Wymiennikowe stacje mieszkaniowe Herz

Wymiennikowe stacje mieszkaniowe są centralami dystrybucyjno-regulacyjno- pomiarowymi, dostarczającymi czynnik zarówno do instalacji ogrzewczej, jak i do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Parametry czynników do obu instalacji ustalane i regulowane są lokalnie, w stacji, dając możliwość dopasowania ich do potrzeb użytkowników. Do stacji podłączyć należy jedynie sieć ciepła technologicznego (ewentualnie – sieć ogrzewczą) i przewód wody zimnej. Możliwość zabudowy urządzeń do pomiaru zużytej wody i pobranego ciepła sprawia, że jest to rozwiązanie kompleksowe. Integracja taka skraca i upraszcza prace instalacyjne, obniżając koszty i czas pracy instalatorów na budowie.

Przygotowanie c.w.u. odbywa się dzięki zastosowaniu płytowego wymiennika ciepła i w sposób dynamiczny, jedynie w czasie poboru, bez potrzeby magazynowania jej w zasobniku. Maleje dzięki temu ryzyko rozwoju groźnych dla zdrowia bakterii Legionella. Stacje takie są alternatywą dla klasycznych rozwiązań, w których przewody obu instalacji – zasilanie i powrót instalacji ogrzewczej, przewód zasilający c.w.u., przewód cyrkulacyjny c.w.u. i przewód wody zimniej – prowadzone są do przyłącza każdego mieszkania. Zastosowanie znajdują przede wszystkim w budynkach wielorodzinnych i blokach mieszkalnych.

Wymiennikowe stacje mieszkaniowe Herz
Rys. 2a. Stacja mieszkaniowa Pressburg – wizualizacja
Wymiennikowe stacje mieszkaniowe Herz
Rys. 2b. Stacja mieszkaniowa Pressburg – schemat połączeń I – podłączenie cyrkulacji c.w.u., II – zasilanie stacji z sieci, III – powrót ze stacji do sieci, IV – zasilanie wody zimnej z instalacji zewnętrznej, V – wyjście zimnej wody do mieszkania, VI – ciepła woda do mieszkania, VII – zasilanie c.o., VIII – powrót c.o. z mieszkania 1 – regulator hydrodynamiczny (PM-Regler), 2 – termostatyczny zawór obejściowy, 3 – ogranicznik temperatury powrotu, 4 – siłownik termiczny, 5 – zawór powrotny odcinający RL-5, 6 – zawory odcinające dla instalacji c.o., 7 – zawory odcinające dla instalacji wody pitnej, 8 – regulator różnicy ciśnienia Fix-TS, 9 – zawór termostatyczny TS-E, 10 – głowica termostatyczna z czujnikiem wyniesionym, 11 – filtr siatkowy

W ofercie firmy Herz wybierać można spośród wielu modeli, z czego na rynku polskim obecnie dostępne są dwa warianty, dopasowane do potrzeb rynkowych i wymogów prawnych – DeLuxe Kraków i Pressburg. Na tle oferty rynkowej wyróżnia je bogate wyposażone.

REKLAMA

Stacja DeLuxe Kraków w części c.w.u. fabrycznie wyposażona jest m.in. w:

  • Tzw. mostek termiczny, zbudowany w oparciu o ogranicznik temperatury powrotu RTB (zawór + głowica), który zapewnia ciągłe, minimalne krążenie czynnika w przewodach zasilających stację i zapobiega jej wychłodzeniu. Dzięki temu utrzymywana jest ciągła gotowość stacji do przygotowania c.w.u. o pożądanej temperaturze, nawet, jeśli nie dostarcza ona w danej chwili czynnika na część c.o..
  • Termoregulator służący do ograniczania temperatury ciepłej wody użytkowej, złożony z zaworu termostatycznego i głowicy z czujnikiem wyniesionym. Zastosowanie tego urządzenia zabezpiecza przez ewentualnym poparzeniem zbyt gorącą wodą.
Wymiennikowe stacje mieszkaniowe Herz
Rys. 1a. Stacja mieszkaniowa DeLuxe Kraków – wizualizacja

Część c.o. fabrycznie wyposażona jest natomiast m.in. w:

  • Stabilizator różnicy ciśnień. W kontekście relatywnie wysokich wartości ciśnienia dyspozycyjnego, jakie wymagane są w tego typu rozwiązaniach instalacyjnych, urządzenie to daje wiele korzyści, a często jest wręcz niezbędne. Likwiduje ono niebezpieczeństwo szumów na termoregulatorach grzejnikowych, uniezależnia pracę instalacji w danym mieszkaniu od zmiennych warunków panujących w sieci zasilającej i wpływu zmiennych parametrów występujących w pozostałych mieszkaniach. Dzięki temu poprawia się także komfort cieplny w pomieszczeniach.
  • Siłownik na stabilizatorze różnicy ciśnień. Daje to możliwość centralnego sterowania całym obiegiem ogrzewczym, niezależnie od termoregulatorów grzejnikowych. W razie konieczności można w ten sposób wyłączyć część c.o..
Wymiennikowe stacje mieszkaniowe Herz
Rys. 1b. Stacja mieszkaniowa DeLuxe Kraków – schemat połączeń 1 – płytowy wymiennik ciepła, 2 – regulator hydrodynamiczny (PM-Regler), 3 – głowica termostatyczna z zaworem termostatycznym i czujnikiem wyniesionym, 4 – termostatyczny zawór obejściowy, 5 – ogranicznik temperatury powrotu, 6 – filtr siatkowy, 7 – regulator różnicy ciśnienia z siłownikiem termicznym, 8 – zawór kulowy do wody pitnej, 9 – zawór kulowy c.o., 10 – miejsce zabudowy wodomierza, 11 – miejsce zabudowy ciepłomierza

Całość wyposażona jest w dodatkowe rozwiązania, które sprawiają, iż są to urządzenia typu „plug&play”:

  • Puszka zaciskowa do połączeń elektrycznych.
  • Elementy zaślepiające licznik ciepła i licznik wody. Są to elementy, które mogą pracować w sposób ciągły a nie jedynie czasowo, do momentu wmontowania liczników. W razie konieczności np. wymiany liczników i kontynuowania w tym czasie pracy stacji, można je więc wmontować ponownie.
  • Filtr siatkowy na wejściu do stacji.
  • Płyta montażowa.

Dodatkowo stacja Pressburg, oprócz dalszych udoskonaleń i dodatkowego wyposażenia, ma możliwość zewnętrznego zainstalowania pompy na obieg c.w.u. w celu zapewnienia cyrkulacji – konieczność taka wynika z zapisów polskiego prawa w określonych sytuacjach (Dz.U.75.690 z późn. zm.: § 120. 1.).

Damian Muniak Dyrektor Techniczny w fimie Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *