Zastosuj termowizję w procesie zmniejszania strat energii cieplnej

W dobie drożejących paliw kopalnych i rosnących cen energii elektrycznej i cieplnej kluczowe jest poszukiwanie oszczędności. Wymierne korzyści w makro- i mikroskali przynosi redukcja strat energii cieplnej w budownictwie – jeden z pierwszych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę przystępując do redukcji kosztów ogrzewania przedsiębiorstwa czy lokalu mieszkalnego.

Porównanie danych technicznych wybranych kamer termowizyjnych serii Sonel KT.
Tab. 1. Porównanie danych technicznych wybranych kamer termowizyjnych serii Sonel KT.

Idealnym narzędziem wspomagającym lokalizację i identyfikację strat cieplnych jest kamera termowizyjna – wyposażone w sensor mikrobolometryczny urządzenie, które bada ilość promieniowania podczerwonego, związanego z emisją energii cieplnej. Kamery termowizyjne Sonel KT są doskonałym wyborem zarówno dla profesjonalisty, który posługuje się metodami ilościowymi do dokładnego określenia strat cieplnych (kamery Sonel KT-400, KT-650 i KT-670), jak również dla użytkowników zaczynających dopiero przygodę z pomiarami IR (Sonel KT-256, KT-200). Dzięki szerokiemu wachlarzowi modeli i funkcji, każdy jest w stanie wybrać kamerę odpowiadającą swoim potrzebom.

Przepływ ciepła, wzór Newtona
Rys. 1. Przepływ ciepła, wzór Newtona

Warunki pomiarów termowizyjnych

Warunki pomiaru termowizyjnego w budownictwie służącego jakościowej detekcji wad cieplnych określa norma PN-EN 13187:2001. W przypadku domów jednorodzinnych konieczne są warunki odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a temperaturą powietrza atmosferycznego na zewnątrz. Wiele zależy również od izolacji budynku – im skuteczniejsza, tym wyższa wymagana różnica temperatur (która jest głównym czynnikiem wpływającym na intensywność przepływu ciepła). Dlatego dla pomiaru najnowocześniejszych budynków pasywnych ΔT musi wynosić 30°C, a dla 70-letniego, nieocieplonego budynku będzie to wartość 10°C. W większości przypadków akceptowalną różnicą temperatur będzie 15-20°C. Różnica temperatur jest o tyle ważna, że – tak, jak wspomniano wyżej – jest głównym mechanizmem, który wymusza przepływ ciepła z jednego ośrodka do drugiego przez warstwę izolacji. Dodatkowo norma zakłada, że przed badaniem (w przypadku murowanych budynków 10-12h) musi panować pełne zachmurzenie. Wynika to z faktu, że materiały, z których wykonane są budynki mają dużą pojemność cieplną. W przypadku bezchmurnej pogody, elementy budynku zostaną wystawione na działanie promieni słonecznych, co może spowodować przekłamania w pomiarze. Co więcej niezachmurzony nieboskłon ma wpływ na obraz termowizyjny w przypadku elementów elewacji o niskiej emisyjności (np. polerowane powierzchnie). Ponadto w normie założono maksymalne wahania temperatury powietrza na poziomie +/- 5°C. Jest to ważny aspekt do wzięcia pod uwagę w trakcie pomiaru, gdyż pozwala na uniknięcie typowych błędów i umożliwia właściwą interpretację wyników, dzięki ustandaryzowanym warunkom pomiaru. W analizie jakościowej poszukujemy w obrazie termowizyjnym niejednorodności, anomalii, które nazywamy mostkami cieplnymi są to obszary lokalnego spadku oporu cieplnego, które mogą być spowodowane defektem izolacji termicznej budynku lub szeregiem innych czynników. Na termogramie mostek cieplny charakteryzuje się niższą temperaturą pozorną niż sąsiedni obszar, którego powierzchnia jest wykonana z tego samego materiału.

REKLAMA

Termogram prezentujący elewację budynku. Widoczne straty ciepła w obszarze kalenicy i krokwi przy przewodach wentylacyjnych. Zauważyć można również ubytki ciepła w postaci wyraźnie cieplejszej elewacji w obszarze klatki schodowej.
Rys. 2. Termogram prezentujący elewację budynku. Widoczne straty ciepła w obszarze kalenicy i krokwi przy przewodach wentylacyjnych. Zauważyć można również ubytki ciepła w postaci wyraźnie cieplejszej elewacji w obszarze klatki schodowej.

Poprawna ocena po przeprowadzonych badaniach

Poprawna identyfikacja przyczyny powstania mostka cieplnego (czyli źródła problemu) zależy od doświadczenia i wiedzy termografisty, stąd tak istotną kwestię stanowi odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zakresie samej techniki pomiarowej. Firma Sonel oferuje szkolenia z zakresu termowizji, w czasie których nasi doświadczeni trenerzy prezentują teoretyczne i praktyczne aspekty związane z pomiarami przy pomocy kamery termowizyjnej.

Marcin Magierowski Menedżer Produktu SONEL S.A.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *