Zima nie musi być skuta lodem

Koniec wakacji i jeszcze letnia pogoda nie nastrajają nas do tego, abyśmy myśleli o nadchodzących chłodach zaśnieżonych ulicach i zamarzniętych rynnach. Jednak, aby uniknąć przykrych niespodzianek zimowej aury, należy zawczasu się do niej dokładnie przygotować.

Co zrobić, aby ta pora roku była bezpieczniejsza i zdecydowanie mniej uciążliwa, a nasze życie stało się odrobinę przyjemniejsze? Budując lub modernizując nasz dom powinniśmy wziąć pod uwagę możliwość wykonania kilku użytecznych usprawnień: ogrzewanie wjazdu do garażu, podgrzewanie ciągów komunikacyjnych i schodów oraz ochrona antyoblodzeniowa dachów, rynien i rur spustowych. Instalacja ogrzewania wjazdu do garażu może być wykonana dwojako:

1. Ogrzewanie pod całą powierzchnią naszego podjazdu – w tym wypadku możemy wykorzystać przewody grzejne o mocy od 20 do 25 W/m ELEKTRA VCD i VC. Można je układać zarówno w podsypce piaskowej pod kostkę brukową lub w podjazdach wykonanych z zaprawy betonowej – w warstwę wylewki. Moc jednostkowa na m2 powinna w tym wypadku oscylować w granicach 300 W/m2.
2. Ogrzewanie wyłącznie pod koła pojazdu. Do tego celu możemy użyć gotowych mat grzejnych ELEKTRA SnowTec® do ochrony przed śniegiem i lodem. Maty mają szerokość około 60 cm, a ich długość uzależniono od powierzchni. Podobnie jak przewody grzejne, maty układa się w warstwie podsypki piaskowej pod kostkę brukową lub w betonie, jeśli z tego materiału wykonujemy nasz podjazd.

REKLAMA


Fot. 2. Ogrzewanie antyoblodzeniowe schodów: przewody ELEKTRA VC/VCD.

Nowością w ofercie ELEKTRY są produkty do zastosowań specjalnych: przewody TuffTec™ i maty grzejne SnowTec®Tuff. Nowa linia produktów przeznaczona jest dla rynku specjalistycznego – instalatorskiego, do zastosowań zarówno domowych jak również obiektów użyteczności publicznej, czy też w zakładach produkcyjnych. Przewody TuffTec™ i maty SnowTec®Tuff zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymywać najcięższe warunki eksploatacji i instalacji. Inżynierowie ELEKTRY opracowali całkiem nową konstrukcję wewnętrzną przewodu o przekroju okrągłym. Dzięki temu zabiegowi i zastosowaniu nowej pogrubionej warstwy izolacji oraz specjalnej powłoki zewnętrznej, przewody mogą być poddawane dużo większym obciążeniom. Nowe przewody i maty charakteryzują się powiększoną wytrzymałością mechaniczną pozwalającą na pracę w warunkach dużego nacisku – drogi dojazdowe dla pojazdów ciężarowych. Również podczas procesu instalacji zwiększona wytrzymałość pozwala nawet na użycie lekkiego sprzętu budowlanego. Żyły pokryto teflonem, materiałem o doskonałych własnościach izolacyjnych. Powłokę zewnętrzną stanowi natomiast tworzywo o nazwie HFFR, które bez problemu znosi zarówno wysoką temperaturę otoczenia – wytrzymują (krótkotrwałą) temperaturę 240°C, co pozwala na instalowanie bezpośrednio w asfalcie, jak również jest całkowicie niewrażliwe na promieniowanie UV.

Ogrzewanie schodów i chodników

Do instalacji ogrzewania antyoblodzeniowego schodów powinniśmy użyć przewodów ELEKTRA VC/VCD o mocy 20-25 W/mb. Przewody układa się na poszczególnych schodkach i płycie spoczynkowej. Istotne jest, aby całość została umieszczona w betonie, a nie tuż pod powierzchnią. Ogrzewanie ciągów komunikacyjnych wykonuje się stosując już zamiennie przewody grzejne lub maty grzejne o mocy około 300 W/m2.

