Urządzenia do wentylacji bezkanałowej zgodne z wymogami ekoprojektu

Mówi się, że systemy wentylacji bezkanałowej to najprostsze rozwiązania pozwalające na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Systemy tego typu pozwalają na znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych przy zapewnieniu wysokiej sprawności odzysku ciepła, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Fot. 1. Systemy wentylacji bezkanałowej na hali przemysłowej. Fot. FLOWAIR
Fot. 1. Systemy wentylacji bezkanałowej na hali przemysłowej. Fot. FLOWAIR

Systemy bezkanałowej wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła to stosunkowo nowe rozwiązania techniczne. Urządzenia tego typu nie wymagają prowadzenia jakichkolwiek dodatkowych kanałów odpowiedzialnych za rozprowadzanie powietrza oraz specjalistycznych urządzeń automatyki. W zależności od potrzeb dobiera się urządzenie z nagrzewnicą wodną lub bez nagrzewnicy wodnej. Systemy bezkanałowej wentylacji pomieszczeń są nieodzownym elementem wyposażenia obiektów takich jak sklepy, magazyny czy hale wystawiennicze oraz inne miejsca wielkopowierzchniowe wymagające sprawnej wentylacji. Dzięki odpowiednim materiałom zyskuje się nie tylko odpowiednią funkcjonalność ale i niską masę całkowitą. Na uwagę zasługuje wysoki poziom sprawności odzysku ciepła mieszczący się pomiędzy 74-94%. Uzyskano to przy zastosowaniu dwóch krzyżowych wymienników ciepła, co w efekcie przekłada się to na oszczędność energii wynoszącą nawet 15 kW. Stawia się na wytrzymałe ale lekkie obudowy. Najczęściej są one wykonane ze spienionego polipropylenu (EPP), przez co zyskuje się nie tylko dobrą izolację ale również dobre tłumienie hałasu przy znacznym obniżeniu całkowitej masy urządzenia. Nie mniej ważne są systemy automatyki sterująco-zabezpieczającej, które umożliwiają m. in. wybór trybów pracy i sterowanie pracą nawet kilkunastu jednostek. Urządzenia spełniają wszystkie wymogi dotyczące minimalnej sprawności od zysku ciepła oraz ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych zawarte w Rozporządzeniu Komisji UE Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Fot. 2. W praktyce zastosowanie znajduje kilka rodzajów jednostek wentylacji bezkanałowej Fot. FLOWAIR
Fot. 2. W praktyce zastosowanie znajduje kilka rodzajów jednostek wentylacji bezkanałowej Fot. FLOWAIR

Elementy i wersje jednostek

Jako najważniejsze elementy jednostki wentylacji bezkanałowej należy wymienić nawiew powietrza do pomieszczenia, wlot i wyrzut powietrza oraz przejście ścienne. Dzięki małej masie nie trzeba wykonywać specjalnych konstrukcji nośnych. W praktyce zastosowanie znajduje kilka rodzajów jednostek. Stosuje się więc jednostki z dogrzewaniem powietrza wodną nagrzewnicą do montażu ściennego, jednostki bez dodatkowego dopływu powietrza do montażu ściennego, jednostki z dogrzewaniem powietrza wodną nagrzewnicą do montażu podstropowego (podsufitowego) oraz jednostki bez dodatkowego dogrzewu powietrza przeznaczone do montażu podstropowego (podsufitowego).

Urządzenia podsufitowe bardzo często montuje się w budynkach usługowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Nowoczesne urządzenia tego typu zapewniają niski poziom hałasu. W zależności od aplikacji dobiera się odpowiednią wydajność jednostki najczęściej w zakresie od 250 do 1000 m3/h. Niektóre jednostki można wyposażyć w nagrzewnice elektryczne. Na rynku oferowane są również bezkanałowe urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła wykonane jako wentylatory dachowe. Typowe urządzenie tego typu ma wydajność wynoszącą 3000 m3/h. W konstrukcji jednostki zastosowanie znajdują dwa wentylatory odpowiedzialne za wymianę powietrza. Ponadto ważny jest obrotowy wymiennik ciepła. Dzięki samozamykającym się klapom nie występuje zjawisko niekontrolowanego napływu powietrza w czasie gdy system wentylacyjny jest wyłączony.

Urządzenie może być zamontowane na dachu bez konieczności stosowania jakichkolwiek kanałów wentylacyjnych. Wystarczy tylko jeden przewód w dachu. System może działać całkowicie automatycznie. Wymiana powietrza w pomieszczeniu jest dostosowana do potrzeb wentylacyjnych, co przyczynia się do zapewnienia komfortowych warunków. Jest możliwe zamontowanie czujnika wilgotności i czujnika ruchu. Napędami elektrycznymi są energooszczędne silniki prądu stałego. Za czystość powietrza odpowiadają filtry.

Z rewersem powietrza

Na rynku oferowane są też tzw. szybkie rewersy powietrza. Urządzenia tego typu wykorzystują opatentowany sposób realizacji szybkiej zmiany kierunków przepływu powietrza. Urządzenia do rewersu powietrza czyli tzw. zwrotnice powietrza wykorzystywane są w systemach wentylacji bezkanałowej jednopomieszczeniowej z odzyskiem ciepła zarówno dla mieszkań jak i domów oraz w systemach bezkanałowej lub semikanałowej wentylacji jednopomieszczeniowej z odzyskiem ciepła o podwyższonym wydatku dla budynków użyteczności publicznej łącznie z muzeami, biurami, przedszkolami, szkołami itp. Oprócz tego szybkie rewersy są elementem wentylacji bezkanałowej pomieszczeń hodowlanych z odzyskiem ciepła z wymiennikami nie ulegającymi nadmiernemu zabrudzeniu przy pracy w trudnych warunkach otoczenia oraz instalacji natychmiastowej rewersji wentylacji głównej w kopalniach lub tunelach komunikacyjnych w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia.

Fot. 3. Jednostka zamontowana na zewnątrz budynku. Fot. FLOWAIR
Fot. 3. Jednostka zamontowana na zewnątrz budynku. Fot. FLOWAIR

Dane techniczne jednostek

W zakresie nawiewu/wywiewu ważny jest typ konstrukcji sekcji wentylatorów nawiewnych i wywiewnych (np. moduł wentylatorów diagonalnych), a także maksymalny strumień przepływu powietrza nawiewu i wywiewu (np. 1200 m3/h). Nie mniej ważny jest również zasięg strumienia powietrza (np. 7,5 m), regulacja wydajności nawiewu i wywiewu (np. bezstopniowa w zakresie 150-1200 m3/h) oraz poziom ciśnienia akustycznego (np. 49 dB(A). Jednostki wentylacji bezkanałowej są również określane przez parametry elektryczne. Chodzi przede wszystkim o zasilanie (np. 230 V/50 Hz), maksymalny pobór prądu (np. 2,4 A) oraz maksymalny pobór mocy (np. 550 W). W odniesieniu do obudowy ważny jest jej materiał wykonania (np. tworzywo sztuczne EPP), masa (np. 67,5 kg), masa urządzenia napełnionego wodą (np. 68,3 kg), środowisko pracy (np. wewnątrz pomieszczeń), maksymalne zapylenie powietrza (np. 0,3 g/m3), temperatura pracy (np. 5-35°C), pozycja pracy (np. na ścianie lub podstropowo), stopień ochrony IP (np. 42) oraz klasa filtra (np. EU4). W przypadku jednostek z odzyskiem ciepła istotną rolę odgrywa rodzaj wymiennika ciepła (np. dwustopniowy odzysk ciepła w wymienniku krzyżowym), sprawność odzysku ciepła (np. 74-94 %) oraz moc odzysku ciepła (np. 3,0-15,0 kW). Kluczowe miejsce zajmują parametry wodnego wymiennika ciepła. Chodzi tu przede wszystkim o rodzaj wymiennika (np. wodny, miedziano–aluminiowy, 1-rzędowy), nominalną moc grzewczą (np. 9,9 kW), przyrost temperatury powietrza (np. 23°C), przyłącze (np. ½”), maksymalne ciśnienie robocze (np. 1,6 MPa) oraz maksyalną temperaturę grzewczą (np. 95°C).

Z kolei w zakresie automatyki ważne jest sterowanie, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika odzysku ciepła (np. zmniejszenie obrotów wentylatorów nawiewnych), zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wodnego wymiennika ciepła (np. czujnik temp. PT–1000) oraz zabezpieczenie stopnia zabrudzenia (np. czujnik temp. PT–1000) i zabezpieczenie stopnia zabrudzenia filtrów (np. licznik pracy). Niektóre urządzenia bazują na dwóch sekcjach wentylatorów diagonalnych a każda z nich składa się z 3 jednostek. Takie rozwiązanie jest gwarancją równomiernego rozłożenia strumienia nawiewanego powietrza na całej powierzchni wymiennika. Ważna jest przy tym cicha praca oraz mniejsze zużycie energii.

Fot. 4. Jednostka dachowa. Fot. FLOWAIR
Fot. 4. Jednostka dachowa. Fot. FLOWAIR

Automatyka sterująca i tryby pracy

Nowoczesne jednostki wentylacyjne wyposaża się w kompleksowe systemy automatyki sterującej. Przede wszystkim istotną rolę odgrywają sterowniki z ekranem dotykowym. Cechują się one intuicyjną obsługą, szybką nastawą określonych parametrów, pełną kontrolą stanu pracy urządzenia oraz obsługą do kilkunastu urządzeń jednocześnie. Jednostka wentylacyjna ma również czujnik temperatury powietrza zasysanego z pomieszczenia oraz czujnik temperatury czynnika grzewczego. W niektórych urządzeniach przewiduje się również zawór 3-drogowy z siłownikiem, centralny układ zasilająco-sterujący oraz czujnik temperatury powietrza usuwanego z pomieszczenia. Ważny jest także siłownik przepustnic odcinających, czujnik temperatury powietrza zasysanego z zewnątrz oraz czujnik temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Oferowane na rynku systemy wentylacji bezkanałowej mogą pracować w kilku trybach. Stąd też wykorzystać można programator tygodniowy, ochronę przeciwzamrożeniową, automatyczną regulację temperatury nawiewanej oraz pracę z odzyskiem ciepła. Niektóre systemy mają również funkcję komfort/Eco i są kompatybilne z systemami BMS. Przydatną funkcją jest licznik czasu pracy filtrów.

Fot. 5. Jednostka zewnętrzna z przejściem przez ścianę. Fot. FLOWAIR
Fot. 5. Jednostka zewnętrzna z przejściem przez ścianę. Fot. FLOWAIR

Podsumowanie

Jako zalety systemów wentylacji bezkanałowej wymienia się przede wszystkim brak instalacji odpowiedzialnej za dystrybucję powietrza oraz sprawną konserwację poprzez łatwy dostęp do filtrów i wymienników odzysku ciepła. Zyskuje się przy tym efektywną wentylację bezkanałową z bezpośrednim nawiewem powietrza do strefy przebywania ludzi. Zapewnia to czystą wentylację bez trudno dostępnych zanieczyszczonych kanałów.

Poprzedni artykułSolidne przyczepki samochodowe do profesjonalnego użytku
Następny artykułJakie są zalety wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nad wentylacją tradycyjną?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here