące stykami bezpotencjałowymi 250V lub 24V można bezpośrednio sterować elektrozaworami zainstalowanymi w skrzynkach rozdzielczych CO.

Urządzenia te wyposażone są w dodatkowe wyjście przekaźnikowe, które wykorzystuje się do wyłączenia pompy cyrkulacyjnej, CO lub pieca w czasookresach, gdy wszystkie zawory są zamknięte. Typowym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie odbiornika (typ 1TX RX0801/P), do którego podłączamy panel z przekaźnikami sterującymi zaworami elektromagnetycznymi. Panel z przekaźnikami jest przystosowany do montażu w skrzynce rozdzielczej CO (rys. 4). Mamy do wyboru trzy wersje panelu z czterema, sześcioma i ośmioma przekaźnikami + dodatkowy przekaźnik do sterowania pompą cyrkulacyjną lub piecem. Do panela podłączamy zawory elektromagnetyczne zainstalowane bezpośrednio na zaworach termostatycznych stref grzewczych. Instalacja między panelem a odbiornikiem jest czterożyłowa, dwie żyły to sieć komunikacyjna BUS i pozostałe dwie żyły to zasilanie 18V AC odbiornika sygnału radiowego. Panel z przekaźnikami zasilany jest napięciem 230V AC lub 24V AC. W tym przykładzie analogicznie jak w poprzednim termostaty strefowe regulują ogrzewaniem w poszczególnych strefach według indywidualnych nastaw, oraz można zastosować chronotermostaty, które będą masterami w stosunku do dowolnie wybranych stref. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga przeprowadzenia prostych prac elektroinstalacyjnych i powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego fachowca.

Rys. 1. Tremostat typ 1TXTETX03. Rys. 1. Tremostat typ 1TXTETX03.
Rys. 2. Chronotermost typ 1TXCRTX03. Rys. 2. Chronotermost typ 1TXCRTX03.
Rys. 3. Aparat wykonawczy typ 1TX VTRX01/3. Rys. 3. Aparat wykonawczy typ 1TX VTRX01/3.
Rys. 4. Panel z przekaźnikami, przystosowany do montażu w skrzynce rozdzielczej CO. Rys. 4. Panel z przekaźnikami, przystosowany
do montażu w skrzynce rozdzielczej CO.

Pozostałe odbiorniki jednostrefowy (typ 1TX RX01/P) i dwustrefowy (typ 1TX RX02/ P) są wyposażone w przekaźniki i mogą bezpośrednio sterować zaworami elektromagnetycznymi lub piecem CO. Zgodnie z opinią producenta zastosowanie systemu PDA Energy oraz prawidłowe zaprogramowanie chronotermostatów będących masterami przyczynia się do oszczędności energii cieplnej w granicach 20%….25%. Wszystkie aparaty są wykonane zgodnie ze standardami UE i posiadają odpowiednie certyfikaty. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, a serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia firma ISTPOL.

mgr inż. Bogdan Mędrek
ISTPOL Sp. z o. o.,
ul. Borzymowska 32, 03-565 Warszawa
Tel./fax: (022) 663 48 15, 639 86 48,
fax: (022)743 69 77

www.istpol.pl, e-mail: istpol@istpol.pl

»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *