Dofinansowanie do pomp ciepła – zyskaj do 40500 zł

Najwyższy poziom dofinansowania otrzymamy na kupno gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej która wynosi aż 90% faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 40500 zł. Ta część programu skierowana jest do najuboższych Polaków, ponieważ to właśnie ich domostwa wymagają najpilniejszego wsparcia na termomodernizację swoich czterech kątów…

Dofinansowanie do pomp ciepła - zyskaj do 40500 zł

Zainteresowany? Poniżej w przejrzysty sposób przedstawię ci 3 poziomy dofinansowania do różnych pomp ciepła z programu Czyste Powietrze.

3 poziomy dofinansowań do pomp ciepła z programu “Czyste powietrze”

W ramach Rządowego Programu “Czyste Powietrze” udostępnione zostały 3 poziomy dofinansowania na zakup pompy ciepła:

REKLAMA

  • podstawowy
  • podwyższony
  • najwyższy

Poziom podstawowy – dofinansowanie na pompę ciepła do 20250 zł

Poziom podstawowy programu, umożliwia staranie się o dofinansowanie w maksymalnej kwocie 30000 zł na wszystkie inwestycje wymienione w programie, w tym aż 20250 zł może zostać przeznaczona na zakup Gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności (45% faktycznie poniesionych kosztów).

Program “Czyste Powietrze” umożliwia także dofinansowanie na zakup pompy ciepła powietrze/woda oraz powietrze/powietrze dla każdego poziomu dofinansowania. W podstawowym poziomie dla pompy ciepła powietrze/woda maksymalny procent dofinansowania wynosi 45% i 13500 zł, a dla powietrze/powietrze odpowiednio 30% i 3000 zł.

Poziom podwyższony – dofinansowanie na pompę ciepła do 27000 zł

Poziom podwyższony programu, umożliwia staranie się o dofinansowanie w maksymalnej kwocie 37000 zł na wszystkie inwestycje wymienione w programie, w tym aż 27000 zł może zostać przeznaczona na zakup Gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności (60% faktycznie poniesionych kosztów).

W przypadku pozostałych pomp ciepła dofinansowanie w powyższym poziomie odpowiednio wynosi: powietrze/woda – 60% i 18000 zł, a powietrze/powietrze – 60% i 6000 zł.

Poziom najwyższy – dofinansowanie na pompę ciepła do 40500 zł

Poziom najwyższy programu, umożliwia staranie się o dofinansowanie w maksymalnej kwocie 69000 zł na wszystkie inwestycje wymienione w programie, w tym aż 40500 zł może zostać przeznaczona na zakup Gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności (90% faktycznie poniesionych kosztów).

Dofinansowanie do pomp ciepła - zyskaj do 40500 zł

Z najwyższego poziomu programu możemy także otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła powietrze/woda – 90% i 27000 zł oraz powietrze/powietrze – 90% i 9000 zł.

Pamiętaj o warunkach

Aby dostać dotację na pompę ciepła musimy spełnić wymagania techniczne które precyzują jaką klasę efektywności ma posiadać pompa ciepła w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń o temperaturze zasilania 55°C na podstawie karty produktu oraz etykiety energetycznej.

Więcej o rodzajach – poziomów dofinansowań oraz warunkach jakie trzeba spełnić przeczytasz na: https://nachlodno.pl/poradnik/program-czyste-powietrza/

Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Przy wyborze pompy ciepła należy się kierować dwoma najważniejszymi wskaźnikami – COP (Coefficient of Performance) oraz SCOP (Seasonal Coefficient of Performance).

COP informuje użytkownika o wydajności pracy pompy – im wyższy wskaźnik COP, tym bardziej efektywne energetycznie i zarazem bardziej oszczędne jest działanie pompy ciepła. Dla urządzeń gdzie COP określony jest jako 5 mamy zależność, że na każdy 1 kW zużywanej energii elektrycznej przypada 5 kW wytwarzanego łącznie ciepła. Pompa ciepła wykorzystuje więc 1 kW energii elektrycznej i 4 kW ciepła z otoczenia, aby wytworzyć w sumie 5 kW ciepła. Wartość współczynnika COP w przypadku powietrznych pomp ciepła najsilniej zależy od różnicy między temperaturą powietrza atmosferycznego, a temperaturą czynnika zasilającego naszą instalację grzewczą. Im mniejsza jest różnica między tymi temperaturami, tym wyższa jest sprawność dostarczania ciepła do budynku. Wartość współczynnika COP spada więc wraz ze spadkiem temperatury powietrza atmosferycznego i wzrostem temperatury w naszym układzie centralnego ogrzewania.

SCOP jest współczynnikiem bliższym rzeczywistym parametrom efektywności. Parametr ten bowiem odnosi się do całego sezonu grzewczego. SCOP określa stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej w całym sezonie grzewczym do pobranej w tym czasie energii elektrycznej, przy czym im wyższa jest wartość tego sezonowego współczynnika, tym większa jest oszczędność energii elektrycznej (tak samo jak w przypadku parametru COP). Warto jednak pamiętać o tym, że współczynnik SCOP przedstawia wartości szacowane,
a nie mierzone.

Należy także zwrócić uwagę na elementy budowy urządzenia, automatykę, pobór prądu oraz jak dobrze jest docieplony nasz dom, którego stan ma wpływ na pracę pompy ciepła. Oczywiście producenci pomp ciepła uzyskują współczynniki w warunkach laboratoryjnych, które znacznie odbiegają od warunków rzeczywistych, charakteryzujących się dużą zmiennością – chociażby wahaniach temperatury.

Zalety oraz wady różnych rodzai pomp ciepła opisujemy w naszym artykule Pompy ciepła powietrzne, gruntowe i wodne. Zalety i porady”.

Wkrótce w ramach serwisu nachlodno.pl pojawi się rzetelny ranking pomp ciepła.

Tomasz Kuczyński, ekspert serwisu Nachlodno.pl

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *