Wydajny i precyzyjny analizator spalin testo 320 basic – szybka regulacja systemu grzewczego… tylko kilka kliknięć

Podstawowe narzędzia pracy instalatora i serwisanta kotłów grzewczych.

Fot. 1. Nowy analizator testo 320 basic umożliwia szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.Fot. 1. Nowy analizator testo 320 basic umożliwia szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego.

Podstawą wygodnej i skutecznej pracy instalatorów i serwisantów systemów grzewczych jest sprawny oraz precyzyjny analizator spalin. Umożliwia on szybkie i wiarygodne pomiary, niezbędne do właściwego ustawienia pracy kotła grzewczego. Niezależnie od zastosowanej technologii każdy system grzewczy musi działać optymalnie. Oznacza to jego stałą kontrolę i regulację. Optymalizacja procesu spalania zapewnia znaczącą oszczędność paliwa, a co za tym idzie – zmniejszenie kosztów. Rynek dostaw ciepła w budownictwie się rozwija. Głównym celem nowoczesnego systemu grzewczego staje się dostawa ciepła na żądanie, przy jednoczesnym niskim zużyciu paliwa i minimalnej emisji zanieczyszczeń.

Nowy analizator testo 320 basic jest wielofunkcyjnym urządzeniem przeznaczonym do efektywnej analizy spalin. Jest wygodny w obsłudze i rozwiązuje każde zadanie pomiarowe przy obsłudze systemu grzewczego. Ma rozbudowane i jasno skonstruowane menu pomiarowe, które w połączeniu z wysokiej rozdzielczości kolorowym wyświetlaczem, umożliwia prezentację wyników pomiarowych w czytelny sposób, co znacznie przyspiesza pracę. Duży wybór sond czyni z testo 320 basic elastyczne narzędzie, dzięki czemu nie ma już konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych.

REKLAMA


Przenośny analizator spalin testo 320 basic jest zaprojektowany oraz wyprodukowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 50379-1 i PN-EN 50379-3. Wyróżnia się dwuletnią gwarancją, uwzględniając w tym sensory pomiarowe O2 i CO.

Analizator spalin testo 320 basic charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiarową oraz łatwą obsługą. Należy pamiętać, że po wykonaniu pomiarów należy ocenić i przetworzyć wyniki.

Testo 320 basic ma pamięć wewnętrzną, pozwalającą zachować do 20 protokołów pomiarowych. Ponadto istnieje możliwość komunikacji z drukarką na podczerwień w celu wydruku wartości bezpośrednio w miejscu pomiaru. Umożliwi to przedstawienie klientom wyników pomiarów, a w razie zastrzeżeń zapewni dowody poprawnego wykonania prac.

Nowy analizator spalin testo 320 basic rozwiązuje każde zadanie pomiarowe przy obsłudze systemu grzewczego. Oferuje on liczne możliwości pomiarowe, na przykład analiza spalin, ciąg, różnica ciśnień, różnica temperatur oraz pomiar CO w otoczeniu.

Fot. 2. Duży wybór sond czyni z testo 320 basic elastyczne narzędzie, dzięki czemu nie ma już konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych.Fot. 2. Duży wybór sond czyni z testo 320 basic elastyczne narzędzie, dzięki czemu nie ma już konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych.

Analiza spalin

Testo 320 basic mierzy bezpośrednio zawartość CO i O2 oraz dodatkowo temperaturę otoczenia i temperaturę spalin. Z tych danych, z uwzględnieniem współczynników danego paliwa, analizator liczy wszystkie istotne parametry procesu spalania, takie jak: zawartość CO2, sprawność, nadmiar powietrza oraz stratę kominową. Następnie przygotowuje wartości w formie cyfrowej, pozwalającej określić, czy system ogrzewania pracuje w sposób wydajny oraz czy konieczna jest optymalizacja.

Pomiar ciągu

Pozwala upewnić się, że spaliny są prawidłowo odprowadzane przez kanał spalinowy. To menu pomiarowe jest przeznaczone głównie do sprawdzania odpowiedniego podciśnienia w systemie grzewczym. Dodatkowo mierzona jest aktualna i maksymalna temperatura gazów spalinowych. Pozwala to w prosty sposób określić umiejscowienie rdzenia spalin.

Pomiar różnicy ciśnień

Pomiar różnicy ciśnień umożliwia monitorowanie dopływu gazu do kotłów gazowych. Analizator mierzy różnicę pomiędzy ciśnieniem w rurociągu a ciśnieniem otoczenia. Określenie różnicy ciśnień pozwoli ustawić ciśnienie w dyszy i dostosować wydajność urządzenia do zapotrzebowania na paliwo.

Pomiar CO w otoczeniu

Używając sondy spalin można zarejestrować stężenie tlenku węgla w otaczającym powietrzu. Wygoda: ustawiany przez użytkownika alarm przekroczenia wartości progowej. Analizator poinformuje o jej przekroczeniu za pomocą alarmu optycznego lub dźwiękowego.

Pomiar różnicy temperatur

Dzięki funkcji pomiaru różnicy temperatur, można skutecznie zmierzyć różnice temperatur na zasilaniu i powrocie w instalacji grzewczej. Czy system jest optymalnie wyregulowany? W razie potrzeby możesz natychmiast podjąć czynności pozwalające zwiększyć energooszczędność systemu ogrzewania.

Urządzenie testo 320 basic należy do rodziny analizatorów spalin charakteryzujących się wysoką jakością, niezawodnością oraz gwarancją precyzyjnych pomiarów. Właściwie dopasowany sprzęt i odpowiednie akcesoria zapewniają, że klient zawsze wykonuje pracę z produktem, który jest najlepiej dostosowany do zadania pomiarowego.

Michał Brodzik
Testo Sp.z o.o.

 

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *