Urządzenie z klimatem

Nowoczesne klimatyzatory monosplit to urządzenia oszczędzające energię, sterowane przez Wi-Fi i oczyszczające powietrze. A to jedynie niektóre z wprowadzanych usprawnień.

Fot. 1. Klimatyzacja mono split składa się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej, która dostarcza powietrze tylko do jednego pomieszczenia.Fot. 1. Klimatyzacja mono split składa się z jednostki zewnętrznej oraz wewnętrznej, która dostarcza powietrze tylko do jednego pomieszczenia.

O zasadności założenia klimatyzacji inwestorzy przypominają sobie przede wszystkim, gdy nadchodzi sezon upałów. Na nic bowiem zda się szerokie otwieranie okien czy rozstawianie po kątach elektrycznych wiatraków. Klimatyzacja obniży (a w sezonie grzewczym podniesie) temperaturę, tworząc we wnętrzu pożądany mikroklimat. W przypadku małych obiektów czy pomieszczeń biurowych atrakcyjnym rozwiązaniem jest przede wszystkim klimatyzacja typu monosplit, czyli charakteryzująca się jedną jednostką wewnętrzną, ochładzającą lub ogrzewającą powietrze w danym pomieszczeniu. Pamiętajmy, że jednostki wewnętrzne są najczęściej kompatybilne zarówno z systemami mono i multi, dzięki czemu wystarczy dobrać odpowiednią ilość urządzeń wewnętrznych do centrali zewnętrznej, aby rozbudować instalację.

Energooszczędność przede wszystkim

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2013 wszystkie urządzenia elektroniczne produkowane w UE muszę spełniać warunki dyrektywy ErP (czyli Energy-related Products – dyrektywa 2009/125/WE ustala wymogi projektowania produktów z uwzględnieniem usprawnień poprawiających ich ekologiczność), co służyć ma zmniejszeniu zużycia energii oraz zachęcić do inwestycji w energię odnawialną. Dotyczy to także klimatyzatorów. Obowiązujące do tej pory współczynniki EE R (współczynnik określający stosunek mocy chłodniczej urządzenia do mocy elektrycznej potrzebnej, aby ten stan osiągnąć) i COP (współczynnik określający stosunek mocy grzewczej urządzenia do mocy elektrycznej potrzebnej, aby ten stan osiągnąć) zostały zastąpione przez SE R i SCOP obliczane indywidualnie dla każdej z trzech stref klimatycznych UE.

REKLAMA


Fot. 2. Nowoczesne urządzenia są energooszczędne. Wpływ na to mają m.in. silniki elektryczne DC umożliwiające kontrolę szybkości obrotów.Fot. 2. Nowoczesne urządzenia są energooszczędne. Wpływ na to mają m.in. silniki elektryczne DC umożliwiające kontrolę szybkości obrotów.

Nowe dyrektywy UE w oczywisty sposób kreują trendy na rynku budownictwa oraz wyposażenia obiektów – idziemy w stronę jak najniższego zużycia energii, ekologii. Tego też dotyczą najistotniejsze usprawnienia klimatyzatorów. Na uwagę zasługuje m.in. technologia PFC (Power Factor Correction, czyli korekcja współczynnika mocy) zapewniająca optymalne zsynchronizowanie sinusoid prądu i napięcia, co z kolei pozwala na efektywne wykorzystywanie ponad 97% mocy wejściowej. Na redukcję zużycia energii ma wpływ również silnik elektryczny DC, umożliwiający kontrolę szybkości obrotów (dzięki temu efektywność urządzenia wzrasta o ok. 35% w stosunku do silników AC) oraz inteligentna technologia MDV pozwalająca na automatyczne przejście urządzeń w tryb energooszczędności podczas trybu standby np. z 5 W do 1 W – daje to 80% oszczędności. W związku z zastosowaniem komponentów z karborundu możliwe jest dodatkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez redukcję strat napięcia w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami inwerterowymi. Oprócz tego pomocne są opcje dodatkowe, jak funkcja snu, dzięki której urządzenie stopniowo chłodzi lub ogrzewa pomieszczenie o 1°C/godz. przez dwie pierwsze godziny snu, a następnie utrzymuje stałą temperaturę przez następnych kilka godzin.

Wygodna obsługa

Nikogo nie dziwią już usprawnienia pozwalające na wygodną obsługę klimatyzatorów, jak wyświetlacze czy piloty wyposażone w czujnik temperatury umożliwiające szybkie dopasowanie trybu pracy dla zapewniania optymalnej temperatury. Za jego pomocą zaprogramować można tryb pracy urządzenia – np. rozprowadzenie powietrza w płaszczyźnie pionowej i poziomej swing (w niektórych modelach zimne powietrze rozprowadzane jest poziomo, a ciepłe pionowo, co gwarantuje równomierny rozkład temperatur w całym pomieszczeniu) czy też funkcję turbo, czyli maksymalizację wydajności chłodzenia lub grzania w celu szybkiego osiągnięcia pożądanego komfortu. Ciekawym rozwiązaniem są czujniki, rozpoznające ilość osób oraz miejsce ich przebywania i sterujące według tych wytycznych napływem powietrza. Zastosowanie znajduje również tygodniowy układ zegarowy oraz inteligentne czujniki. Układ zegarowy umożliwia takie zaprogramowanie urządzenia, aby dostosować jego pracę do zwyczajów domowników lub pracujących w biurze, natomiast czujnik zapewnia automatyczne przełączanie do trybu ekonomicznego, gdy pomieszczenie jest puste przez 20 minut.

Fot. 3. Trendy w wykończeniu? Elegancja, niezaprzeczalna estetyka, dyskrecja oraz coraz mniejsze gabaryty.Fot. 3. Trendy w wykończeniu? Elegancja, niezaprzeczalna estetyka, dyskrecja oraz coraz mniejsze gabaryty.

Oprócz tego wygodę użytkowania zapewnia „funkcja ciepłego startu”. W przypadku funkcji grzania prędkość wentylatora regulowana jest automatycznie od najniższego poziomu aż do ustawionego stopnia, w zależności od wzrostu temperatury parownika. Zapobiega to nawiewowi zimnego powietrza w czasie pierwszych minut pracy. Do standardu należy już chyba funkcja auto swing polegająca na dostarczaniu powietrza do wnętrza dzięki lekkim, automatycznym ruchom dysz czy też pamięć ustawień dyszy. Ponadto nowoczesne klimatyzatory pracują w kilku-kilkunastu trybach (do 5 trybów jednostki zewnętrzne i do ok. 12 – wewnętrzne), co umożliwia dostosowanie trybu grzania i chłodzenia do aktualnych potrzeb.

Oczyszczanie

Klimatyzatory służyć mają przede wszystkim poprawie komfortu użytkowników. Chodzi nie tylko o dostarczanie ogrzanego lub schłodzonego powietrza, ale także uzdatnienie go lub oczyszczenie. Pomocna jest funkcja samoczyszcząca, którą posiadają niektóre urządzenia. Podczas jej działania jednostka wewnętrzna jest początkowo uruchamiana w trybie chłodzenia na niskich obrotach wentylatora – w tym czasie wykroplona woda zbiera część kurzu zgromadzonego na żebrach wymiennika. Osuszenie wnętrza jednostki powodowane jest z kolei przez przełączenie w tryb grzania przy niskich obrotach wentylatora, po czym wilgotne powietrze zostaje usunięte. Dzięki temu klimatyzator zostaje oczyszczony – do wnętrza dostaje się wyłącznie czyste powietrze (choć to oczywiście zależy przede wszystkim od jakości powietrza na zewnątrz), wolne od bakterii, które mogłyby rozwinąć się w urządzeniu.

Fot. 4. Instalacje można rozbudować o kolejne komponenty, włączyć do systemu zarządzania budynkiem inteligentnym, zaprogramować.Fot. 4. Instalacje można rozbudować o kolejne komponenty, włączyć do systemu zarządzania budynkiem inteligentnym, zaprogramować.

Oprócz funkcji samooczyszczenia istotna jest również opcja oczyszczania powietrza, szczególnie, jeśli wśród domowników są alergicy. Nowoczesne urządzenia zapewniają nawet trójstopniowe usuwanie zanieczyszczeń, likwidując alergeny, wirusy i bakterie oraz nieprzyjemne zapachy. W wyniku wyładowań generowane są elektrony umożliwiające rozkład i usuwanie bakterii. Dodatkowo pyłki czy kurz zatrzymywane są najczęściej przez kilka filtrów, jak filtr wstępny, elektrostatyczny tytanowo- apatytowy oraz filtr z katalizatorem eliminującym zapach. Ponadto powietrze dostarczane przez klimatyzator może być nawilżane lub osuszane. Funkcja nawilżania realizowana jest dzięki wodzie ze zbiornika, która przepływa do podajnika z kołek wodnym. Koło obracając się, pobiera wodę i dostarcza ją do filtra. Następnie powietrze nadmuchiwane na filtr pochłania wilgoć, po czym uwalnia ją w pomieszczeniu.

Waldemar Rosa kierownik działu technicznego AirconWaldemar Rosa
kierownik działu technicznego Aircon

ZDANIEM EKSPERTA

Montaż klimatyzacji monosplit

Montaż klimatyzacji typu monosplit jest skomplikowany, dlatego powinien być wykonywany przez przeszkolony personel posiadający Świadectwo Kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz uprawnienia do zajmowania się montażem i eksploatacją urządzeń o napięciu do 1 kV oraz wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, takich jak kielicharka do rur, zestaw manometrów i pompa próżniowa.

Po dobraniu klimatyzatora do danego pomieszczenia montaż rozpoczyna się od wyznaczenia położenia jednostki wewnętrznej, jednostki zewnętrznej oraz przebiegu instalacji rur chłodniczych i odprowadzenia skroplin.

Jednostka wewnętrzna powinna być zlokalizowana tak, aby strumień chłodnego powietrza nie był skierowany bezpośrednio w miejsce, gdzie stale przebywają ludzie. Jednostkę zewnętrzną natomiast umieszczamy możliwie blisko jednostki wewnętrznej, w dobrze wentylowanym miejscu.

Montaż zaczynamy od rozprowadzenia specjalnych rur miedzianych, najczęściej dostarczanych od razu z izolacją termiczną. Położenie rurociągu wymaga wykonania otworu w ścianie o średnicy ok. 50-80 mm. Równolegle z instalacją chłodniczą montuje się rury PCV odprowadzające skropliny.

Jednostkę wewnętrzną montujemy do ściany za pomocą blachy montażowej, jednostkę zewnętrzną do elewacji lub na dachu za pomocą specjalnych wsporników. Po zainstalowaniu obu jednostek, należy przyciąć rury chłodnicze na odpowiednią długość a ich końce zakielichować. Prawidłowe wykonanie połączeń rur chłodniczych z króćcami klimatyzatora jest bardzo ważne ze względu na wymaganą szczelność instalacji. Po połączeniu rur z klimatyzatorem z instalacji usuwa się powietrze oraz wilgoć, używając pompy próżniowej. Wykonywanie próżni, w zależności od wielkości instalacji i wydajności pompy trwa od 1-4 h. W międzyczasie wykonuje się podłączenie instalacji elektrycznej – zasilania i przewodów sterujących.

Kolejny etap to napełnienie całej instalacji czynnikiem chłodniczym. Po uruchomieniu klimatyzatora za pomocą pilota sprawdza się parametry pracy takie jak pobierany prąd, ciśnienia czynnika chłodniczego po stronie ssącej i tłocznej i temperaturę nadmuchiwanego powietrza. Jeżeli wszystkie parametry są zgodne z dokumentacją, klimatyzator można przekazać użytkownikowi do eksploatacji. wych, trzeba również zapewnić wsparcie ze strony profesjonalnie wykonanej izolacji termicznej samej chłodni.

Cisza!

Ważna jest także akustyczność urządzenia oraz systemu. Na zminimalizowanie poziomu hałasu emitowanego przez wentylator wpływa konstrukcja jego ukośnych łopatek. Ponadto cichsze od standardowych rotacyjnych sprężarek są sprężarki dwurotacyjne, konstrukcja których pozwala na zmniejszenie poziomu wibracji. W przypadku budynków mieszkalnych warto zdecydować się na model z funkcją cichej pracy nocnej, który gwarantuje obniżenie hałasu emitowanego przez jednostkę wewnętrzną o 3 dB przez kontrolę obrotów sprężarki.

Fot. 5. W przypadku klimatyzatora montowanego w budynku mieszkalnym warto wybrać model z funkcją cichej pracy nocnej.Fot. 5. W przypadku klimatyzatora montowanego w budynku mieszkalnym warto wybrać model z funkcją cichej pracy nocnej.

Przez Wi-Fi

Istotnym usprawnieniem są również oferowane przez niektórych producentów urządzeń klimatyzacyjnych komputerowe programy serwisowe. Dzięki temu serwisant po podłączeniu laptopa pod jednostkę zewnętrzną ma dostęp do kompletnego i aktualnego odczytu parametrów pracy układu. Dostępne są również aplikacje na smartphony, do których dane przesyłane są za pomocą modułu Bluetooth.

Jednak nie tylko serwis, ale także sterowanie odbywa się obecnie z poziomu urządzeń mobilnych. Najnowsze modele klimatyzatorów posiadają wbudowany moduł Wi-Fi, umożliwiający kontrolowanie pracy za pośrednictwem sieci. Sterowanie na odległość to w żadnym wypadku nie wyraz ekscentryczności – przydaje się szczególnie, gdy po wyjściu z domu użytkownik przypomina sobie o nie wyłączonym klimatyzatorze.

Pojawiły się również usprawnienia zwiększające ochronę urządzenia przed ewentualną awarią. Należy do nich m.in. system wykrycia wycieku czynnika – w przypadku nieszczelności jednostka wewnętrzna wyświetla komunikat błędu EC lub przesyła go na urządzenie mobilne; oraz funkcja samodiagnozy (wykrywanie nieprawidłowych działań i awarii).

Fot. 6. Co nowego? Specjalne programy serwisowe, podłączenie za pomocą Wi-Fi, sterowanie za pomocą telefonów komórkowych.Fot. 6. Co nowego? Specjalne programy serwisowe, podłączenie za pomocą Wi-Fi, sterowanie za pomocą telefonów komórkowych.

Na uwagę zasługują również dane rozwiązania konstrukcyjne i jednocześnie estetyczne. W związku z obszarem wykorzystania, czyli obiektami mieszkalnymi czy biurowymi, projektowane urządzenia mają coraz mniejsze gabaryty. Dzięki temu z łatwością można je zaaranżować we wnętrzu czy wygospodarować na nie miejsce. Wersje slim mają obecnie jedynie 160 mm.

Iwona Bortniczuk

Na podstawie materiałów:
Aircon, LG Electronics Polska, Daikin, Alexa Dystrybucja Sp. z o.o., Samsung

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *