Ciecholewski-Wentylacje


  • Centrale wentylacyjne – jak wybrać trwałe i wydajne urządzenie

    Centrale wentylacyjne – jak wybrać trwałe i wydajne urządzenie

    Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, choć złożone są z kilku sekcji (zwanych segmentami, czasem blokami), to urządzenia niezbyt skomplikowane w swojej konstrukcji. Należy jednak pamiętać, że każda z części ma swoją funkcję – odpowiadająca za odzysk ciepła, wymuszenie napływu powietrza z zewnątrz (świeżego) i usuwanie na zewnątrz powietrza zużytego. Każda z sekcji, ze swoją jakością…


Najnowszy numer

  • Fachowy Instalator 4/2023