Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych

Zgodnie z zapisami w DzU Nr 75 (wraz z późniejszymi zmianami, także tymi w DzU Nr 56/09 § 133 ust.7) i normie PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania” połączenie w jednym systemie grzewczym dwóch źródeł ciepła, każdego pracującego w innym układzie (jedno w otwartym, drugie – w zamkniętym) zrealizować można za pomocą wymiennika ciepła.

Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych

Z myślą o instalatorach, w celu ułatwienia im pracy firma Ferro opracowała specjalne gotowe, kompletne zestawy wymiennikowo-pompowe umożliwiające szybkie połączenie układu otwartego z zamkniętym. Instalator oszczędza tym samym cenny czas, który musiałby poświęcić na skompletowanie i zmontowanie takiego zestawu, dodatkowo zaś cena gotowego produktu jest konkurencyjna w porównaniu z sumą oddzielnych elementów.

{jumi [plugins/content/jumi/porady.html]}

REKLAMA


Elementy zestawu

Podstawowym elementem zestawu jest płytowy wymiennik ciepła.
Od zewnątrz otoczono go izolacją termiczną ograniczającą straty ciepła. W skład zestawu wchodzi także pełna armatura zaworowa (zawory odcinające, zwrotne, spustowe), pomiarowa (termometry tarczowe), filtry (osadnikowe) i pompy. Cały zestaw zamontowany jest na mocnym stelażu i przystosowany do zawieszenia na ścianie.
Wszystkie zestawy przeszły próbę szczelności pod ciśnieniem 1,0 MPa. Zestawy wymienniko-pompowe objęte są 24-miesieczną gwarancją.

Płytowy wymiennik ciepła

Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych

Serce zestawu stanowi wymiennik płytowy o solidnej konstrukcji całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316. Zachodzi w nim wymiana ciepła pomiędzy dwoma układami. Powierzchnię wymiany tworzą płyty ze stali nierdzewnej połączone lutem miedzianym. Kształt płyt wymiennika wymusza turbulentny przepływ czynnika, co zwiększa efektywną wymianę ciepła i równocześnie ogranicza gromadzenie zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia. Wymienniki te charakteryzują się wysokim współczynnikiem wymiany ciepła. Media w wymienniku muszą być skierowane przeciwprądowo.

 
Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych

Standardowe podłączenie wykonuje się w nastepujacy sposób:
F1 wlot czynnika gorącego (strona źródła ciepła),
F3 wylot czynnika gorącego (strona źródła ciepła),
F2 wylot czynnika zimnego (strona instalacji),
F4 wlot czynnika zimnego (strona instalacji).

 

Dopuszcza się jednoczesną zamianę kierunków przepływu obu czynników. Wymiennik montuje się w pozycji pionowej, przy czym zwrot wytłoczenia skierowany jest w górę.
Parametry wymiennika:

  • maksymalny przepływ – 4 m²/h;
  • ciśnienie robocze – 16 bar (maksymalne);
  • temperatura robocza – 135°C (maksymalne);
  • ciśnienie testowe – 29 bar;
  • przyłącza gwintowane zewnętrzne – ¾”.

Zestawy różnej mocy

Wyróżnikiem charakteryzującym typoszereg zestawów wymiennikowo-pompowych są duże moce przy małych gabarytach zewnętrznych. W typoszeregu znajduje się kilkanaście typów, od sierpnia bieżącego roku wzbogaconych o kolejne 4. Zakres mocy wymienników mieści się w zakresie od 10 aż do 45 kW, zapewniając tym samym możliwość zastosowania tych zestawów w układach grzewczych nie tylko domów jednorodzinnych, ale też większych obiektów, jak: warsztaty, szkoły, pensjonaty…

Przykładowe rozwiązania instalacji

W jednym z najczęściej stosowanych układów zestaw wymiennikowo-pompowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z ciepła pochodzącego np. z kominka z płaszczem wodnym pracującego w układzie otwartym, jak również umożliwia zastosowanie w tej samej instalacji urządzenia, które musi i powinno pracować w układzie zamkniętym jak np. kocioł gazowy, olejowy, elektryczny (schemat 1).
Inny wariant zastosowania to zapewnienie współpracy w jednym systemie: kotła na paliwo stałe z jednofunkcyjnym kotłem gazowym i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (schemat 2).
Kolejną możliwością wykorzystania zestawów wymiennikowo-pompowych są układy mieszane instalacji solarnych i tradycyjnych źródeł ciepła: kolektorów słonecznych, jednofunkcyjnych kotłów gazowych i zasobników c.w.u. (schemat 3). W tym wariancie, ze względu na inne parametry pracy, wymienniki płytowe mają moc: 4, 8 i 12 kW i mogą pracować na 40-procentowym roztworze glikolu propylowego.

Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych Schemat 1 Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych Schemat 2 Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych Schemat 3

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *