„Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska”.

Zostań profesjonalnym instalatorem kolektorów słonecznych.

„Energia słoneczna szansą dla Dolnego Śląska”.

Technika i Bezpieczeństwo Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym dla pracowników z małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w kursie stanowi doskonałą okazję do podwyższenia kwalifikacji oraz nabycia umiejętności w zakresie eksploatacji instalacji elektroenergetycznej, w tym w szczególności do przetwarzania i wykorzystania energii słonecznej oraz montażu i konfiguracji instalacji solarnych.

 

REKLAMA


Adresaci:

Pracownicy/pracownice oraz przedsiębiorcy mikro/małych przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego (poza dużymi ośrodkami miejskimi Wrocławiem, Legnicą, Wałbrzychem oraz Jelenią Górą) oraz działają w dziedzinie instalacji/obsługi kolektorów słonecznych (KS).

Program kursu:

 • Pozyskiwanie dofinansowania na inwestycje w energię odnawialną.
 • Konwersja promieniowania słonecznego.
 • Przepisy i normy.
 • Projektowanie instalacji (Projektowanie instalacji przy użyciu programu do projektowania instalacji solarnych T-SOL oraz „Słoneczny kolektorek”)
 • Rodzaje instalacji solarnych.
 • Montaż uruchomienie, eksploatacja, konserwacja systemów solarnych.
 • Projektowanie instalacji opartych o pompy ciepła.
 • Warsztat z praktycznej instalacji KS
 • Zasady bezpieczeństwa podczas prac na wysokościach oraz podczas montażu instalacji elektrycznej
 • Kurs SEP.

Kurs obejmuje 78 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych.

Zajęcia odbywają się w dniach wolnych od zajęć, średnio dwa razy w tygodniu. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma stosowany certyfikat.

Formalne kryteria weryfikacji uczestników szkolenia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w mikro/małym przedsiębiorstwie działającym w/w dziedzinie instalacji/obsługi kolektorów słonecznych (weryfikacja obszaru działalności przedsiębiorstwa na podstawie głównego lub pobocznego numeru PKD zaczynającego się od 43.., widniejącego w dokumentach rejestracyjnych przedsiębiorstwa);
 • zatrudnienie na terenie województwa dolnośląskiego (poza dużymi ośrodkami miejskimi: Wrocławiem, Legnicą, Wałbrzychem oraz Jelenią Górą).

UWAGA!

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być jedynie pracownicy/pracownice oraz przedsiębiorcy mikro/małych przedsiębiorstw, które w ciągu ostatniego roku nie korzystały ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego tzn. nie była im udzielona pomoc publiczna lub pomoc de minimis np. na wsparcie pracowników na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie lub np. na wsparcie doradcze dla przedsiębiorstwa, m.in. z zakresu zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają zagwarantowane kobiety.

Informacje i zapisy: www.tib.net.pl/energia_sloneczna

«
»

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *