Reduktory ciśnienia marki Herz

Reduktory 3011 i 2682 z wbudowanym filtrem to urządzenia stosowane w systemach wodociągowych do regulowania ciśnienia wody i oczyszczania jej z zanieczyszczeń. Ich celem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego ciśnienia w instalacji wodnej oraz ochrona urządzeń i elementów systemu przed uszkodzeniami. Ponadto działaniem tym, unikamy pełnego wypływu wody już przy częściowym otwarciu punktów czerpalnych, zmniejszając jej zużycie*.

Schemat montażu reduktora
Rys. 1. Schemat montażu reduktora

Montuj optymalnie

Miejsce montażu reduktora ciśnienia z filtrem zależy od specyfikacji dla konkretnej instalacji wodnej. Najczęściej lokuje się go przy centralnym przewodzie zasilającym za wodomierzem i głównymi zworami odcinającymi. Takie rozwiązanie umożliwia regulowanie ciśnienia wody przed dotarciem do punktów czerpalnych. Chroni to instalację przed uderzaniami hydraulicznymi i nadmiernym ciśnieniem płynącym z sieci wodociągowej. Innym miejscem rekomendowanym do montażu reduktora jest zainstaowanie go przed zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, gdzie ciśnienie spoczynkowe w instalacji może przekroczyć 80% wartości dedykowanej dla otwarcia zaworu bezpieczeństwa (będącego dodatkową ochroną dla zbiornika C.W.U.).

Prawo Budowlane poprzez rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, definiuje parametr ciśnienia wody przed punktami poboru wody użytkowej. Powinno ono wynosić nie mniej niż 0,05 MPa i nie więcej niż 0,6 MPa. Dlatego dla budynków wysokich i wysokościowych należy stosować strefowanie instalacji wodociągowej, gdzie krytyczna część instalacji zostaje zabezpieczona reduktorem ciśnienia przed zbyt wysokim ciśnieniem.

REKLAMA

Poznaj zasady działania

Reduktor ciśnienia działa na zasadzie wykorzystania równowagi ciśnienia wody i siły, z jaką wbudowana sprężyna działa na jego membranę. Gdy następuje pobór wody, ciśnienie wylotowe maleje. Skutkuje to słabszym naciskiem wody na membranę reduktora, więc siła nacisku sprężyny odniesiona do nacisku wody ze strony wyjściowej maleje, a równowaga zostaje zachwiana. Powoduje to otwarcie zaworu. W ten sposób wahania ciśnienia wejściowego nie wpływają na destabilizację ciśnienia za reduktorem. Należy również pamiętać o prawidłowym montażu redaktora, zachowując odpowiednie odległości przed i za reduktorem (Rys. 1).

Wybierz jedną z konfiguracji

Reduktor ciśnienia z filtrem 2682 pozwalający na nastawę ciśnienia na pokrętle z widocznym precyzyjnym jego odczytem na manometrze. Posiada wymienną siatkę filtracyjną o gęstości 300 μm. Dostępny również w opcji przeznaczonej do ciepłej wody użytkowej o temp. do 70oC i korpusem w 100% wykonanym z mosiądzu. Reduktor 3011 z precyzyjnym filtrem 80-100 μm i zaworem spustowym z możliwością opłukiwania wstecznego. W tej opcji można wykonać czyszczenie wkładu filtracyjnego bez demontażu obudowy. Dla obiektów gdzie redukcja ciśnienia wody nie jest w wymagana, a potrzebna jest filtracja, w ofercie dostępny jest filtr 3010. Posiada on możliwość płukania wstecznego oraz ochroni instalację i przybory przed zbędnym zanieczyszczeniem. Każdy z reduktorów w standardzie posiada manometr i klucz do demontażu wkładu filtracyjnego.

herz.com.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *