Rozdzielacze ze stali nierdzewnej i mosiężne firmy Herz

Rozdzielacze są obecnie jednymi z najbardziej popularnych urządzeń stosowanych w instalacjach ogrzewczych i chłodniczych w nowo wznoszonych obiektach budowlanych. Często też współtworzą z innymi urządzeniami centralę rozdzielczo-sterującą, zwłaszcza w przypadku współpracy z systemami płaszczyznowymi, np. grzejnikami podłogowymi. Instalowane są wówczas razem z układami mieszająco-pompowymi i wyposażone są w elementy regulacyjne i sterujące, w tym np. w układy zdalnej regulacji. Popularność zyskują też systemy rozdzielaczowe rozprowadzenia wody użytkowej.

Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego (ze stali nierdzewnej i mosiężny)
Rys. 1. Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego (ze stali nierdzewnej i mosiężny)

W ofercie firmy Herz dostępne są rozdzielacze dedykowane do instalacji ogrzewczych, w tym z grzejnikami konwekcyjnymi i płaszczyznowymi, do instalacji chłodniczych, a także do instalacji przesyłającej wodę pitną.
Dla wybranych modeli dostępne są wersje dające możliwość podłączenia do 16 sekcji. Rozstaw przyłączy to 50 mm. Standardowa średnica przyłącza to 1”, ale wybrane modele dostępną są także z przyłączami 5/4”. Wybierać można wśród modeli wykonanych ze stali nierdzewnej, mosiężnych i tworzywowych. W Polsce najbardziej popularne są wyroby z dwóch pierwszych grup. Do rozdzielaczy oferowane są szafki rozdzielaczowe. Ponadto dostępne są również rozdzielacze stalowe do grup pompowych. Do systemów płaszczyznowych dedykowane są wersje w pełni uzbrojone, tj. wyposażone we wkładki termostatyczne pod siłowniki – zapewniające bieżącą regulację mocy cieplnej, i w przepływomierze ze zintegrowanymi zaworami regulacyjnymi – umożliwiające wstępne wydławienie nadwyżek ciśnienia i uzyskanie projektowych wartości przepływu czynnika. Do klasycznych grzejników konwekcyjnych dedykowane są modele o skromniejszym uzbrojeniu, aczkolwiek można również skompletować własną wersję rozdzielcza – oferowane są części zamienne, takie jak: przepływomierze, wkładki termostatyczne, wkładki odcinające, zawory spustowe, itd.

Rys. 2. Rozdzielacz do grup pompowych


Instalator często staje w obliczu dylematu co do wyboru materiału, z którego wykonany jest rozdzielacz. Rozdzielacze ze stali nierdzewnej są tańsze od swoich mosiężnych odpowiedników. Są także lżejsze, co ułatwia transport i prace montażowe. Posiadają również inną cechę, która w pewnych przypadkach może być pożądana. Przy zadanej średnicy zewnętrznej, dzięki cieńszym ściankom, rozdzielacze stalowe mają większą średnicę wewnętrzną. Znaczenia nabiera to wtedy, gdy mamy do czynienia z długim rozdzielaczem, w pełni uzbrojonym (przepływomierze, zawory termostatyczne). W takiej sytuacji sekcje w rozdzielaczu mosiężnym, które są bardziej oddalone od jego wejścia, charakteryzują się większymi oporami hydraulicznymi, gdyż elementy wewnętrzne przepływomierzy i zaworów ograniczają jego światło. Występuje wówczas potencjalne ryzyko spadku przepływu w najbardziej oddalonych sekcjach, co nie jest tak dużym problemem w przypadku rozdzielaczy stalowych.

REKLAMA

Rozdzielacz systemu T-Less do wody użytkowej wraz z przykładem montażu i naklejkami
na pokrętła
Rys. 3. Rozdzielacz systemu T-Less do wody użytkowej wraz z przykładem montażu i naklejkami na pokrętła


Rozdzielacze tworzywowe, z kolei, znajdują często zastosowanie w przypadku instalacji pracujących na niskiej temperaturze czynnika, np. w instalacjach chłodniczych, czy z pompami ciepła po stronie pierwotnej. Ścianka o relatywnie dużym oporze cieplnym tworzy izolację cieplną, zapobiegając zbytniemu wychładzaniu się jej powierzchni i wykraplaniu pary wodnej z powietrza.
Osobną kategorią są rozdzielacze do wody użytkowej, które stanowią bazę firmowego systemu T-Less. Mają one odmienną konstrukcję, dostosowaną do tego typu instalacji, są mniejsze i wyposażone w dodatkowe naklejki na pokrętła, zawierające opisy i ułatwiające identyfikację, jaki przyrząd podłączony jest do jakiego przyłącza.
Wybrane przykłady omówionych produktów pokazano na rys. 1-3.

Damian Muniak
Dyrektor Techniczny Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Najnowsze