Rekuperacja w starym domu? Rozwiązanie dla budynków w trakcie termomodernizacji.

Rekuperatory ścienne nazywane również rekuperatorami pokojowy czy bezkanałowymi są alternatywą dla kompletnego scentralizowanego systemu rekuperacji.

Rekuperacja w starym domu? Rozwiązanie dla budynków w trakcie termomodernizacji.
Fot 1. Przykładowy schemat rozplanowania rekuperatorów ściennych w budynku jednorodzinnym.

Rekuperator ścienny jest polecany, gdy z jakiegoś powodu nie możemy zainstalować tradycyjnego systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, np. kiedy nie ma miejsca na rozprowadzenie sieci kanałów. Ścienne jednostki odzysku ciepła są często montowane w istniejącym, starszym budynku, szczególnie w przypadku modernizacji i renowacji.

Rekuperacja scentralizowana vs decentralna

W porównaniu do systemu wentylacji całego domu, w którym urządzenie jest instalowane w pomieszczeniach użytkowych, takich jak pralnia, rekuperatory pokojowe, jak sugeruje nazwa, muszą być instalowane w każdym pomieszczeniu w ścianie zewnętrznej budynku. Co więcej, większość producentów takich rekuperatorów, w tym i my zalecamy, aby urządzenia były instalowane parami, tak aby jedna jednostka była w trybie nawiewu, a druga wywiewu.
Kompaktowa budowa tego typu rekuperatorów, oznacza, że zamiast jednej centrali rekuperacyjnej, w zależności od powierzchni budynku i ilości mieszkańców będziemy potrzebować kilku jednostek. A tym samym kilka czerpni będzie zamontowanych na ścianie zewnętrznej domu. Nasze rekuperatory ścienne (serii HRU-WALL) w standardzie są dostępne w dwóch wersjach osłon zewnętrznych:
– aluminiowa czerpnio-wyrzutnia w kolorze białym RAL 9010 (na zamówienie dostępna jest usługa malowania czerpni na dowolny kolor RAL)
– kratka zewnętrzna z tworzywa sztucznego.

REKLAMA

“Niewidoczna” Czerpnio-Wyrzutnia

Rekuperacja w starym domu? Rozwiązanie dla budynków w trakcie termomodernizacji.
Fot 2. Forma nowego rodzaju czerpnio-wyrzutni do rekuperatorów ściennych HRU-WALL jest dyskretna i nie ingeruje w estetykę elewacji budynku.

Z myślą o klientach dla których nasze standardowe czerpnio-wyrzutnie za bardzo ingerują w ogólny wygląd i estetykę fasady budynku wprowadzamy nowy rodzaj czerpnio-wyrzutni do rekuperatorów ściennych HRU-WALL. Nowy moduł czerpnio-wyrzutni oznaczyliśmy w kodzie HRU-WALL-WREV (z ang. Windowe REVeal – glif okienny), ponieważ jest ona przeznaczona do montażu w elewacji, w warstwie izolacji, z kratką wentylacyjną w glifie okiennym. Dzięki temu rozwiązaniu elewacja jest nienaruszona, a jedynym elementem widocznym z zewnątrz budynku jest kratka wentylacyjna na glifie okiennym.

Z czego składa się Czerpnio-wyrzutnia do montażu w elewacji?

Zestaw składa się z trzech części, które są dostępne w sprzedaży oddzielnie, aby dać dowolność klientom w doborze elementów. Głównym elementem zestawu jest metalowy kanał czerpnio- wyrzutni HRU-WALL-WREV-150, którą „chowamy” w warstwie izolacji. Kanał jest teleskopowy, tzn. odległość od osi urządzenia do glifu może być regulowana w zakresie 380-490mm. Kolejną częścią zestawu jest stelaż montażowy HRU-WALL-WREV-FRAME czyli metalowa ramka o odpowiedniej grubości stali z wyciętymi otworami pod montaż rekuperatora, z elementami mocującymi. Stelaż montażowy jest uniwersalny, tzn. można go zamontować na lewej lub na prawej stronie glifu okiennego.
Trzecim elementem zestawu jest kratka wentylacyjna dostępna w kolorze RAL 9010 (biały). Do kratki dołączamy wkręty umożliwiające montaż kratki na kanale czerpnio-wyrzutni. W puszce są dodatkowe uchwyty ułatwiające montaż tych wkrętów.

Dla kogo jest HRU-WALL-WREV?

Zestaw do montażu w glifie okna został zaprojektowany z myślą o remontowanych obiektach, a szczególności w budynkach trakcie prac termomodernizacyjnych. Czyli na takim etapie prac, aby inwestor mógł zamontować ten moduł w trakcie układania izolacji, przykryć izolacją, dokończyć etapy wykończania elewacji.

Rekuperator ścienny, a przepisy techniczne

Rekuperacja w starym domu? Rozwiązanie dla budynków w trakcie termomodernizacji.
Fot 3. Kanał czerpnio-wyrzutni HRU-WALL-WREV-150 montujemy w warstwie izolacji

Na polskim rynku przy dyskusji dotyczącej rekuperatorów ściennych (bezkanałowych) powraca pytania „A co na to Warunki Techniczne?”. Dlaczego? Ponieważ rekuperator ścienny ma zintegrowaną czerpnie i wyrzutnie, tj. pełni naprzemiennie funkcje czerpni i wyrzutni, a przepisy określają odległość między czerpnią i wyrzutnią.

Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;
1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;
2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m;
3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni – co najmniej 2 m;
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.”

Rekuperatory ścienne niezgodne z Warunkami Technicznymi, ale …

Wszystkie tego typu urządzenia, czyli ze zintegrowaną czerpnio-wyrzutnią montuje się w pobliżu okien, nie uwzględniając ograniczeń odległości jakie nakładają Warunki Techniczne (patrz. wyżej). Co więcej, ustawodawca tworząc te zapisy miał na myśli zintegrowane wyrzuty z brudnych pomieszczeń aby zanieczyszczone powietrze nie dostało się z powrotem do budynku.
Natomiast kiedy montujemy taki rekuperator w jednym pomieszczeniu to obsługuje on tylko jedno pomieszczenie, więc nie ma zagrożenia, że zanieczyszczone powietrze z innych pomieszczeń usuniemy przez wyrzutnie i z powrotem wtłoczymy do budynku. Oczywiście, ponieważ czerpnia i wyrzutnia w tego typu urządzeniach jest zlokalizowana w tym samym punkcie, to istnieje pewien procent mieszania się tych dwóch strumieni powietrza, ale można to przyrównać do otwarcia okna, tylko bez strat ciepła.
Na koniec, zostaje nam jeszcze możliwość zgłoszenia odstępstwa- może to być czasochłonny proces, ale możliwy do wykonania.

www.alnor.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *