Nowe modele pomp ciepła EHS Samsung

Od września 2012 firma Samsung wprowadziła nowe modele pomp ciepła EHS typu powietrze-woda (A2W). Oprócz dostępnej dotychczas serii pomp ciepła EHS TDM, umożliwiających pracę również w trybie powietrze-powietrze (A2A), pojawiają się dwa nowe typy – MONO oraz SPLIT. Seria MONO ułatwia montaż urządzenia, gdyż nie ma konieczności wykonywania instalacji chłodniczej. Agregat jest urządzeniem typu monoblok, który podłączamy jedynie do wodnej instalacji grzewczej jak tradycyjne źródła ciepła. Model SPLIT jest uproszczoną wersją dotychczasowej pompy TDM o poprawionych parametrach wydajności w niskich temperaturach zewnętrznych. Pompy EHS Samsung przeszły pomyślnie proces certyfikacji prowadzony przez Eurovent.

EHS Samsung (Eco Heating System)

EHS to pompa ciepła czerpiąca energię z powietrza atmosferycznego umożliwiająca ogrzewanie pomieszczeń w niskotemperaturowym systemie wodnym (A2W) oraz ogrzewanie powietrzne (A2A-TDM). System EHS TDM pozwala na podłączenie klasycznych jednostek klimatyzacyjnych typu ściennego i kanałowego zapewniających ogrzewanie lub przyjemny chłód w upalne letnie dni. Pompa ciepła EHS Samsung pozwala uzyskać nawet ponad 4 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Oznacza to, iż współczynnik efektywności energetycznej (COP) dla Dla porównania kotły gazowe zamieniają energię zawartą w paliwie na energię cieplną ze sprawnością poniżej 100%. COP w przypadku wybranych modeli EHS sięga nawet 4,75 w warunkach nominalnych (A7/W35) co oznacza iż 1 kWh ciepła to koszt około 10 groszy.

Pompa ciepła UB3 Mono SPLIT

Pompy ciepła EHS są odpowiedzią na rosnące ceny paliw kopalnych. Jednocześnie pozwalają na ograniczenie kosztów inwestycyjnych w porównaniu do pomp ciepła z wymiennikami gruntowymi. Przy odpowiednio wykonanym projekcie mogą stanowić jedyne źródło ciepła lub współpracować z udziałem bufora ciepła z wysokotemperaturowymi źródłami szczytowymi jak np. kominek z płaszczem wodnym lub inny kocioł na paliwo stałe. W modernizowanych instalacjach mogą uzupełniać istniejący kocioł na gaz ciekły czy olej opałowy znacznie ograniczając koszty ogrzewania przez większość sezonu grzewczego. Pompy ciepła EHS przystosowane są do współpracy z kolektorami słonecznymi pracującymi na cele ciepłej wody użytkowej. Nowe modele pomp ciepła zostały dostosowane do pracy w naszym klimacie poprzez zwiększenie dostępnej mocy grzewczej przy niskich temperaturach zewnętrznych. Spadek mocy grzewczej w stosunku do nominalnej wynosi dla wybranych modeli jedynie 10% przy temperaturze -10oC. Dodano fabryczną grzałkę tacy ociekowej jednostki zewnętrznej ułatwiającą odpływ kondensatu w trakcie odszraniania. Na żądanie aktywowana może być czasowa funkcja zdmuchiwania śniegu, która zabezpiecza przed uszkodzeniem wentylatorów w wyniku obmarzania nawianego przez wiatr śniegu. Typoszereg pomp ciepła EHS obejmuje w zależności od modelu moce grzewcze od 6 – 16 kW.

REKLAMA


Przykład instalacji EHS MONO

MONO

Nowy model EHS MONO został stworzony z myślą o instalatorach specjalizujących się w systemach ogrzewania wodnego, którzy nie mają doświadczenia w branży chłodniczej. Dzięki takiej koncepcji technologia pomp ciepła stała się bardziej przystępna także dla instalatorów branży grzewczej. W modernizowanych instalacjach pompa MONO może być instalowana w najprostszej wersji jedynie z samym modułem sterującym i z wykorzystaniem już istniejących elementów instalacji grzewczej, takich jak pompa cyrkulacyjna, naczynie wzbiorcze, sprzęgło hydrauliczne itp. Jeżeli instalacja ma dopiero powstać warto pomyśleć o wykorzystaniu modułu hydraulicznego MONO, w którego skład wchodzą podgrzewacz CWU o pojemności 200 lub 300 l, moduł sterujący, 2 pompy obiegowe, elektrozawory, grupa bezpieczeństwa oraz dodatkowy termostat CO. Taki wybór skraca znaczenie czas potrzebny na skompletowanie elementów instalacji towarzyszących źródłu ciepła.

Rys. 2. Przykład instalacji EHS SPLIT

Moduł sterujący MONO umożliwia obsługę dwóch stref grzewczych np. instalacji grzejnikowej i ogrzewania podłogowego, dzięki czemu możemy utrzymywać różne temperatury w oddzielnych strefach budynku. Możemy wybrać regulację w oparciu o temperaturę zasilania lub temperaturę w danym pomieszczeniu. Jest to możliwe zarówno dla trybu ogrzewania jak i chłodzenia. Pompa ciepła EHS to nie tylko źródło ciepła, dzięki możliwości chłodzenia urządzenie można wykorzystać jako agregat „wody lodowej” do współpracy z klimakonwektorami czy chłodnicami w centralach wentylacyjnych. Należy jednak pamiętać o dodaniu niezbędnych elementów układu hydraulicznego. Pompy MONO występują w wersji z zasilaniem 1- i 3-fazowym. Agregaty EHS MONO wyposażone zostały w standardzie w grzałkę tacy ociekowej, która usprawnia odpływ kondensatu w trakcie odszraniania. Grzałka pracuje jedynie podczas operacji defrost z dodaną niewielką zwłoką czasową. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem wody podczas zaniku napięcia, w obiegu kotłowym pomp EHS MONO, należy stosować jako czynnik roboczy mieszaninę wody i glikolu.

Porównanie systemu grzewczego EHS Samsung i tradycyjnego ogrzewania wodnego

SPLIT

EHS SPLIT składa się z jednostki zewnętrznej oraz modułu hydraulicznego o wyglądzie i budowie zbliżonej do wiszącego kotła gazowego. Obydwa elementy połączone są instalacją chłodniczą na tej samej zasadzie co popularne urządzenia klimatyzacyjne typu split. Dzięki lokalizacji modułu hydraulicznego wewnątrz budynku EHS SPLIT jest rozwiązaniem wskazanym w przypadku przewidywanych okresowych zaników napięcia, gdyż wszystkie elementy hydrauliczne urządzenia znajdują się w pomieszczeniu. Wymiana ciepła odbywa się w module hydraulicznym w wymienniku płytowym freon/woda. Ponadto urządzenie składa się z takich elementów jak naczynie wzbiorcze, pompa cyrkulacyjna, sterownik z czujnikiem temperatury oraz grzałka elektryczna. Moduł hydrauliczny SPLIT przygotowuje ciepłą wodę na cele grzewcze lub tzw wodę ziębniczą, którą można wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń lub powietrza wentylacyjnego.

Przykład instalacji EHS TDM

System rozdzielony (split) umożliwia ulokowanie jednostki zewnętrznej nawet do 75 m od modułu hydraulicznego. Dzięki temu możemy postawić urządzenie na terenie działki w miejscu najbardziej dogodnym, co korzystnie wpływa na walory estetyczne budynku i dodatkowo ogranicza efekt akustyczny. Pompa ciepła SPLIT jest przystosowa na do współpracy z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej (CWU) o pojemności 200 lub 300 l. Naczynia mogą być wyposażone w jedną wężownicę, która pozwala na podłączenie pompy ciepła lub w dwie z możliwością współpracy z instalacją kolektorów słonecznych. Zbiornik ma wbudowaną grzałkę elektryczną umożliwiającą okresowy przegrzew wody w celu dezynfekcji zbiornika.

TDM

EHS TDM jest rozwinięciem koncepcji SPLIT, realizuje pracę w trybie powietrze/ woda (A2W), a ponadto w trybie powietrze/powietrze (A2A). Wyjątkową cechą systemu TDM jest możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych, które bez pośrednictwa wody przekazują ciepło wprost do pomieszczenia. Dzięki temu rozwiązaniu możemy szybko ogrzać pomieszczenia w zimie oraz korzystając tych samych jednostek wewnętrznych cieszyć się klimatyzacją w okresie lata. TDM łączy w sobie funkcjonalność ogrzewania powietrznego i wodnego. Gdy chcemy, możemy jednocześnie uruchomić ogrzewanie wodne i jednostki wewnętrzne A2A. Taka praca systemu umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczenia po długim okresie nieobecności.

Hydro Unit

Warto skorzystać z tego rozwiązania gdy potrzebujemy ogrzewania w okresie zimy i chłodzenia w okresie lata. TDM pozwoli ograniczyć koszty inwestycyjne w stosunku do dwóch oddzielnych systemów grzewczego i chłodzącego. Jest to jedyna tego typu pompa ciepła dostępna na rynku. System EHS TDM może być konfigurowany dowolnie, w zależności od potrzeb, w oparciu o elementy bazowe. Zestaw podstawowy składa się z agregatu i modułu hydraulicznego, który pozwala przygotować ciepłą wodę do celów grzewczych lub zimną wodę na potrzeby chłodzenia. Kolejno możemy rozbudować układ o standardowy podgrzewacz CWU lub biwalentny umożliwiający podłączenie kolektorów słonecznych. Następnym krokiem na każdym etapie inwestycji może być dodanie instalacji chłodniczej i podłączenie jednostek wewnętrznych typu ściennego lub kanałowego, które bezpośrednio ogrzewają lub chłodzą powietrze.

Więcej informacji na stronie
www.klimatyzacja.samsung.pl
i u Dystrybutorów Samsung

 

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *