Wielozadaniowa aparatura modułowa dostępna na MerXu

Aparatura elektryczna stosowana jest zarówno w instalacjach elektrycznych niskiego, średniego, jak i wysokiego napięcia. W ramach tej kategorii można dokonać różnych sposobów grupowania, np. uwzględniając napięcie pracy, przeznaczenie instalacji, a także funkcje poszczególnych aparatów i urządzeń.

Wielozadaniowa aparatura modułowa dostępna na MerXu

Do zadań aparatury elektrycznej należą m. in. zasilanie, pomiar parametrów elektrycznych, łączenie i zabezpieczanie, sterowanie oraz kompensacja mocy biernej. Wśród aparatów elektrycznych szczególne miejsce zajmuje aparatura modułowa, stosowana szeroko zarówno w budownictwie, jak i przemyśle.

Czym jest aparatura modułowa?

Do aparatury modułowej zalicza się aparaty i urządzenia elektryczne, które zostały zestandaryzowane. Wymiary jednego modułu to 18 mm szerokości i 86 mm wysokości. Normalizacja ma na celu z ujednolicenie powszechnie stosowanych w budownictwie i przemyśle aparatów, takich jak np. wyłączniki nadmiarowoprądowe czy różnicowoprądowe.

REKLAMA

Poza zestandaryzowanymi wymiarami, aparaty modułowe wytwarzane przez różnych producentów projektowane są tak, żeby można było montować je na standardowej szynie TH 35. Aparaty mogą mieć szerokość jednego modułu lub jego wielokrotności (np. 2 czy 3). Kiedy jest to możliwe, urządzenia jednofazowe realizowane są jako jednomodułowe, natomiast trójfazowe – trójmodułowe. Przykładem mogą być tu wspomniane wyłączniki nadmiarowoprądowe.

Aparatura modułowa – jakie produkty kupisz na MerXu?

W tej kategorii MerXu oferuje aparaty i urządzenia zestandaryzowane, przeznaczone do montażu w elektrycznych rozdzielnicach modułowych i szafach sterowniczych. Znormalizowane, powszechnie stosowane w przemyśle oraz budownictwie aparaty dostępne w tej kategorii produktów to przede wszystkim:

  • wyłączniki nadmiarowoprądowe,
  • wyłączniki różnicowoprądowe,
  • wyłączniki silnikowe,
  • rozłączniki i przełączniki,
  • styki pomocnicze,
  • lampki i przyciski modułowe.

Aparaty modułowe dostarczane przez kontrahentów na platformę MerXu przeznaczone są oczywiście do montażu na standardowej szynie TH 35.

Wielozadaniowa aparatura modułowa dostępna na MerXu

Modułowe wyłączniki nadmiarowoprądowe

Do łączników często stosowanych w instalacjach mieszkaniowych oraz przemysłowych, należą wyłączniki nadmiarowoprądowe (zwane w skrócie nadmiarowymi), czyli popularne, stosowane powszechnie tzw. „eski”. Mają one modułową budowę i produkowane są najczęściej na prądy znamionowe od 0,3 A do 63 A, napięcia znamionowe prądu przemiennego 230 i 400 V oraz napięcia prądu stałego 60 i 110 V a także znamionową zwarciową zdolność łączenia 10kA.

Wyłączniki różnicowoprądowe

Każdy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), jest skonstruowany w taki sposób, żeby chronić ludzkie zdrowie i życie. W wypadku porażenia natychmiast odcina dopływ zasilania, ratując niejednokrotnie człowieka przed śmiercią. Obecnie stosuje się różnicówki zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i domowych.

W tym drugim przypadku RCD obejmują swoim działaniem wszystkie zainstalowane w mieszkaniu obwody elektryczne.

Wyłączniki silnikowe

Wyłączniki silnikowe przeznaczone są do zabezpieczania silników przed skutkami przetężeń (przeciążeń lub zwarć). Umożliwiają ręczne załączanie i wyłączanie, natomiast wyłączanie, podobnie jak w przypadku innych wyłączników – zawsze realizowane jest w sposób automatyczny.

Rozłączniki i przełączniki

Aparaty elektryczne służące do przenoszenia prądów roboczych oraz krótkotrwałych przeciążeniowych i zwarciowych wspólnie określane są mianem łączników. Do tej grupy, obok odłączników i wyłączników, należą rozłączniki.

Rozłączniki mogą załączać prądy robocze oraz przeciążeniowe, nie mają jednak zdolności wyłączania prądów zwarciowych (zdolność tę mają w tej grupie urządzeń jedynie wyłączniki).

Styki pomocnicze

Styki pomocnicze mogą być realizowane w formie odrębnych aparatów, również modułowych. Nazywa się je wtedy stycznikami pomocniczymi.

Styczniki pomocnicze należą do aparatów łączeniowych i wykorzystuje się je w obwodach sterowania oraz innych obwodach pomocniczych. Stosowane są w celu realizacji układów sygnalizacji, sterowania czy też blokad elektrycznych. Rolą styków pomocniczych jest zasadniczo przekazywanie informacji o pracy danego odbiornika lub innego aparatu.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie MerXu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obowiązują aktualnie promocje „Darmowa dostawa”, „Bonus retrospektywny”, „Rabat 500”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę promocji.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *