Rury Hakan Plastic zdobywają rynek

Minęły trzy kwartały bieżącego roku, podczas których firma Hakan Plastik zwiększyła swój udział w rynku PP-R dzięki rurze Faser. Wprowadziła na rynek rury i złączki DURAMAX kanalizacji zewnętrznej wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HD PE, a także zwiększa sprzedaż SILENTA systemu niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej.

rury-hakan-plastic-zdobywaj

Kompozytowa rura Hakan Faser wzmocniona włóknem szklanym – system PP-R

Rura Faser jest rurą trzywarstwową, której warstwą wewnętrzną i zewnętrzną jest polipropylen typu 3 (PPR), a warstwa pomiędzy nimi jest wykonana ze specjalnej kompozycji wzmocnionej włóknem szklanym (PPR-80/PPGF/ PPR-80). Rury Faser są przeznaczone do transportu wody zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, jak też do wykonania systemu sprężonego ogrzewania, systemu klimatyzacyjnego oraz instalacji technologicznych. Faser to kompletny system rur (w odcinkach 4 metrowych) i kształtek w średnicach od 20 do 110 mm. Produkt ten posiada Aprobatę Techniczną o numerze AT-15-7998/2009 wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Rura Faser charakteryzuje się stabilnymi wymiarami: rozszerzalność o 75% mniejsza w porównaniu z rurami jednorodnymi, bardzo niska wydłużalność utrzymująca się na poziomie 0,35%. Dzięki utrzymaniu jednakowego ciśnienia przy niższych grubościach ścianki uzyskuje się o 20% lepszy przepływ. Rura ta bardzo dobrze sprawdza się w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach sprężonego ogrzewania, klimatyzacjach oraz w instalacjach technicznych. Wyniki badań zostały uzyskane przez Instytut Techniki Budowlanej (Raport z badań nr LI – 033/08 z dn. 29.02.2009)

REKLAMA


Łatwy i szybki montaż

Do zgrzewania rur można przystąpić bezpośrednio, bez konieczności uprzedniego ich ździerania, tak jak ma to miejsce przy rurach aluminiowych STABI, co zwiększa koszty instalacji. Prace montażowe nie wymagają żadnych specjalistycznych narzędzi, wystarczą: zgrzewarki, nożyce i matryce zgrzewcze.

Bezpieczeństwo użytkowania

Kompozytowe rury Faser, ze względu na odporność na substancje chemiczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane w instalacjach technicznych i kanalizacyjnych. Rury Faser, podobnie jak wszystkie rury Hakan Plastik produkowane są z PP-R, nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. Spełniają normy DIN 8077/8078, EN 15874. Badania w Instytucie Techniki Budowlanej przeprowadzone w ciągu ponad tysiąca godzin potwierdziły, że znajdujące się w środkowej warstwie włókno szklane nie ulega rozwarstwieniu.

DURAMAX – kanalizacja zewnętrzna z HD PE

Rury i kształtki DURAMAX przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych bezciśnieniowych systemach kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych oraz odwodnień lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej. Rury i kształtki DURAMAX” SN4 i SN8 o średnicach nominalnych od DN 150 do DN 600, w odcinkach 3 i 6 metrowych wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HD PE. Instytut Techniki Budowlanej Dróg i Mostów wystawił rekomendację techniczną RT-2011-02-0064 z dnia 17.02.2011 r.

SILENTA – system niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej

Cechą wspólną systemów niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej SILENTA 3A i PREMIUM jest ich budowa. Dzięki trzywarstwowej strukturze, dużemu ciężarowi powierzchniowemu i specjalnej strukturze molekularnej systemy te absorbują fale dźwiękowe powstające w czasie przepływu wskutek uderzeń o ściankę wewnętrzną rury. Trzywarstwowa struktura rury zapewnia pochłanianie w bardzo dużym stopniu drgań powstałych w instalacji. Zapobiega to powstaniu szumów wewnątrz budynku i dźwięków powstałych w wyniku drgań. Dla porównania zestawmy poziom dźwięku standartowej kanalizacji wewnętrznej, który waha się na poziomie 35-40 dB, a w kanalizacji niskoszumowej SILENTA 3A poziom ten wynosi 16 dB, zaś w SILENTA PREMIUM zaledwie 13 dB (4 l/s). To są istotne różnice, które wpływają w bardzo dużym stopniu na standard życia, a także podnoszą wartość materialną nieruchomości. SILENTA PREMIUM zapewnia uzyskanie poziomu dźwięku bliskiego najniższemu poziomowi dźwięku słyszalnego dla ludzkiego ucha. Przepuszczalność dźwięku była badana według norm DIN EN 14366 przez Instytut Fizyki Budowlanej Fraunhofera. Oba systemy rur i kształtek dostępne są w średnicach od 32 do 200 mm. SILENTA 3A oferowana jest w kolorze błękitnym, a SILENTA PREMIUM w kolorze białym.

Systemy te zostały zainstalowane w wielu nowoczesnych budynkach na świecie takich jak Centrum Finansowo- Handlowe MotorCity i Tower 101 w Dubaju czy Rezydencja Rosavill w stolicy Azerbejdżanu – Baku.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *