Zestawy solarne – razem czy osobno?

Decydując się na zakup instalacji solarnej zastanawiamy się czy kupić tak zwany kompletny zestaw solarny, czy też decydować się na zakup wszystkich komponentów instalacji oddzielnie? Ponieważ bardzo często elementem decydującym przy wyborze jest cena zestawu potencjalni użytkownicy uważają, że najprościej jest skompletować zestaw solarny z najtańszych elementów. Inni szukają odpowiedzi na pytanie jak postąpić przy wyborze oferty?

Fot. Soleko Fot. Soleko

„Kompletny” zestaw solarny

Cudzysłowu w tytule użyłem świadomie albowiem pojęcie kompletny jest przez handlowców często nadużywane. I nie chodzi tu tylko o fakt, że w zestawie nie ma przewodów miedzianych czy izolacji cieplnej. To akurat można wytłumaczyć w prosty sposób: trudno jest określić ile metrów rur trzeba będzie u klienta zastosować i aby zaspokoić potrzeby wszystkich potencjalnych klientów sprzedawcy musieliby kompletować niezliczoną ilość zestawów rur. Jeśli jednak handlowiec przemilcza fakt braku przewodów w zestawie to może się zdarzyć, że przemilczy jeszcze inne fakty.

Typowe podzespoły wchodzące w skład zestawu oferowanego jako standardowy kompletny zestaw do przygotowania ciepłej wody użytkowej to:
– kolektory słoneczne z elementami służącymi do ich wzajemnego połączenia oraz do podłączenia do przewodów rurowych,
– konstrukcja mocująca do posadowienia kolektorów słonecznych,
– dwuwężownicowy emaliowany zasobnik ciepłej wody użytkowej
– kompletna grupa solarna
– solarne naczynie wzbiorcze (przeponowe) z elementami służącymi do mocowania oraz podłączenia do instalacji
– regulator solarny
– gotowa ciecz solarna.

REKLAMA


Nieodłącznym elementem zestawu powinna być (stanowią o tym odpowiednie normy) instrukcja obsługi i montażu dla użytkownika i instalatora. Renomowane firmy oferujące kompletne zestawy solarne ubiegają się o znak jakości dla sprzedawanych przez siebie towarów. Czy taki znak jakości został uzyskany sprawdzić można w bazie danych Solar Keymark (np. na stronie internetowej www.dincertco.de). Zakup kompletnego zestawu solarnego ze znakiem jakości Solar Keymark pozwala na uniknięcie „niespodzianek” po zakupie zestawu.

Różnice w oferowanych zestawach

Kompletne zestawy solarne oferowane są przez producentów kolektorów słonecznych, hurtownie oraz przez firmy instalatorskie. Producenci kolektorów słonecznych kompletują zestawy dostosowując poszczególne podzespoły do parametrów pracy swoich kolektorów słonecznych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że aby kolektory słoneczne zagrzały ciepłą wodę w zasobniku wyprodukowana przez nie energia przemieścić się musi na odcinku od kolektorów słonecznych do zasobnika, a wymiennik ciepła musi oddać ciepło wodzie. Aby proces ten był efektywny musimy mieć do dyspozycji wysokowydajne kolektory słoneczne, nowoczesny zasobnik solarny o wysokich parametrach wydajnościowych oraz bardzo dobrej izolacji cieplnej, jak również solarną grupę pompową i regulator zapewniające realizację przepływu cieczy solarnej na właściwym poziomie. Gwarancją wysokiej jakości kolektorów słonecznych jest, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, znak jakości Solar Keymark. W danych technicznych takich kolektorów zamieszczony jest między innymi zalecany zakres parametrów pracy. Praca w tym zakresie zapewnia uzyskanie gwarantowanej wydajności kolektorów.

Znak Solar Keymark pozwala na uniknięcie „niespodzianek” po zakupie zestawu solarnego

Realizację tych parametrów zapewniają regulator solarny z grupą pompową. Nowoczesny regulator poza sterowaniem pracą systemu posiada szereg opcji zapewniających zabezpieczenie systemu przed stagnacją (zabezpieczenie kolektorów słonecznych oraz zasobnika), umożliwia również przybliżony lub precyzyjny pomiar energii wytworzonej przez system solarny. Grupa pompowa posiada zespół bezpieczeństwa, separator powietrza, rotametr oraz zestaw zaworów, również antygrawitacyjnych. Zasobnik ciepłej wody użytkowej magazynuje ciepło wytworzone przez system solarny minimalizując straty ciepła związane z jego wychładzaniem w wyniku różnicy temperatur pomiędzy jego wnętrzem a otoczeniem. Zasobnik posiada wysokowydajną wężownicę, która zapewnia przekazywanie ciepła z cieczy solarnej wodzie użytkowej. Aby proces ten był efektywny wężownica jest prawidłowo ukształtowana, posiada dużą powierzchnię wymiany ciepła a jej wymiary są zoptymalizowane. Zasobnik jest wyposażony w anodę magnezową a wnętrze emaliowane.

Skoki ciśnienia w instalacji są kompensowane przez solarne naczynie przeponowe, które przystosowane jest do współpracy z cieczą zawierającą glikol oraz odporne na działanie wysokich temperatur. Ciecz robocza zabezpieczona jest przed zamarzaniem w niskich temperaturach.

Jakiego dokonać zakupu?

Fot. Nibe-Biawar Fot. Nibe-Biawar

Przy zakupie instalacji solarnej należy się kierować szeregiem zasad, które winny ustrzec przed problemami w eksploatacji:
– kupować kompletne zestawy solarne renomowanych firm, dobrze aby posiadały one znak jakości,
– przeanalizować szczegółowo oferty, zwracając uwagę co oferowane jest za określoną cenę,
– porównać zakres gwarancji systemowej oraz na poszczególne komponenty, czasokres przeglądów Posiadanie przez firmy znaku jakości na zestawy solarne potwierdza, że komponenty zostały dobrze dobrane. Instytucja przyznająca znak jakości sprawdza bowiem rzetelność danych oraz czy elementy zestawu spełniają wymogi wszelkich norm. Ponieważ ceny takich zestawów różnią się, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą niezbędne jest dokonanie rachunku ekonomicznego ale to już oddzielny, szeroki temat. Trzeba zaznaczyć, że zestawy posiadające znak jakości są nieco droższe od pozostałych, jakość bowiem kosztuje. Analiza ofert polega na wyszczególnieniu cen oraz charakterystyki komponentów zestawu solarnego. Oto jakie problemy mogą wystąpić, gdy zestaw solarny jest kompletowany na przykład przez instalatora z komponentów:
– niewłaściwe parametry pracy instalacji wynikające z nieprawidłowego zestawienia kolektorów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej i/lub grupy pompowej,
– nadmierne straty ciepła wynikające z parametrów zasobnika, izolacji cieplnej itd.
– niewłaściwy regulator solarny z czujnikami niedostosowanymi do zakresu pracy kolektorów lub do wprowadzenia do tulei zanurzeniowych w kolektorach lub zasobniku, regulator bez podtrzymania pamięci itd.
– awaria grupy pompowej z pompą nie przystosowaną do tłoczenia cieczy solarnej, ewentualnie zawieszenie pływaka rotametru, zniszczenie gniazd zaworów zwrotnych (bywa, że wykonanych z tworzywa) lub grawitacyjny przepływ ciepła, niekontrolowane działanie zaworu bezpieczeństwa itd.
– uszkodzenie niewłaściwego naczynia przeponowego,
– brak tulei zanurzeniowych, elementów złącznych lub mocujących itp.

Komu zlecić montaż

Zakup wydajnego zestawu solarnego nie oznacza jeszcze, że uzyskany został efekt końcowy w postaci zadowolenia klienta. Aby zestaw pracował wydajnie niezbędny jest jego prawidłowy montaż oraz użytkowanie. Zadaniem instalatora jest wykonanie fachowego montażu z właściwym ustawieniem parametrów pracy instalacji. Każda nieprawidłowość może prowadzić do usterek (Fachowy Instalator 2’2010). Każda niewłaściwa ingerencja użytkownika w pracę instalacji prowadzić może do utraty gwarancji. Większość oferentów kompletnych zestawów solarnych korzysta z usług autoryzowanych instalatorów, którzy zadbają o prawidłowy montaż, poinstruują użytkownika w zakresie niezbędnej obsługi, przeprowadzą regularnie przeglądy.

Podsumowanie

Kupując zestaw solarny należy przeanalizować wszystkie jego zalety i wady. Wymaga to niestety posiadania szczegółowej wiedzy w zakresie instalacji solarnych. Jeśli takiej wiedzy brak, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zakup zestawu solarnego w renomowanej firmie, istniejącej na rynku od szeregu lat. Jeśli mamy do wyboru kompletny zestaw solarny ze znakiem jakości to jest on godny polecenia. Doświadczony instalator jest niezbędnym uzupełnieniem tego wyboru.

Jerzy Chodura

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Najnowsze