Zlikwiduj luki w izolacji termicznej budynku

Stały wzrost kosztów związanych z ogrzewaniem oraz coraz większy nacisk na ekologiczny aspekt oszczędzania energii wymuszają na administratorach budynków zmianę podejścia do kwestii wentylacji. Rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie wydatków z tym związanych, a także – co za tym idzie – przyjaznym dla środowiska naturalnego, jest system oddymiania i wentylacji LIFT SMOKE CONTROL (w skrócie LSC) firmy D+H, dostępny w ofercie D+H Polska.

Luki w izolacji termicznej budynku Luki w izolacji termicznej budynku

LSC – system przyjazny dla kieszeni

Dbałość o utrzymanie wysokiej izolacji termicznej budynku pozwala nie tylko na ograniczenie kosztów związanych ze stratą energii, ale również wpływa pozytywnie na rynkową atrakcyjność mieszkań lub wynajmowanych powierzchni. Działania podejmowane w tym zakresie są tym efektywniejsze, im więcej elementów wpływających na utratę ciepła w budynku obejmują. Niestety, w tym kontekście po macoszemu traktowane są systemy wentylacji, które bardzo często, poprzez niefunkcjonalne rozwiązania, generują niepotrzebne wydatki. Przykładem nieodpowiedniej metody wentylacji szybów windowych, prowadzącej do nadprogramowych strat energii, jest pozostawienie niezabezpieczonego otworu w górnej części nadszybia, prowadzącego w rezultacie do wytworzenia się tzw. efektu termicznego komina.

Trwale otwarte powierzchnie w szybie windowym powodują luki w izolacji termicznej budynku, Rys: D+H Trwale otwarte powierzchnie w szybie windowym powodują luki w izolacji termicznej budynku, Rys: D+H

Zjawisko to sprawia, że ciepłe powietrze unosi się ku górze, wyciągając jednocześnie ciepło z pięter oraz pomieszczeń w budynku. Rozwiązaniem eliminującym ten problem, poprzez kontrolę przepływu powietrza, oraz jednocześnie sprzyjającym utrzymaniu wymaganej w szybie windy temperatury (+4…+40°) jest system Lift Smoke Control (LSC) firmy D+H. Dzięki układowi czujników temperatury, elektronicznie otwieranych i zamykanych (ręcznie lub automatycznie) klap, świetlików lub okien lamelowych system LSC firmy D+H likwiduje otwarte luki w nadszybiu, znacznie redukując w ten sposób ubytki ciepła z budynku oraz ograniczając koszty związane ze stratą energii. Dodatkowo system wyposażony jest w czujniki stale kontrolujące zasysane powietrze pod kątem koncentracji szkodliwych gazów. W przypadku wystąpienia zagrożenia pozwala to na natychmiastową reakcję oraz szybką eliminację źródła problemu. System LSC firmy D+H dedykowany jest również automatycznej wentylacji klatek schodowych, pozwalającej na utrzymanie stałego poziomu mikroklimatu oraz znaczną redukcję nieprzyjemnych przeciągów. System LSC jest wyjątkowo elastyczny, co przejawia się bezproblemową współpracą z szeroką gamą akcesoriów dodatkowych. Możliwość podłączenia m. in. czujnika deszczu i wiatru, termostatu, zegara sterującego czy sygnalizatorów optycznych i akustycznych, znacznie rozszerza użyteczność rozwiązania. System LSC firmy D+H jest doskonale dopasowany do indywidualnych potrzeb lub wymagań budynku, bez względu na to, czy jest to blok mieszkalny, biurowiec czy też budynek użyteczności publicznej.

REKLAMA


LSC – system przyjazny dla środowiska

Przykładowy wykres ze świadectwa energetycznego budynku, Rys: D+H Przykładowy wykres ze świadectwa energetycznego budynku, Rys: D+H

Zastosowanie systemu LSC firmy D+H jest atrakcyjne nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również ze względu na aspekt ekologiczny. Zgodnie z obowiązującą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2002/91/EC „O jakości energetycznej budynków”, każdy obiekt budowlany, w tym również system jego ogrzewania i wentylacji, powinien zostać zaprojektowany i wykonany w taki sposób, by ilość energii potrzebna do jego obsługi była jak najmniejsza. Biorąc pod uwagę, że do klimatyzacji oraz ogrzewania budynków wykorzystuje się ponad 50% całej zużywanej na świecie energii, jest to ważny krok w kierunku ograniczenia jej zużycia, a co za tym idzie – do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Dla osób znających język angielski lub niemiecki firma D+H na stronie www.lsc.dh-partner.com udostępnia formularz pozwalający oszacować ilość energii odpływającej z naszego budynku przez szyb windy niewyposażony w system LSC. Po podaniu kilku informacji dotyczących charakterystyki takiego szybu oraz aktualnych cen energii, otrzymamy informację na temat traconego rocznie ciepła oraz kosztów, jakie są z tym związane.

Kalkulacja strat energii, Rys: D+H Kalkulacja strat energii, Rys: D+H

W Polsce od 1 stycznia 2009 roku, w wyniku implementacji powyższej dyrektywy, zarządca budynku ma obowiązek uzyskać dla niego certyfikat energetyczny, przyporządkowujący go do jednej z siedmiu klas energetycznych. Tego rodzaju dokument określa stopień energooszczędności budynku. Pozwala to osobie wynajmującej lub kupującej na oszacowanie kosztów jego późniejszej eksploatacji. Jak można się domyślić, przyporządkowanie budynku do najwyższej klasy energetycznej świadczy o jego właściwościach proekologicznych oraz podnosi jego atrakcyjność na rynku nieruchomości.

LSC –system przyjazny dla użytkownika

Decydując się na rozwiązanie LSC, oferowane przez firmę D+H Polska, otrzymujemy kompleksową obsługę całego systemu, poczynając od etapu projektu, aż po możliwość jego późniejszej konserwacji i serwisu. System LSC firmy D+H projektowany jest indywidualnie, co pozwala na pełne uwzględnienie wszystkich wymagań oraz specyfiki konkretnego budynku. Dzięki temu uzyskujemy gwarancję, że gotowy i zainstalowany system w 100% spełni swoje zadanie.
Konserwacja oraz systematyczna kontrola systemów wentylacji i oddymiania ustawowo spoczywa na właścicielu budynku. Firma D+H Polska daje jednak możliwość podpisania umowy serwisowej, dotyczącej utrzymania systemu i poszczególnych jego urządzeń w należytym stanie. Tego typu umowa gwarantuje wypełnienie ustawowych obowiązków w stosunku do straży pożarnej oraz ubezpieczyciela, a jednocześnie daje pewność, że urządzenia od których pośrednio zależy bezpieczeństwo użytkowników są w doskonałym stanie. Dodatkowo, na zainstalowany i serwisowany przez D+H Polska lub autoryzowaną firmę system LSC firmy D+H, właściciele lub zarządcy budynków otrzymują przedłużoną gwarancję. Zasada ta obowiązuje przy wszystkich produktach dostępnych w ofercie firmy.

Zalety systemu LSC firmy D+H wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontroli wentylacji, zarówno w kontekście utrzymania stałej temperatury bez przeciągów, stałego mikroklimatu, jak i niskich kosztów użytkowych. System często używany jest w budynkach biurowych wykorzystujących zarówno wentylację naturalną, jak mechaniczną, a także w hotelach, szpitalach i klinikach. W obliczu obowiązywania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2002/91/EC „O jakości energetycznej budynków”, stanowi natomiast przyjazny dla kieszeni, środowiska i użytkownika standard wyposażenia budynków „pasywnych”.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *