Bezprzeponowy Płytowy Gruntoy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO

Przedstawiamy unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.

Wymiennik płytowy PROVENT-GEO został tak zaprojektowany aby zintensyfikować proces bezpośredniej wymiany cieplnej z gruntem rodzimym. Duża powierzchnia wymiany ciepła w porównaniu z innymi wymiennikami, oraz zastosowany przepływ szczelinowy dla powietrza powodują jego wysoką skuteczność pracy (ogrzewania i oziębiania powietrza). Dobrze zaprojektowany i wykonany wymiennik zdecydowanie wolniej „reaguje” na ekstremalne zmiany warunków zewnętrznych. Z powodu ogromnej bezwładności cieplnej, regeneracja zachodzi w nim w zasadzie samoczynnie. Wykresy aktualnych temperatur zewnętrznych i po przejściu przez GWC można na bieżąco obserwować pod adresem http://www.wymiennikgruntowy.pl/skutecznosc-pomiary.pl. Dzięki odpowiednio dobranej izolacji termicznej i niewielkiej grubości podłoża żwirowego wymiennik może być płytko posadowiony (ok. 0,7 m poniżej poziomu gruntu), Jedynym ograniczeniem do jego stosowania jest wysoki poziom wód gruntowych lub opadowych.

Bezprzeponowy przepływ powietrza (w bezpośrednim kontakcie z odpowiednio przygotowaną warstwą gruntu) pozwala na odprowadzenie bezpośrednio do gruntu kondensatu powstającego w procesie schładzania powietrza (nie ma potrzeby budowania ja w innych wymiennikach rurowych studni zbiorczych). Zapobiega też rozwojowi grzybów i pleśni, wykorzystując stabilizujące działanie naturalnej mikroflory gruntu (potwierdzone badaniami Sanepidu i PZH). Zimą natomiast zapewnia korzystne dla zdrowia dowilżenie nawiewanego do budynku powietrza. Konstrukcja i konfiguracja poszczególnych elementów wymiennika minimalizuje straty ciśnienia transportowanego powietrza. Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływającej przez płytowy wymiennik, zastrzeżony w Urzędzie Patentowym modułowy sposób budowy oraz konstrukcja wymiennika umożliwia wykonanie układu dla obróbki powietrza wentylacyjnego o wydajności od 200 do 30 tys. m3/h i więcej. Wysoka skuteczność pracy płytowego GWC powoduje, że budowanie bez nich domów wysoce energooszczędnych i pasywnych staje się ekonomiczne i ekologicznie nieopłacalne.

REKLAMA


Podstawowe wyróżniki charakteryzujące płytowy wymiennik PROVENT-GEO

• znaczne ograniczenie kosztów ogrzewania,
• optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła,
• wstępne oczyszczanie powietrza ( redukcja zarodników grzybów i pleśni)
• zapobieganie nadmiernej suchości powietrza zimą,
• zapewnienie pożądanego chłodu w porze letnich upałów
• możliwość pracy jako dolne źródło pompy ciepła

Cechy szczególne

„„• praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem,
• możliwość posadowienia wymiennika na niewielkiej głębokości,
• wydajne chłodzenie powietrza latem,
• ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą,
• niewielkie straty ciśnienia,
• możliwość pracy ciągłej, bez potrzeby „regeneracji” złoża.

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *