Sterowanie ogrzewaniem

  Nowoczesne instalacje grzewcze nie obejdą się bez odpowiednich urządzeń sterujących. Są to zarówno proste głowice termostatyczne jak i zaawansowane sterowniki oraz systemy pozwalające na nadzorowanie pracy systemu grzewczego z poziomu BMS.

  sterowanie ogrzewaniem - Sterowanie ogrzewaniemFot. 1. Coraz większym uznaniem cieszą się termostaty elektroniczne. Fot. Danfoss

  Mówiąc o zaworach termostatycznych warto wspomnieć o urządzeniach, które za pomocą radiowego przesyłu danych komunikują się ze sterownikiem centralnym. Tym sposobem zyskuje się całkowitą kontrolę nad komfortem cieplnym w pomieszczeniach. Niejednokrotnie na głowicy umieszczany jest wyświetlacz. W niektórych modelach termostatów uwzględniono silnik krokowy sterowany układem elektronicznym. Wygenerowanie sygnału sterującego silnikiem krokowym poprzedzone jest pomiarem temperatury oraz uwzględnieniem parametrów, które wynikają z programu sterującego. W termostatach elektronicznych na uwagę zasługuje przede wszystkim miniaturyzacja urządzenia, którą osiągnięto właśnie dzięki zastosowaniu silnika krokowego. Termostat przeprowadza dwupunktowy pomiar temperatury. Zastosowanie znajduje również model regulacji PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujący). W tradycyjnych zaworach regulacja bazuje natomiast na proporcjonalnym modelu regulacji. Cechuje się on stosunkowo dużym odchyleniem temperatury utrzymywanej od wartości nastawy. Wadą takiego rozwiązania są więc straty energii.

  sterowanie ogrzewaniem 2 - Sterowanie ogrzewaniemFot. 3. W termostatach elektronicznych przydatne są zaprogramowane tryby pracy. Fot. Herz sterowanie ogrzewaniem 3 - Sterowanie ogrzewaniemFot. 4. Termostaty dostępne są również w wersji kątowej. Fot. Herz

  Na uwagę zasługują także programy gotowe. Najczęściej są one dostosowane do typowego, dobowego cyklu życia domowników. Jednak należy pamiętać, że programy można modyfikować, a co za tym idzie, dostosować do indywidualnych potrzeb domowników. Na przykład chcąc utrzymać w pomieszczeniu stałą temperaturę trzeba użyć trybu komfortowego. Z kolei chcąc obniżyć temperaturę należy wybrać tryb nocny. W niektórych modelach zaworów przewidziano program ekonomiczny, który obniża temperaturę w ciągu dnia roboczego.
  Przydatne rozwiązanie stanowi funkcja otwartego okna. Termostat przeprowadzając pomiar wykrywa gwałtowny spadek temperatury a więc zmniejszany jest przepływ czynnika grzewczego przez grzejnik. W zaworze bazującym na tradycyjnej zasadzie działania, reakcja miałaby charakter odwrotny. Stąd też przewietrzając pomieszczenie zawór zwiększy przepływ chcąc podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu.
  Dzięki trybowi wakacyjnemu zyskuje się możliwość zredukowania parametrów systemu grzewczego w okresie wakacyjnym. Opuszczając dom należy wpisać datę oraz godzinę powrotu a zawór w sposób automatyczny będzie utrzymywał minimalną temperaturę.
  Producenci oferują również głowice termostatyczne, które wykonane są w wersji wzmocnionej. Znajdują one zastosowanie w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie ochrony przed niepowołaną zmianą nastaw. Stąd też montaż i demontaż możliwy jest tylko za pomocą specjalnego uchwytu dociągającego i klucza. Nastaw wartości w zakresie pomiędzy 8 a 26° przeprowadzany jest przy użyciu przyrządu odblokowującego. Wskaźnik nastaw w stanie zablokowanym jest ukryty. Nabyć można również modele z powierzchnią chromowaną.

  Sterowanie ogrzewaniem podłogowym

  Szereg urządzeń sterujących produkuje się z myślą o ogrzewaniu podłogowym. Interesujące rozwiązanie w tym zakresie stanowią chociażby bezprzewodowe centrale sterujące do ogrzewania podłogowego. Typowe urządzenie tego typu obsługuje kilka stref grzewczych pozwalając na zarządzanie wieloma strefami za pomocą jednego termostatu. Ważna jest przy tym możliwość kontrolowania pomp c.o. i c.w.u. i współpraca z bezprzewodowymi regulatorami temperatury, który działają w technologii LMS (Logic Managament System). Do każdej strefy można podłączyć do 6-ciu siłowników. Ważne jest przy tym zarządzanie wieloma strefami za pomocą jednego termostatu bazując na bezprzewodowych termometrach. Kluczową rolę odgrywa inteligentne sterowanie pompą c. w. u. oraz pompą c.o. Niektóre modele sterowników są w stanie współpracować z inteligentnymi klamkami. W nowoczesnych sterownikach ogrzewania podłogowego niejednokrotnie uwzględniana jest funkcja pozwalająca na automatyczne wykrywanie oraz testowanie siłowników i pomp. Przydatne rozwiązanie stanowi zapamiętywanie cyklu pracy ostatnich 24 h.

  Elektroniczne klamki do okien

  Na etapie sterowania system grzewczym można uwzględnić specjalne elektroniczne klamki do okien. Typowe urządzenie tego typu rozpoznaje 4 pozycje położenia klamki okiennej. Istotną rolę odgrywa przy tym nadajnik radiowy. Wraz z otwarciem okna do odbiorników, które są podłączone do urządzenia grzewczego lub klimatyzacyjnego, przesyłana jest informacja o temperaturze oraz położeniu klamki okiennej. Ważne jest aby odbiornik uwzględniając te dane dostosował temperaturę pomieszczenia w zależności od stanu okna (otwarte, zamknięte, uchylone, rozszczelnione). Klamki fabrycznie wyposażone są baterię litową, która zapewnia nieprzerwany czas pracy przez 20 lat. Typowa klamka jest w stanie komunikować się z odbiornikami na częstotliwości 868 MHz zapewniając sprawną i wolną od zakłóceń pracę. Klamka okienna jest opcjonalnym elementem systemu automatyki domowej. Typowy zestaw bazuje na nadajniku oraz czujniku położenia.

  Sterowniki z ekranem dotykowym

  sterowanie ogrzewaniem 1 - Sterowanie ogrzewaniemFot. 2. Zaawansowane systemy sterowania obsługiwane są za pomocą paneli dotykowych. Fot. Danfoss

  W nowoczesnych sterownikach niejednokrotnie uwzględnia się ekrany dotykowe. Niektóre urządzenia tego typu pozwalają na pracę w trybie instalacji grzewczej połączonej przy pomocy integratora, instalacji grzewczej z buforem ciepła oraz instalacji tradycyjnej. Na ekranie sygnalizowana jest praca poszczególnych urządzeń wraz z temperaturą obiegów grzewczych. Warto podkreślić intuicyjne menu zapewniające prostą obsługę systemu. Wybierana jest pozycja menu lub przeglądane są aktualne ustawienia oraz odczyty czujników. W razie potrzeby można ustawić tryb pracy ręcznej. W niektórych modelach menu podzielono na część główną, która jest przeznaczona dla klienta pozwalając na normalne i codzienne eksploatowanie systemu grzewczego. Oprócz tego do dyspozycji pozostaje menu instalatora dedykowane osobom instalującym i serwisującym systemy grzewcze. Kluczową rolę odgrywa algorytm regulacji PID pozwalający na stabilne utrzymywanie temperatury zadanej. Mierzona jest temperatura kotła i spalin, dzięki czemu ogranicza się emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, bowiem energia cieplna ze spalin jest wykorzystana do ogrzewania a nie trafia do komina. Kluczową rolę odgrywają zabezpieczenia w postaci automatycznej kontroli czujników, zabezpieczenia przepustnicy, kontroli rozpalania czy też kontroli niespodziewanego wzrostu temperatury. Jest również możliwe zapewnienie ochrony przed przypadkową zmianą ustawień poprzez blokadę rodzicielską.

  Sterowanie na poziomie BMS

  W nowoczesnych budynkach z rozwiązaniami inteligentnymi obsługa systemu grzewczego odbywa się za pomocą specjalnych paneli sterujących z kolorowymi wyświetlaczami. W niektórych panelach przewidziano technologię pojemnościową. Inne urządzenia bazują z kolei na panelach rezystancyjnych. Odpowiedni interfejs użytkownika stanowi miejsce centralnego sterowania inteligentnym budynkiem.
  Coraz częściej zastosowanie znajdują regulatory ogrzewania sterowane za pomocą sieci GSM. W efekcie określona funkcja systemu grzewczego może być zainicjowana po wysłaniu wiadomości SMS. Chodzi przede wszystkim o wyłączenie instalacji ogrzewania i zmianę ustawionej temperatury. Oprócz tego jest możliwe uzyskanie informacji o stanie systemu grzewczego.
  Przydatne rozwiązanie stanowi możliwość sterowania systemem grzewczym przez internet. Istotne są przy tym specjalne moduły komunikacyjne. Za pomocą przeglądarki internetowej jest możliwe przełączanie trybów pracy regulatorów oraz zmiana programów czasowych. Kluczową rolę odgrywa zmiana zadanej temperatury systemu grzewczego. Do sterowania dodatkowymi urządzeniami wykorzystać można przekaźnik. Niektóre moduły komunikacyjne pozwalają na odczyt informacji z dodatkowych czujników i wejść napięciowych.

  sterowanie ogrzewaniem 4 - Sterowanie ogrzewaniem

  ZDALNE STEROWANIE DOMOWYM OGRZEWANIEM

  Systemy automatyki pokojowej czy pogodowej, które sterują ogrzewaniem w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu lub na zewnątrz, są bardzo wygodne, ale dla niektórych użytkowników niewystarczające. Wielu Klientów oczekuje rozwiązania, dzięki któremu będą mogli kontrolować urządzenia grzewcze nawet pod swoją nieobecność. Przykładem może być De Dietrich Home Control.

  Na tego typu rozwiązanie często decydują się osoby, które dużo czasu spędzają poza domem, a ich tryb życia jest nieregularny. Nie zawsze są w stanie tak zaprogramować kocioł, aby zapewnić właściwą temperaturę w domu wtedy, gdy przebywają w nim domownicy, a obniżyć ją, gdy w domu nikogo nie ma. Dla osób, które lubią nowinki techniczne i korzystają z urządzeń mobilnych na co dzień, taki zdalny monitoring systemu grzewczego również jest ciekawą możliwością.

  Główną zaletą korzystania z systemów zdalnego sterowania ogrzewaniem jest oszczędność. W każdej chwili i z każdego miejsca można sprawdzić temperaturę urządzenia, dowolnie ją zmienić, a także sprawdzić, czy piec nie uległ awarii.

  Nowoczesne sterowanie kotłami na paliwa stałe

  Szereg nowoczesnych sterowników oferuje się z myślą o sterowaniu kotłami na paliwa stałe, które wyposażone są w podajniki. W efekcie sterowany jest nie tylko podajnik ale również zapalarka, dmuchawa z regulacją obrotów, zawór trójdrożny (regulacja temperatury wody do pieca), pompa c.o., pompa ładująca zasobnik c.w.u., a także pompa cyrkulacyjna. W sterownikach tego typu niejednokrotnie uwzględnia się wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym. Ważny jest również pomiar temperatury: kotła, podajnika, mieszacza, zasobnika oraz temperatury zewnętrznej. Przydatne rozwiązanie stanowi współpraca z regulatorem pokojowym. Jest możliwe testowe załączanie wyjść oraz wprowadzanie korekty odczytywanych temperatur a wszystkie zdarzenia alarmowe są zapamiętywane. Do specjalnego wejścia podłączany jest czujnik położenia podajnika. Przydatne rozwiązanie stanowi specjalny algorytm automatycznej dezynfekcji instalacji c.w.u. Odpowiednie zabezpieczenia chronią przed zapaleniem opału w podajniku oraz przed przegrzaniem kotła i zbiornika ciepłej wody użytkowej. Utrzymywana jest zadana temperatura ciepłej wody użytkowej (z priorytetem lub bez priorytetu). Warto wspomnieć o możliwości pracy jako regulator pogodowy z przewodowym czujnikiem temperatury zewnętrznej. Przedziały czasowe pracy pomp ustawiane są z dokładnością 1 godz. Przydatne rozwiązanie stanowi funkcja obniżenia temperatury kotła zgodnie z harmonogramem. Wszystkie parametry mogą być konfigurowane w szerokich granicach. Sygnalizowane są stany alarmowe. Używana jest przy tym sygnalizacja akustyczna sterownika oraz przekaźnik zewnętrzny obwodu alarmowego. Niektóre sterowniki bazują na obudowie pozwalającej na montaż na szynie DIN.

  Damian Żabicki

  UDOSTĘPNIJ
  Poprzedni artykułPrzyjazny dla użytkowników nowy katalog Ferro
  Następny artykułGazowe dwufunkcyjne kotły kondensacyjne

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here