Efektywne systemy wentylacyjne – jaki wybrać rekuperator

Pytanie: Jakie uwarunkowania i parametry techniczne powinien brać projektant pod uwagę dobierając rekuperator (centralę wentylacyjną), aby uzyskać jak największe oszczędności energetyczne i skuteczna pracę systemu?

efektywne systemy wentylacyjne jaki wybrac rekuperator - Efektywne systemy wentylacyjne - jaki wybrać rekuperatorZnaczne oszczędności i poprawę mikroklimatu w pomieszczeniu można wygenerować poprzez instalację centrali, która współpracuje z płytowym gruntowym wymiennikiem ciepła PRO-VENT GEO.

Współczesne budownictwo i rozwój technologii sprawiają, że nikt nie ma już złudzeń co do skuteczności wentylacji grawitacyjnej. Dziś takie rozwiązanie jest po prostu niewystarczające, zwłaszcza, gdy mowa o budynkach energooszczędnych. Zdaniem ekspertów nie ma na rynku alternatywy lepszej, niż wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (potocznie zwana rekuperacją). Aby jednak dokonać właściwego wyboru rekuperatora, zawsze najlepiej poradzić się eksperta.

Wymierne korzyści

Planując wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła chcemy być pewni, że instalacja taka przyniesie nam wymierne korzyści. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymamy nie tylko wymianę zużytego powietrza na świeże ale ponadto oszczędność energii pochodzącej z odzysku ciepła, a także z zastosowania w centralach oszczędnych wentylatorów EC.
Kolejna korzyść to filtrowanie powietrza. Jest to szczególnie ważne jeśli żyjemy na obszarach uprzemysłowionych i gęsto zaludnionych. Ponadto nowoczesne sterowanie da nam możliwość automatycznej pracy systemu.
Oszczędności energetyczne zależą od optymalnie zaprojektowanej i wykonanej instalacji oraz od parametrów technicznych centrali wentylacyjnej.

Celem ich uzyskania konieczne jest:

  • prawidłowe rozpoznanie zapotrzebowania ilości powietrza świeżego,
  • optymalna organizacja przepływów powietrza wentylacyjnego,
  • określenie zysków ciepła dla lata (jeśli zastosujemy GWC dla chłodzenia biernego).

Jaka centrala wentylacyjna?

Kiedy te parametry są już znane, kolejnym etapem jest wybór centrali wentylacyjnej (rekupertora).
Podstawowym parametrem na który zwracamy uwagę jest efektywność odzysku ciepła central wentylacyjnych czyli „temperaturowa sprawność odzysku ciepła”. Zawsze powinna być podana charakterystyka w formie wykresu określająca sprawność odzysku w funkcji ilości powietrza.
W przypadku central z wymiennikiem (rekuperatorem) płytowym – przeciwprądowym (mają najwyższą sprawność) bardzo ważna jest efektywna praca urządzenia podczas mrozów gdyż z racji dużego odzysku ciepła łatwiej od krzyżowych ulegają zamarzaniu.
Układy zapobiegające temu zjawisku zawsze powodują okresowe zmniejszanie sprawności odzysku ciepła (bypass, wyłączanie nawiewu) lub znaczne nakłady energetyczne na podgrzanie powietrza dolotowego.
Firma Pro-Vent stara się by proces zamarzania wymienników przebiegał w sposób jak najmniej inwazyjny. W centralach MISTRAL PRO szronienie wymiennika jest dużo wolniejsze i proces rozmrażania odbywa się w cyklach co ok. 50–80 minut. W takim przypadku roczny koszt energii elektrycznej nagrzewnic wstępnych jest 4-6 krotnie niższy niż w konkurencyjnych rozwiązaniach gdzie nagrzewnice potrafią ogrzewać powietrze na wlocie do centrali w sposób ciągły. W centralach Mistral Pro możliwe jest też w pełni efektywne rozmrażanie recyrkulacyjne dodatkowym powietrzem obiegowym.
Na efektywną pracę centrali istotny wpływ ma też czystość powierzchni płyt samego wymiennika. Osadzające się zabrudzenia utrudniają proces przejmowania ciepła. Szybkość z jaką dochodzi do istotnego zabrudzenia wymiennika zależy od klasy filtrów powietrza jak również środowiska pracy. Nie wszystkie wymienniki można myć, bo niektóre wykonane są z papieru a aluminiowe łatwo ulegną deformacji. Jednak te w centralach Pro-Vent w stosunkowo łatwy sposób można wyjąć i umyć.
Bardzo ważna jest lokalizacja central rekuperacyjnych. Nie montujemy ich w miejscach bardzo zimnych, bo wpływa to na zmniejszenie sprawności odzysku.

efektywne systemy wentylacyjne jaki wybrac rekuperator1 - Efektywne systemy wentylacyjne - jaki wybrać rekuperatorPowietrze przechodząc przez płytowy wymiennik PRO-VENT GEO w okresie zimowym ogrzewa się energią zgromadzoną w gruncie, a latem ochładza. Gwarantuje to wysokie oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń i stabilną pracę centrali wentylacyjnej podczas silnych mrozów. GWC PRO-VENT GEO działa też antybakteryjnie. Naturalna mikroflora gruntu powoduje redukcję grzybów i bakterii w nawiewanym powietrzu odpowiednio o ponad 86% i 97%.

Efektywność wymiany ciepła a GWC

Inne czynniki wpływające na efektywność wymiany ciepła w instalacji to straty cieplne kanałów, zbilansowanie nawiewu i wywiewu, o który musimy dopytać instalatora po wykonaniu instalacji. Dodatkowe znaczne oszczędności i poprawę mikroklimatu w pomieszczeniu można też wygenerować poprzez instalację centrali, która współpracuje z płytowym gruntowym wymiennikiem ciepła PRO-VENT GEO. W takim połączeniu powietrze nawiewane zimą do pomieszczeń jest już wstępnie ogrzane.
Powietrze przechodząc przez płytowy wymiennik PRO-VENT GEO w okresie zimowym ogrzewa się energią zgromadzoną w gruncie, a latem ochładza. Gwarantuje to wysokie oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń i stabilną pracę centrali wentylacyjnej podczas silnych mrozów. Zimą powietrze jest dodatkowo dowilżone. GWC PRO-VENT GEO działa też antybakteryjnie. Naturalna mikroflora gruntu powoduje redukcję grzybów i bakterii w nawiewanym powietrzu odpowiednio o ponad 86% i 97%!
Ostatecznie gwarancją skutecznej i wydajnej pracy instalacji z GWC jest wybór skutecznego wymiennika gruntowego i dobór centrali wentylacyjnej dedykowanej do pracy z danym wymiennikiem gruntowym. W ofercie Pro-Vent jest to np. centrala MISTRAL PRO i płytowy wymiennik gruntowy PRO-VENT GEO. Zaprojektowane do wzajemnej współpracy urządzenia zapewnią optymalny i energooszczędny tryb pracy.

efektywne systemy wentylacyjne jaki wybrac rekuperator2 - Efektywne systemy wentylacyjne - jaki wybrać rekuperatorRekuperator MISTRAL PRO 400.

Sterowanie ma znaczenie

Ważną kwestią jest zastosowana w wybranym przez nas urządzeniu automatyka. Dzięki przemyślanym przez producenta rozwiązaniom w tym zakresie zyskujemy np. możliwość ustawiania programów tygodniowych, zapisywania własnych programów, ustawiania stref pracy czy zredukowania wentylacji, kiedy wychodzimy z domu. Te elementy są niezwykle istotne, bo przyczyniają się dodatkowo do oszczędności zużywanej energii. Dlatego Pro-Vent proponuje do swoich urządzeń zaawansowane sterowniki procesorowe, które pozwalają na zapisywanie własnych programów pracy centrali stworzonych przez użytkownika. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każdy czuje się pewnie w takich „technicznych” aspektach obsługi. Jeśli więc użytkownik nie chce samodzielnie zapisywać własnych programów, ma do dyspozycji wbudowane programy tygodniowe – podkreśla ekspert firmy Pro-Vent.
Oferowane przez Pro-Vent różne typy centrali, różne rodzaje wymienników ciepła i kilka rodzajów sterowników sprawiają, że klient – z pomocą fachowego personelu firmy – może dobrać rekuperator do swoich potrzeb.
Zapewnione przez instalatora poprawne zaprojektowanie układu wyjściowego połączone z mądrą eksploatacją użytkownika dają gwarancję satysfakcji z właściwie działającego systemu wentylacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here