Fot. 3. TuffTec™.
Fot. 4. SnowTec®
 

Ogrzewanie rynien

Jeśli nie zabezpieczymy rynien i rur spustowych może dojść do ich uszkodzenia i w konsekwencji sporych strat materialnych. Możliwe jest również, że spadające sople uszkodzą zaparkowany pod domem pojazd lub co gorsza uderzą przechodzącą pod nimi osobę. Zatkane rury spustowe mogą doprowadzić do zalania mieszkania oraz zniszczenia elewacji. Instalację ogrzewania rynien wykonuje się ze stałooporowych przewodów grzejnych ELEKTRA VCDR lub przewodów samoregulujących ELEKTRA SelfTec®. Przewody układa się w rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów mocujących, które ułatwiają montaż i zapewnią właściwą pozycję kabla grzejnego. Obydwa typy przewodów zbudowane są z materiałów odpornych na promieniowanie UV. Przewody samoregulujące mają zmienną moc, zależną od warunków w jakich pracują. Oznacza to, że im jest zimniej, tym większą moc osiągają i odwrotnie – im temperatura wyższa, tym moc przewodów mniejsza. Tę charakterystyczną cechę zawdzięczają przewody samoregulujące materiałowi z jakiego wykonano element grzejny. Jest to polimer wykonany w nanotechnologii, w którym rolę przewodnika prądu stanowią atomy węgla. Przewody w rynnie układa się z reguły podwójnie. W rurach spustowych możliwe jest pojedyncze ułożenie przewodu grzejnego. Jeśli długość rynny nie przekracza 6 metrów przewody mogą wisieć swobodnie, jeśli długość rury jest większa konieczne jest zastosowanie linki z uchwytami, która odciąży przewody. System uzupełniają akcesoria montażowe:
•„„ uchwyty rynnowe
„„• taśmę montażową
„„• linkę z uchwytami
„„• uchwyty do rur spustowych
„„• uchwyty do krawędzi dachów
„„• taśma instalacyjna do koryt dachowych.
Jeżeli dach jest pokryty materiałami bitumicznymi, możliwe jest wykorzystanie nowych przewodów TuffTec™, które możemy układać bezpośrednio na pokryciu bitumicznym dachu.

Sterowanie

Fot. 5. Układanie przewodów samoregulujących ELEKTRA SelfTec® PRO.

Najbardziej skuteczny i ekonomiczny jest system sterowany regulatorem wyposażonym w czujnik temperatury oraz wilgoci. System załączany jest tylko wtedy, gdy łącznie wystąpią opady i spadek temperatury, który może doprowadzić do wystąpienia oblodzenia. ELEKTRA oferuje urządzenia do mniejszych (ETR2) instalacji oraz bardziej rozbudowane sterowniki – czuwające na przykład nad systemem chroniącym rynny oraz rury spustowe i dodatkowo podjazdem do garażu (ETOR/ETOG). Czujniki montuje się odpowiednio dla danego systemu:
„„• Ogrzewanie wjazdu do garażu, schodów i ciągów komunikacyjnych – zintegrowany czujnik temperatury i wilgoci umieszczony w podłożu. Ponieważ system ogrzewania antyoblodzeniowego pełni rolę prewencyjną, musi załączyć się odpowiednio wcześniej zanim śnieg grubą warstwą pokryje podjazdy i dachy.
„„•„„ Systemy ochrony rynien – czujnik wilgoci w rynnie, czujnik temperatury na północnej ścianie budynku. Sam regulator należy zamontować na tablicy sterującej. Do tablicy doprowadza się przewody zasilające („zimne”) przewodu grzejnego lub maty grzejnej oraz przewody czujników temperatury i wilgoci.

Prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja antyoblodzeniowa zapewni nam maksimum bezpieczeństwa przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych jest przy tym całkowicie bezobsługowa. Jedyne o czym należy pamiętać przed sezonem zimowym – to włączenie zasilania na tablicy sterującej, a reszta będzie się odbywać całkowicie automatycznie.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *